PAIK-projekti tunnustati Eesti Disainiauhindadel

21.09.2018

Elumuutva teenuse ning lahendusega tunnustati Viljandi Haigla projekti PAIK ehk Paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise pilootprojekti. Projekt kandideeris Teenusedisain avalikus ja kolmandas sektoris kategoorias. 

Reede õhtul, 14. septembril tunnustati Kadrioru Tennisekeskuses Eesti Disainiauhindade galal viimase kahe aasta disainiparemikku. Auhindu jagati viies kategoorias: BRUNO tootedisainiauhind, graafiline- ja veebidisain, teenusedisain, noored disainerid ning disainiharidus.

Elumuutev teenus/lahendus: Äramärkimine tööle PAIK / Viljandi Haigla, agentuur Velvet, autorid Krista Valdvee, Ander Ojandu, Andres Anier, Janno Siimar, Pärtel Vurma

Vaata PAIK-projekti tutvustust: http://defol.io/eda/2018teenus-paik-slash-viljandi-haigla-1


(foto Andres Anier)
 

 

Algas Viljandi uue haigla ja tervisekeskuse arhitektuurivõistlus (fotod)

11.09.2018

Viljandi Haigla koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Riigi Kinnisvara AS-ga kuulutasid välja Viljandi uue haigla ja tervisekeskuse arhitektuurivõistluse, mis viiakse läbi kahes etapis. Rahvusvahelise arhitektuurivõistluse eesmärk on leida ruumiline lahendus Viljandi kesklinna rajatavale 23 000m² innovaatilisele kompleksile ja haljastusele, mis sobituksid ühtlasi kultuuripealinna miljöösse. Võitja selgub tuleva aasta veebruaris. 

 
„Ootused Viljandi uuele haiglale ja tervisekeskusele on kõrged, sellest peab kujunema teeviit kogu Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi tulevikule,“ sõnas Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere. „Soovime rajada hoone, mis nutika sisulahendusega seob juba eos ühtseks meeskonnaks ravi- ja sotsiaalteenuste pika ahela kõik lülid, et inimelude päästmine oleks kiirem ja tõhusam. Samuti tahame, et uue hoone väline ilme ja visuaalne sisekujundus ei peletaks linnaelanikke eemale oma klassikalise haigla-kuvandiga, vaid see peab propageerima positiivset ootust ja tervislikke eluviise. Ka tähtajad on meil ambitsioonikad – uue hoone loodame valmis ehitada juba 2023. aastaks.“
 
„Viljandi maakonna haigla on olulise sotsiaalse ja ruumilise mõjuga objekt. See on võimalus ka Viljandi linnale, sest haigla toob endaga kaasa sidusteenuseid, mis omakorda rikastavad ja elavdavad linnaruumi," sõnas Eesti Arhitektide Liidu asepresident Kalle Komissarov. „On igati kiiduväärt, et Viljandi Haigla on otsustanud oma uue hoone lahenduse leida just läbi avaliku arhitektuurivõistluse.“
 
Teisipäeval, 25. septembril toimub Viljandis Sakala keskuses infopäev. Infopäeval selgitatakse võistlusülesannet, vastatakse arhitektide küsimustele ning tutvustatakse võistlusala.
 
Võistluse esimese etapi tööde esitamise tähtaeg on 1. november 2018 ning teise etapi tähtaeg 28. jaanuar 2019.
Tulemused selguvad tuleva aasta veebruaris, misjärel sõlmitakse võitjatega hoone projekteerimise leping.
 
Võistluse auhinnafondi suurus on 60 000 eurot:
Esimene koht pälvib 20 000 eurot
Teine koht 15 000 eurot
Kolmas koht 10 000 eurot

Ning välja antakse ka kaks ergutuspreemiat summas á 7500 eurot
 
Arhitektuurivõistluse žüriisse kuuluvad:
Priit Tampere, žürii esimees, SA Viljandi Haigla juhatuse esimees
Oliver Alver, arhitekt, Eesti Arhitektide Liit
Sakari Forsman, arhitekt, Soome Arhitektide Liit
Marje Metsur-Benzel, perearst, Viljandi perearstide esindaja
Enno Parker, projektidirektor, Riigi Kinnisvara AS
Olav Remmelkoor, peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja, Viljandi Linnavalitsus
Emil Urbel, arhitekt, Eesti Arhitektide Liit
 
Infopäevale palutakse registreeruda vmh@vmh.ee.
 
