Viljandi haigla ja tervisekeskuse valmimiseks viiakse läbi uus ehitushange

12.08.2022

 Riigi Kinnisvara pressiteade

12. august 2022

Viljandi haigla ja tervisekeskuse valmimiseks viiakse läbi uus ehitushange

Viljandi haigla ja tervisekeskuse hoone Tervikum valmimine on plaanitud 2024. aasta lõppu, uus ehitushange kuulutatakse välja lähikuudel. Leping senise tööde teostaja Fund Ehituse, Riigi Kinnisvara ja Viljandi Haigla vahel on lõpetatud. 

Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktori Mihkel Mägeri selgitusel on mõlemad pooled jõudnud järeldusele, et senise lepinguga töid jätkata ei saa. “Töövõtja on andnud teada, et praegust lepingut neil enam täita ei ole võimalik, kuna ehitustegevust on laiemalt mõjutanud sõja puhkemine Ukrainas, ehitus- ja energiahindade kallinemine ja ka koroonakriisi jätkumine. Oleme analüüsinud võimalusi lepinguga kas või muudetud kujul jätkata ja sel teemal ka läbirääkimisi pidanud, kuid jõudnud arusaamisele, et kehtiva lepingu alusel Viljandi haiglat ja tervisekeskust õigeaegselt valmis ei ehitata,“ rääkis Mäger. Osapooled on tänaseks kinnitanud lepingu lõpetamise.

Fund Ehituse esindaja Eiki Rumpi sõnul on Tervikumi ehituse karkassitööd suures osas ellu viidud ning tööd on võimalik koheselt sujuvalt jätkata. "Oleme koostöös tellijaga otsinud aktiivselt lahendust, kuidas Tervikum 2023.a. lõpuks valmis ehitada, kuid olemasoleva lepingu tingimused seda kahjuks ei ajaliselt ega rahaliselt ei võimalda, olukord on võrreldes lepingu sõlmimise ajaga kardinaalselt muutunud," lausus Eiki Rump.


Riigi Kinnisvara valmistab ette ja kuulutab esimesel võimalusel välja uue riigihanke, et leida uus partner Viljandi haigla ja tervisekeskuse ehitustööde lõpuni viimiseks. Uue ehituslepingu sõlmimine on plaanis selle aasta lõpus, mis võimaldaks töödega jätkata uue aasta alguses. 

Olulise muudatusena lisatakse hanketingimustesse ehituslepingu maksumuse indekseerimine vastavalt ehitushinnaindeksi muutusele, mis maandab hinnakõikumiste ja sellest tulenevate tööde hilinemise või katkemise riski. 

Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere lisas, et järgmise sammuna on oluline uue ehituspartneri kiire leidmine. “Viljandi haigla ja tervisekeskus on endiselt plaanis 2024. aasta lõpuks valmis saada. Oluline on alustatud töödega jätkata, seda enam, et valitsus on kinnitanud Tervikumi ehituse olulisust ning otsustanud alustada läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga haigla rahastamiseks Taastekavast,” lisas Tampere.

2021. aasta maikuus sõlmisid Viljandi Haigla, Riigi Kinnisvara ning Fund Ehitus haigla ehituslepingu. Ehitust rahastatakse EL vahenditest, riigieelarvest ning SA Viljandi Haigla vahenditest.

 

Covid-19 vastu vaktsineerime 12.08 ja 13.08 Paides, Arvamusfestivalil

11.08.2022

Ootame Sind Covid-19 vastu vaktsineerima!
 
Juba homme, reedel, 12. augustil oleme Paides, Arvamusfestivalil kell 13-18 ja ka laupäeval kell 11-18. 
Vaktsiinidest valikus Novavax, Pfizer ja Janssen. 
 
Vaktsineerimisbussis on võimalik vaktsineerida ka puukentsefaliidi vastu, see on tasuline vaksiin, mille hinnaks 31 eurot.

Leiad meid suure punase lille järgi. 
 

Covid-19 vastu vaktsineerimine augustis

04.08.2022

Viljandi haigla peahoones toimub etteregistreerimisega (tel 434 3001) ja etteregistreerimiseta Covid-19 vastu vaktsineerimine augustis teisipäevast reedeni kell 9-15.30.
Sobiva aja saab endale broneerida ka digiregistratuuris SIIN. 

Vaktsiinid Pfizer, Novavax ja Janssen. 

Vaktsiinidest lähemat infot leiate SIIT

Lähema info vaktsineerimise, toimete, vanuselise sobivuse, dooside jms kohta leiate SIIT 

Viljandi maakonna PAIK-teenus jätkab uue etapi ja uute sihtidega

21.07.2022

 PAIK-projekt, mis jõudis 2021. aastaks lõpule piloteerimisega, jätkab haigekassa rahastusel teenuse arendamist järgneva kolme aasta jooksul.

PAIK on koordinatsiooniteenus, mida  pakutakse Viljandi paikkonna elanikele, kellel on diagnoositud krooniline haigus ja kes vajavad sotsiaalset toetust. Teenuse keskpunktis on inimene oma vajaduste ja eesmärkidega. Tervisejuht koos vajalike spetsialistidega - perearst, pereõde, eriarst, eriõde, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja - aitab kokku leppida patsiendi vajadusi arvestav terviseplaani. Tema jälgib ka plaani elluviimist, koordineerib vajalikke teenuseid ning kaasab patsiendi lähedasi, et leida sobivad lahendused patsiendi tervise parandamisel ja haigustega toimetulekul. Viljandi haiglas töötab tervisejuhti - Anu Välis, Merit Tekko ja Eneli Tulp.
 
