Voodipäevatasu

SA Viljandi Haiglas on voodipäevatasu 2,50 eurot iga haiglas oleku ajal alanud kalendripäeva eest. Tasu tuleb maksta maksimaalselt kümne haiglaravil oldud päeva eest, seega kokku mitte rohkem kui 25,00 eurot ühe haigusjuhtumi kohta.

Viljandi haigla aktiivravist õendusabiteenusele suunatud patsientide puhul liidetakse aktiivravil ja õendusabiteenusel viibitud päevad ning voodipäevatasu arvestatakse summeeritult.

Informatsiooni voodipäevatasu maksmise võimaluste ja muude küsimuste korral saate raviarstilt või õelt.

Voodipäevatasu ei võeta:

- alla 18-aastaselt patsiendilt;

- raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamise eest;

- hoolduse (nt ema ravil viibiva lapse juures) eest;

- intensiivravi osutamise aja eest;

- kui haiglasse saabumine ja lahkumine toimub samal kuupäeval;

- vaimuhaigete tuberkuloosiravi patsientidelt;

- tahtest olenematu psühhiaatrilise ravi patsientidelt;

- psühhiaatriakliiniku akuutravi ja psühhiaatrilise pikaravi patsientidelt.