Rohkem informatsiooni äsja käivitunud võistluse ootuste ja tingimuste kohta leiate kodulehelt: viljandihaiglauushoone.voog.com/
 
Vaata 3D mudelit SIIN
 
Vaata videot SIIN
 
 
 
(fotod Valdo Ots)
 
Lisainfo:
Priit Tampere, SA Viljandi Haigla juhatuse esimees
E-post: vmh@vmh.ee
Tel: 435 2022

Kalle Komissarov, Eesti Arhitektide Liidu asepresident
E-post: kalle.komissarov@gmail.com
Mobiil: 55 40 203
 
Silvia Kübar, Powerhouse kommunikatsioonibüroo
Tel: +372 5626 9336


 

Taastusravikliinik osutab sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuseid

10.09.2018

 SA Viljandi Haigla taastusravikliinik osutab 1. augustist 2018 sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust erivajadusega lastele ja tööalast rehabilitatsiooni.

Info teenuste kohta E-R 8.00-16.00

telefonil 435 2164 (Siret Tamm) või 
e-posti teel reha@vmh.ee

Vaata ka:
Sotsiaalse rehabilitatsiooni hinnakiri (Sotsiaalkaitseministri määrus)
Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri 

 

Taastusravil on oluline osa nii sotsiaalses kui ka tööalases rehabilitatsioonis.  Soovime teenusele saamise inimestele lähemale tuua ja mugavamaks teha. Teenuste korraldamine ühes kliinikus parandab nii teenuse kättesaadavust kui ka kvaliteeti.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud
 erivajadusega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kellel on hinnatud rehabilitatsiooniteenuste vajadus ning kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

Viljandi haigla sotsiaalse rehabilitatsiooni sihtrühmaks on puudega lapsed, kellele koostatakse vajadusel rehabilitatsiooniplaan koos tegevuskavaga, kus on kirjas, milliseid eesmärke soovitakse teenuste kasutamise saavutada.  Sotsiaalse rehabilitatsiooni osutatakse taastusravikliinikus ambulatoorselt. Varasemalt oli võimalus saada ka majutusega statsionaarset rehabilitatsiooniteenust, kuid alates 1. augustist see enam pakutavate teenuste nimekirja ei kuulu.

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele vähenenud töövõimega inimestele ehk inimestele, kellel on puue või tuvastatud osaline töövõime või on inimene tunnistatud töövõimetuks. Tööalase rehabilitatsiooni teenuseid võivad saada 16-aastased kuni vanaduspensioni ealised inimesed ning neid teenuseid vahendab Töötukassa. Teenuste kasutamiseks peab inimene olema töövaldkonnas aktiivne - töötama, tööd otsima (töötuna arvel) või õppima. Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab  töötukassa juhtumikorraldaja ning vajadusel suunatakse inimene rehabilitatsiooniteenusele.

Rehabilitatsiooniprogrammi, tegevuskava või plaani tegemise käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja seda, missugune on tema kõrvalise abi vajadus. Samuti tehakse ettepanekuid kodu, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks ja abivahendite kasutamiseks ning nõustatakse puudega inimest tema edasise sotsiaalse toimetuleku parandamise huvides kõikides vajalikes valdkondades.

Taastusravikliinik asub haigla I korrusel B-korpuses. 

 

Patsientide rahulolu uuring algab 10. septembril

06.09.2018

Lugupeetud patsient!
 
Vastavalt sotsiaalministri 15.12.2004 määrusele nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” viib SA Viljandi Haigla läbi igal aastal patsientide rahulolu uuringu.
 
