Erakorralise meditsiini osakond


Erakorralise meditsiini osakonnas (EMO-s) saab vältimatut meditsiinilist abi (sh ravikindlustuse puudumisel). Vältimatu on arstiabi olukorras, kus selle edasilükkamine ohustab otseselt inimese elu või tervist. 

EMO asub haigla peahoone A-korpuse 1. korrusel, tel 435 2046.

Võetakse vastu patsiente, kellel on tekkinud hiljuti äge terviseprobleem, trauma, mürgistus, kirurgilist sekkumist vajav terviseprobleem (nt haav, põletus, äge kõhuvalu).
Ööpäevaringselt on haiglas valves erakorralise meditsiini arst, kirurg, terapeut, anestesioloog, günekoloog ja psühhiaater*.
*Psühhiaatri vastuvõtt toimub Jämejala korpuses akuutpsühhiaatria ja vastuvõtu osakonnas Pargi tee 14.  

EMO-sse pöördumisel:

- võtke kaasa isikut tõendav dokument; 

- võimalusel võiksid kaasas olla varasemate haigusjuhtude väljavõtted ja igapäevaselt tarvitatavate ravimite nimekiri; 

- vastake triaažiõe kõikidele küsimustele Teie terviseprobleemi kohta, et täpselt määratleda Teie seisundi erakorralisus ja abivajamise meetod; 

- teavitage õde, kui Teil on esinenud allergiaid, olete rase või toidate rinnaga.

Haiglast väljakirjutamisel tuleb koju pöörduda isiklike vahenditega (eraauto, takso, buss).
Väljakirjutamine võib toimuda ka öisel ajal.

EMO-s teenindatakse patsiente vastavalt tervisliku seisundi raskusele, mitte osakonda saabumise järjekorras.

Tervisliku seisundi hindamist ning selle alusel abivajamise kiiruse määramist nimetatakse triaažiks. Triaaži teostab vastava koolitusega õde, kes vajadusel konsulteerib EMO arstiga. Õde esitab Teile mitmeid tervist puudutavaid küsimusi ning vajadusel mõõdab vererõhku, pulssi, kehatemperatuuri jne. Kogutud andmete alusel määrab õde Teie triaažikategooria ja vajadusel suunab vastavasse ruumi. 

Teavitage kindlasti õde, kui Teie seisund ooteajal muutub või Te soovite lahkuda EMO-st.

Edasisteks uuringuteks võib olla vajalik söömata ja joomata olek. Konsulteerige eelnevalt õega, kui soovite vahepeal midagi süüa või juua. 
 

Triaažikategooriad

Teie triaažikategooriale vastav arstivisiidi ooteaeg võib pikeneda juhul, kui: 
- osakonna personal on hõivatud raskes seisundis patsiendiga ja Teie seisund ei ole eluohtlik;
- EMO ülekoormuse korral (suurõnnetused, suurüritused, äärmuslikud ilmastikuolud jms).
 

Palume suhtuda mõistvalt, kui Teie viibimine osakonnas venib pikemaks kui olite lootnud.

Teid soovitakse siin aidata, kuid abivajajaid võib olla rohkem ning tõsisema terviseprobleemiga kui Teie oma. 

Kui Teie terviseprobleem ei ole EMO-s käsitletav, antakse Teile soovitused kuhu pöörduda, et oma probleemile lahendus leida.

SA Viljandi Haiglas kehtib ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu 5 eurot.

1. jaanuarist 2018 toimuvad Viljandi haigla eriarstide ambulatoorse vastuvõtu ja erakorralise meditsiini osakonna visiiditasudes mõningad muudatused:
- eriarsti esmase visiidi ning erakorralise meditsiini osakonna visiiditasu ühtlustatakse 5 eurole;
- soodustatud gruppidele, kellelt visiiditasu ei võeta, lisanduvad puudega lapsed (kuni 18. eluaastani (kaasa arvatud), puuet tõendava dokumendi alusel).
Samuti ei võeta 1. jaanuarist visiiditasu lastepsühhiaatri vastuvõtule tulles.
 
Kehtima jäävad kõik senised soodustused, st visiiditasu ei võeta:
 
- alla 3-aastastelt (kaasa arvatud) lastelt;
- rasedatelt;
- korduvvastuvõtul, st sama ravijuhu piirides teist korda visiiditasu ei võeta (krooniliste haigete puhul võetakse visiiditasu kord kolme kuu jooksul);
- Viljandi haigla teise eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt;
- teise raviasutuse sama eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt sama ravijuhu piires;
- kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarne ravi;   
- ühiskonnale ohtlike nakkushaiguste korral (aktiivse tuberkuloosi põdejatelt, nende kontaktsetelt ning tuberkuloosi otseselt kontrollitavat ravi saavatelt patsientidelt);
- vältimatu psühhiaatrilise ravi korral;
- tasuliste tervishoiuteenuste osutamisel, mille puhul visiiditasu on arvestatud visiidi hinna sisse (nt mootorsõidukijuhi tervisetõend, relvaloa väljastamine jt tasulise hinnakirja teenused).
 

Palume tasuda visiidi- ja voodipäevatasu, taastusravi, õendusabi, hoolekande jt teenuste eest tähtaegselt.
Arve tähtaegselt tasumata jätmise korral edastame võlanõude koostööpartnerile Julianus Inkasso OÜ. Inkassoettevõtte menetlemisega lisanduvad võlanõudele sissenõudmisega seonduvad kulud.
Tasumata arvete teemaliste küsimustega olete oodatud pöörduma Viljandi haigla finantsteenistuse poole e-posti aadressil arved[at]vmh.ee.

Võlanõuete kohta annab infot Julianus Inkasso OÜ, tel 681 4400, e-post: inkasso[at]julianus.ee

Täname Teid tähtaegselt tasutud arve eest!