Visiiditasu

Viljandi haigla eriarsti esmase visiidi ning erakorralise meditsiini osakonnas on visiiditasu 5 eurot.

Visiiditasu ei võeta:
 
- alla 18-aastastelt (kaasa arvatud) lastelt ja noortelt;
- rasedatelt soodustust tõendava dokumendi alusel;
- korduvvastuvõtul, st sama ravijuhu piirides teist korda visiiditasu ei võeta (krooniliste haigete puhul võetakse visiiditasu kord kolme kuu jooksul);
NB! Visiiditasu   vabastust   ei   kohaldata   patsiendi   korduvate   EMO-sse   pöördumiste   puhul olenemata põhjusest, kui pole tegemist diagnostika-   või   raviprotseduuriks   EMO-sse   või ambulatoorsele vastuvõtule tagasi kutsutud juhtumiga.
- Viljandi haigla teise eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt;
- teise raviasutuse sama eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt sama ravijuhu piires;
- Viljandi haiglas pikaajalisel teenusel (sundravil, psühhiaatrilisel pikaravil, tuberkuloosiravil, sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsiooniteenusel, sotsiaalhoolekandeteenusel, iseseiseval statsionaarsel õendusabiteenusel) viibivad patsiendid haigla eriarsti vastuvõtule pöördumisel;
- kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarne ravi;   
- ühiskonnale ohtlike nakkushaiguste korral (aktiivse tuberkuloosi põdejatelt, nende kontaktsetelt ning tuberkuloosi otseselt kontrollitavat ravi saavatelt patsientidelt);
- vältimatu psühhiaatrilise ravi korral;
- tasuliste tervishoiuteenuste osutamisel, mille puhul visiiditasu on arvestatud visiidi hinna sisse (nt  relvaloa väljastamine jt tasulise hinnakirja teenused).
 
Lisainformatsioon:  Viljandi haigla registratuur, tel 434 3001.

Tutvu visiiditasu võtmise juhendiga SIIN.

Palume tasuda visiidi- ja voodipäevatasu, taastusravi, õendusabi, hoolekande jt teenuste eest tähtaegselt.
Arve tähtaegselt tasumata jätmise korral edastame võlanõude koostööpartnerile Julianus Inkasso OÜ. Inkassoettevõtte menetlemisega lisanduvad võlanõudele sissenõudmisega seonduvad kulud.

Tasumata arvete teemaliste küsimustega olete oodatud pöörduma Viljandi haigla finantsteenistuse poole e-posti aadressil arved@vmh.ee.

Võlanõuete kohta annab infot Julianus Inkasso OÜ,
tel 681 4400, e-post: inkasso@julianus.ee

Täname Teid tähtaegselt tasutud arve eest!