Sel sügisel viib Viljandi haigla läbi rahulolu-uuringu, mis hõlmab psühhiaatriakliiniku ambulatoorsel vastuvõtul käinud patsiente.
 
Uuring viiakse läbi perioodil 10.09.-30.09.2018
 
Küsitluslehed antakse ambulatoorse vastuvõtu registratuuris ning lastepsühhiaatria osakonnas peale visiiti. 
 
Küsitluslehe palume täita pärast vastuvõttu ning asetada küsitluskasti, mis asuvad psühhiaatriakliiniku ambulatoorses vastuvõtus ja psühhiaatriakliiniku lasteosakonna vastuvõtus.
 
Küsitluslehe täitmine on vabatahtlik ja anonüümne. Teie poolt täidetud ja tagastatud küsitlusleht aitab meil tulevikus veel paremat tervishoiuteenust pakkuda.
 
Täname!
 
 
 
Maike Tšetšin
SA Viljandi Haigla 
kommunikatsioonispetsialist 
maike.tsetsin@vmh.ee

 

Dementsusega tegelevad eksperdid ühendasid oma jõud

06.09.2018

Täna sõlmiti leping dementsuse kompetentsikeskuse loomiseks. Kompetentsikeskuse eesmärk on parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste toimetulekut. Keskuse loomiseks esitasid SA Viljandi Haigla, MTÜ Elu Dementsusega, SA EELK Diakooniahaigla ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool ministeeriumile ühispakkumuse.
 
„Dementsusega inimeste arv lähiaastatel kasvab, mistõttu tuleb selle sihtgrupiga senisest enam terviklikult ja koordineeritult tegeleda“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Tänasest töötavad valdkonna parimad asjatundjad koos selle nimel, et tagada nii abivajajatele kui ka nende lähedastele kvaliteetne tugi ja seeläbi ka parem elukvaliteet.“
 
Keskuse ülesanne on pakkuda nõustamisteenust nii dementsusega inimestele, nende lähedastele kui ka teenuseosutajatele, tõsta sihtgrupiga töötavate spetsialistide pädevust, korraldada teavituskampaaniaid jms. Plaanide kohaselt hakatakse nõustamisteenust pakkuma umbes kahe kuu pärast. Üle-eestilise kompetentsikeskuse tegevus põhineb haridus-, teadus- ja arendusasutuste, tervishoiu-, hoolekande- ning tugiteenust pakkuvate asutuste ja avaliku sektori vahelisel koostööl ning tegeleb terve valdkonna arendamisega.
Minister Iva hinnangul tuleb dementsusega inimeste ja nende lähedaste parema elukvaliteedi tagamiseks parandada info kättesaadavust. „Pered eelistavad hooldada oma pereliikmeid võimalikult kaua kodus, kuid vajavad selleks senisest enam tuge ning kvaliteetseid teenuseid. Lähedastel ei pruugi alati olla piisavalt infot, teadmisi ega professionaalset tuge, et tulla toime lähedase hooldamisega,“ ütles minister Iva. „Dementsusega inimese hooldamine võib olla füüsiliselt, majanduslikult ja vaimselt koormav. Piisava, õigeaegse ja pädeva toe pakkumisel tagame abivajajale turvalise keskkonna ning vähendame sellega ka lähedaste koormust.“
 
Kompetentsikeskus hakkab füüsiliselt tegutsema nii Tartus, Tallinnas kui Viljandis, kuid keskuse tegevus katab kogu Eestit. Sealjuures luuakse maakondlikud koostöövõrgustikud, kuhu kaasatakse kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad ja muud piirkonnas tegutsevad võtmeisikuid. Üle-eestiliselt viiakse läbi kontaktnõustamisi nii dementsusega inimestele ja nende lähedastele kui ka teenuseosutajatele.
 
