Sotsiaalne rehabilitatsioon | Tööalane rehabilitatsioon | Rehabilitatsioonikeskus narkosõltlastele/ Реабилитационный центр для людей с наркозависимостью

SA Viljandi Haigla taastusravikliinik osutab 1. augustist 2018 sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust erivajadusega lastele ja tööalast rehabilitatsiooni.

Info teenuste kohta E-R 8.00-16.00
telefonil 435 2164 (Siret Tamm) või
e-posti teel reha@vmh.ee

 


 

 

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Vaata ka:
Sotsiaalse rehabilitatsiooni hinnakiri (Sotsiaalkaitseministri määrus)
Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri
Loe lisa teenuse kohta Töötukassa kodulehelt

Taastusravil on oluline osa nii sotsiaalses kui ka tööalases rehabilitatsioonis.  Soovime teenusele saamise inimestele lähemale tuua ja mugavamaks teha. Teenuste korraldamine ühes kliinikus parandab nii teenuse kättesaadavust kui ka kvaliteeti.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud
erivajadusega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kellel on hinnatud rehabilitatsiooniteenuste vajadus ning kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

Viljandi haigla sotsiaalse rehabilitatsiooni sihtrühmaks on puudega lapsed, kellele koostatakse vajadusel rehabilitatsiooniplaan koos tegevuskavaga, kus on kirjas, milliseid eesmärke soovitakse teenuste kasutamise saavutada.  Sotsiaalse rehabilitatsiooni osutatakse taastusravikliinikus ambulatoorselt. Varasemalt oli võimalus saada ka majutusega statsionaarset rehabilitatsiooniteenust, kuid alates 1. augustist see enam pakutavate teenuste nimekirja ei kuulu.

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele vähenenud töövõimega inimestele ehk inimestele, kellel on puue või tuvastatud osaline töövõime või on inimene tunnistatud töövõimetuks. Tööalase rehabilitatsiooni teenuseid võivad saada 16-aastased kuni vanaduspensioni ealised inimesed ning neid teenuseid vahendab Töötukassa. Teenuste kasutamiseks peab inimene olema töövaldkonnas aktiivne - töötama, tööd otsima (töötuna arvel) või õppima. Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab  töötukassa juhtumikorraldaja ning vajadusel suunatakse inimene rehabilitatsiooniteenusele.

Rehabilitatsiooniprogrammi, tegevuskava või plaani tegemise käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja seda, missugune on tema kõrvalise abi vajadus. Samuti tehakse ettepanekuid kodu, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks ja abivahendite kasutamiseks ning nõustatakse puudega inimest tema edasise sotsiaalse toimetuleku parandamise huvides kõikides vajalikes valdkondades.

Taastusravikliinik asub haigla I korrusel B-korpuses. 

VOLDIK: Tööalane rehabilitatsioon SA Viljandi Haiglas