Koduhospiitsi teenus

Hospiitsabi eesmärk on inimlikke väärtusi austades toetada surevat inimest ja tema lähedasi parimal võimalikul viisil. Koduhospiits on osa sümptomaatilisest ravist patsiendi kodus, mis on planeeritud eeldatava surmahetke vahetusse lähedusse (viimased päevad või nädalad). Hospiitsravi on meditsiiniline sekkumine, hospiitsi meeskond ei paku koduhooldust, vajadusel kaasab meeskonda hingehoidja, sotsiaaltöötaja. Ravikindlustusega inimesele on teenus tasuta. 

Koduhospiitsi teenus sobib vaid tugeva sotsiaalse võrgustikuga patsiendile.

Koduhospiitsi teenusele saab patsienti omaste nõusolekul suunata arst (EMO arst, eriarst või perearst).

Kuidas teenus toimib?

Koduõde külastab patsienti teostades seisundi hindamist ja arsti poolt ette kirjutatud raviprotseduure ning nõustades perekonda. Arst konsulteerib patsienti ja perekonda läbi telesilla õe tahvelarvuti abiga. Hospiitsiarst kirjutab välja vajalikud retseptid, nt valuraviks. Õe visiidid toimuvad päevasel ajal, vajadusel ka nädalavahetusel.

Hospiitsotsus on arsti tehtud oluline raviotsus, mis tuleb läbi arutada patsiendiga või vajadusel lähedastega. Teenuse ajal tehakse raviotsused vastavalt meditsiinilisele näidustusele patsiendi (omaste) soove arvestades;

Erakorralist sekkumist vajavate seisundite tekkimisel või pereliikmete soovil (nt väsimisel), hospitaliseerimiseks patsient haiglasse õendusabi osakonda eelneva kokkuleppe alusel.