Sotsiaalministeerium kuulutas mais välja riigihanke dementsuse kompetentsikeskuse loomiseks. Hankes osalejad pidid esmalt esitama kontseptsiooni, kuidas kompetentsikeskuse tegevust korraldada, et see täidaks oma eesmärki ja ülesandeid. Seejärel kohtuti kvalifitseerunud pakkujatega eraldi ning anti võimalus oma esialgset kontseptsiooni veel täiendada. Hanke võitnud SA Viljandi Haigla, MTÜ Elu Dementsusega, SA EELK Diakooniahaigla ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga sõlmiti leping kuni 31.detsembrini 2021. Hanke maksumus on 1 030 083 eurot.
 
 
Oskar Lepik
Kommunikatsiooninõunik
Sotsiaalministeerium
+372 626 9321 / + 372 5333 7341
press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium

Reipalt koolipinki koos gümnasistidega (fotod)

03.09.2018

Täna, 3. septembril toimus taaskord  "Reipalt koolipinki" päev gümnasistidele.

Päev oli täis erinevaid tegevusi ja ülesandeid, mis suveunest üles äratasid ning nagu nimigi ütleb, reipalt ja rõõmsalt kooli lainele tagasi juhatasid.

Viljandi haigla viis läbi kahte ülesannet. Esimeses punktis oli tarvis teha ühtses meeskonnas jõu ja ilu numbreid vastavalt etteantud kombinatsioonidele, näiteks maas võib olla 2 jalga ja 6 kätt, või 3 jalga ja 2 kätt. 

Teine ülesanne nõudis teadmisi inimese siseorganitest, mille asukohad tuli sõbrale külge kleepida. 

Ilm oli suurepärane ja üritus meeleolukas, vaata pilte: 


 

Maike Tšetšin
SA Viljandi Haigla
kommunikatsioonispetsialist
e-post maike.tsetsin@vmh.ee
 

 

Haigla somaatilise valdkonna ravijuhiks kinnitati dr Mart Kull

28.08.2018

Hea meel on teatada, et Viljandi haigla nõukogu kinnitas täna haigla juhatuse liikmeks somaatilise ravi valdkonnas dr Mart Kulli.

Mart Kull on lõpetanud Tartu Ülikooli ravi eriala ja omandanud reumatoloogi kutse. Filosoofiadoktori kraadi kaitses Mart Kull Tartu Ülikoolis uurides D-vitamiini ja hüpolaktaasia mõju kroonilistele luuhaigustele.  

Varasemalt on Mart Kull töötanud reumatoloogina Tartu ülikooli kliinikumis ning jätkuvalt teaduri ja õppejõuna Tartu Ülikoolis. Teadustöö huvideks on erinevate krooniliste haiguste tervisetulemit mõjutavate faktorite uurimine, samuti kroonilise valuga seisundite diagnoosimine ja hindamine ning ta omab pikaajalist kogemust kliiniliste teadusuuringute valdkonnas.

Dr Mart Kull alustab somaatilist ravi koordineeriva juhatuse liikme tööd 3. septembril.
 

 

Krista Valdvee
koostööteenuste juht
SA Viljandi Haigla
tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee

Olete oodatud arutelule Linna Mõtestajatega 30. augustil algusega kell 17.00 Sakala keskuses (pilt)

28.08.2018

Olete oodatud vaatama, kuulama, sõna sekka ütlema!
 
Neljapäeval, 30. augustil kell 17-19 leiab Sakala keskuse saalis aset järjekordne Linna Mõtestajate poolt juhitud arutelu Viljandi kesklinna arengute üle:
 
kerge pilk suvistele arengutele - missuguseid muutusi toob kaasa PKT rahastuse saamine; süveneme detailplaneeringu sisusse, räägime lahti tuleviku võimalused ja heidame põgusa pilgu ka peatsele arhitektuurivõistlusele.
 
Linna Mõtestajate aruteluõhtute sari on sündinud kodanikualgatusest. Eesmärk on ühiselt mõtestada ja mõtiskleda päevakajaliste näidete abil linnaruumi üle. 
 
Kohtumise käigus tekkinud ettepanekud esitame Viljandi linnavalitsusele. 
 
