Sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus (rehabilitatsioonikeskus narkosõltlastele)

Rehabilitatsioonikeskus narkosõltlasteleРеабилитационный центр для людей с наркозависимостью

Pargi tee 16                                                     Pargi tee 16
Jämejala küla         Jämejala küla
Viljandi vald         Viljandi vald
71024 Viljandimaa         71024 Viljandimaa
Info tel: +372 524 4024,         Инфо-телефон: +372 524 4024,
               
+ 372 434 2293                                                             + 372 434 2293

Üldinfo

Sõltuvusrehabilitatsiooni eesmärgiks on lisaks uimastitarvitamisest loobumisele ja integreerumisele igapäevaellu, ka püsivate psüühikamuutuste saavutamine ja uute käitumismustrite kujundamine, eneseefektiivsuse tõstmine riskisituatsioonidega toimetulekuks läbi erinevate teraapiliste võtete ja erialaspetsialistide nõustamise. 

Keskuse sihtrühmaks on  uimastisõltuvusega täisealised inimesed, kes vajavad professionaalset abi psüühika- ja käitumismuutuse saavutamiseks ning sotsiaalsete toimetulekuoskuste parandamiseks. Teenusele tulek ja teenusel viibimine on vabatahtlik ning põhineb inimese enda motivatsioonil. Pakume võõrutusravi ja rehabilitatsiooniteenust nii meestele kui naistele.

Võõrutusravi teenuse kestvus on kuni 30 päeva ning statsionaarse rehabilitatsiooniteenuse kestvus 6-9 kuud. Võõrutusravi teenust pakume Viljandi osakonnas ning rehabilitatsiooniteenust Viljandi ja Sillamäe osakonnas. Järelteenust pakutakse statsionaarse rehabilitatsiooni läbinud klientidele Tallinnas, Narvas ja Jõhvis. Teenused on klientidele tasuta. Programmi kestus ja raskusastmed on erinevad, arvestades isiku seisundit ja õppimisvõimet. 

SA Viljandi Haigla ravi- ja rehabilitatsioonikeskus pakub:

- Kahjude vähendamise teenus (s.h mobiilne üksus) Ida-Virumaal
- Võõrutusravi teenus Viljandi osakonnas
- Statsionaarne rehabilitatsiooniteenus uimastisõltuvusega täisealisele inimesele Viljandi või Sillamäe osakonnas
- Ambulatoorne rehabilitatsiooniteenus ehk järelteenus Tallinnas, Narvas ja Jõhvis.
- Naloksooni kasutamise koolitamine nii kahjude vähendamise kui ka ravi- ja rehabilitatsiooniteenuse raames

Teenuste kirjeldused ja kontakttelefonid

Meil töötavad spetsialistid

Rehabilitatsioon ja õppepraktika

Järelteenus

Общие данные

Одной из целей программ реабилитации для людей с зависимостью является не только прекращение употребления наркотических веществ, но и формирование новых привычек, не связанных с зависимостью.

Учестие в реабилитации является добровольным и основывается на мотивации клиента.

Для избавления от психологической зависимости в центре пациент проходит психотерапию в форме индивидуальной и групповой психокоррекции.

Реабилитация клиента длится 24 месяца: в стационарных условиях - от 9 до 11 месяцев; амбулаторная – от 13 до 15 месяцев.

 В нашем коллективе работают следующие специалисты следующих направлений 

 Цели работы на различных этапах

Программа

Обучающая практика

Направление

 
Teenust rahastab Tervise Arengu Instituut.

VAATA KA www.narkokeskus.ee