Aruteluõhtuid veavad arhitekt Piret Anier ning huvikooli loodusringi juhendaja ja jätkusuutliku arengu hariduse spetsialist Peep Tobreluts.
 
 
Krista Valdvee
koostööteenuste juht
SA Viljandi Haigla
tel 435 2025, 5349 5332
krista dot valdvee at vmh dot ee

 

Laupäeval, 25. augustil tähistasid erivajadusega inimesed laulu ja tantsuga EV100 sünnipäeva (pildid)

27.08.2018

25. augustil 2018 toimus Viljandi lauluväljakul 10. erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupidu. 

Kokku oli tulnud inimesi igast Eestimaa nurgast ja ligi tuhande pealine rongkäik tekitas võimsa ühtehoidmise tunde. Laulu- ja tantsupeolisi tervitama tulnud president Kersti Kaljulaid ütles: "Ega ühtemoodi inimestest ju mustrit ei saa, peab ikka erilisi olema."

Pidu oli pühendatud Eesti 100. sünnipäevale ning sellest lähtudes oli valitud ka repertuaar.

Pidu algas hümniga ja kõlasid armastatud laulud nagu "Põhjamaa", "Kui mina hakkan laulemaie", "Pärlipüüdja", "Kauges külas" ja Ivo Linna tuntud hitid oma headuses. 

Tänavu osalesid peol esmakordselt ka Viljandi haigla erihoolduse kliendid. 

Erihoolduse üksuse juht Moonika Pukk ütles: "Kutse laulupeole saime juba eelmisel aastal, aga ei söandanud toona veel laulukaare alla minnna, käisime vaatamas ja kaasa laulmas. Sel aastal võtsime kutse vastu ja alustasime harjutamisega. Harjutati nii, et terve haigla helises," ja lisas rõõmsalt "nii kliendid, kui ka töötajad olid peol lauluväge täis. Saime laulda koos legendaarse Ivo Linnaga ja tervitama tuli ka Eesti Vabariigi president - nii uhke!"

Erihoolduse kliendid osalesid 22. augustil ka psüühilise erivajadusega inimeste spordipäeval Vändras. "Nii palju häid emotsioone, oli väga tegus nädal," ütles Moonika rahulolevalt. 

Vaata videot laulu- ja tantsupeost SIIN

Vaata videot spordipäevast SIIN


(fotod Maike Tšetšin)
 


Maike Tšetšin
SA Viljandi Haigla
kommunikatsioonispetsialist
telefon 433 2322
e-post maike.tsetsin@vmh.ee

Täna, 24. augustil avalikustas Viljandi linnavalitsus detailplaneeringu haigla ja tervisekeskuse rajamiseks

24.08.2018

Rõõm on teatada, et Viljandi Linnavalitsuse 6. augusti 2018 korraldusega nr 454 võeti vastu ja tunnistati avalikustamiseks sobivaks Viljandi kesklinna kavandatava haigla ja tervisekeskuse detailplaneering (tähis DP 2017-001).

Planeeringualas on krundid  C .R. Jakobsoni tn 2a, C. R. Jakobsoni tn 2c, C. R. Jakobsoni tn 2b, C. R. Jakobsoni tn 4, Turu tn 6, Turu tn 12, Turu tn 14 ja planeeritavate kruntide ulatuses C. R. Jakobsoni tänava ja Turu tänava maa-alad.

Detailplaneeringuga moodustatakse krunt haigla ja tervisekeskuse rajamiseks ning määratakse krundi ehitusõigus, arhitektuursed ja planeeringulised nõuded vastavalt planeerimisseaduse paragrahvile 126. Planeeringuala on suurusega 1,5 ha.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.08.-.07.09.2018 Viljandi Linnavalituses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil, Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linna veebilehel.

Vaata detailplaneeringut SIIN. 

Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või  viljandi@viljandi.ee.

 

Krista Valdvee
koostööteenuste juht
SA Viljandi Haigla
tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee


Vanemad uudised