PAIK esimeses etapis prooviti koostöö toimimine igapäevaelus järele. Kuna teenuse arendamise aastatesse jäi ka Covidi epideemia, mis haaras suures osas kogu tervishoiuvaldkonna tähelepanu, siis ei jõutud piisavalt tegeleda ennetusega – riskipatsientide märkamise ja teenusele suunamisega enne seda, kui nad jõuavad haiglaravile. Lisaks vajab lisatähelepanu teenuse mõju hindamine ning põhjalikuma koostöömudeli väljatöötamine koostöös perearstide ja kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonnaga. Edasiarendamist ootab ka ühiseks inforuumiks loodud ravijuhtimise tööriist. Nii need, kui ka teenuse laiendamine vähemalt kahte teise maakonda, on projekti uue etapi eesmärgid. Projekti rahastust küsiti haigekassalt kolmeks aastaks, et jõuaks kõik tegevused lõpule viia ja vormistada. Eesmärk on liita PAIK-teenus tervishoiuteenuste loetellu, et see oleks riskipatsientidele kättesaadav kõigis Eesti maakondades. 
 
„PAIK teenusele jõudis esimeses perioodis 180 patsienti, seda eelkõige läbi haiglaravile sattumise,“ rääkis teenuse juht, Viljandi haigla koduteenuste osakonna juhataja Kadri Oras. „Rahvusvaheline kogemus, näiteks Katalooniast, kus ravijuhtimise teenusega on tegeletud juba üle 10 aasta, on aga näidanud, et Viljandi piirkonnas vajab meie teenust umbkaudu 1800 patsienti. Seetõttu soovimegi leida meile sobiva analüütilise tööriista, mis aitaks terviseandmete põhjal meil need patsiendid üles leida. Mida varem saame neid tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi koostöös aidata, seda pikemalt saavad nad iseseisvalt ja oma kodus hakkama,“ selgitas ta. 
 
PAIK-projekti esimeses etapis alustati koostööd Kuressare haiglaga, kes oli samuti väga huvitatud oma maakonna inimeste toetamisest valdkondadeüleses koostöös. Uuel perioodil jätkub teenuse arendamine Kuressaarega ning käed on löödud ka Valga haiglaga. Kohe pärast teise etapi rahastuse otsuse saamist kohtuti Viljandis Valga haigla juhatuse liikme Apo Oja, ravijuhi Neve Vendti ning tulevase teenusejuhi Aile Orgiga, kellele anti ülevaade seni tehtust ning plaanitavast ja kuulati nende ootusi. Lepiti kokku ka esimesed sammud PAIK-teenuse Valga maakonnas kasutuselevõtuks ning tervisejuhtide väljakoolitamiseks meie baaskoolituse programmis. 14. ja 15. juunil osalesid Kuressaare ja Valga tulevased teenuse- ja tervisejuhid Viljandis esimesel ühisel koolitusel. Järgmine kohtumine ja arutelu on plaanis 17. augustil Valga haiglas. 
PAIK-teenusest lähemalt: https://paik.vmh.ee/
 
Krista Valdvee
koostööteenuste juht
SA Viljandi Haigla
 
Fotod: Tiina Tuhkanen ja Kadri Oras
 
PAIK-meeskonnad võrgustike loomist harjutamas
 
 
Valga haigla ja Viljandi haigla PAIK-meeskondade avakohtumine
 
Valga PAIK-meeskond plaane seadmas
 
 

Covid-19 vastu vaktsineerimine juulis

01.07.2022

Viljandi haiglas toimub Covid vaktsineerimine juulis allolevatel kuupäevadel: 
1. juulil, 7. juulil, 14. juulil, 15. juulil, 22. juulil, 26. juulil, 27. juulil, 28. juulil ja 29. juulil, kella 9.00-15.30-ni.

Võimalus tulla neil kuupäevadel vaktsineerima ka etteregistreerimata, soovi korral saab broneerida aja telefonil 434 3001.

Vaktsiinid Pfizer, Nuvaxovid ja Janssen.

Vaktsineerida on võimalik nii esimese, teise kui tõhustusdoosiga vanuses alates 12. eluaastast. 

 

Viljandi haigla nõukogu tegi haigla juhatusele ettepaneku jätkamiseks uuel ametiajal

27.06.2022

SA Viljandi Haigla
PRESSITEADE
27.06.2022

Viljandi haigla nõukogu tegi haigla juhatusele ettepaneku jätkamiseks uuel ametiajal

Viljandi haigla nõukogu kuulas oma 22. juuni koosolekul haigla juhatuse strateegilist kava haigla järgmiseks viieks aastaks ning kiitis selle heaks. Seni tehtu ja haigla edasise arengu plaanide põhjal otsustas nõukogu teha ettepaneku Viljandi haigla juhatuse esimehele Priit Tamperele ning juhatuse liikmele Mart Kullile jätkata haigla juhtimist järgmisel 5-aastasel ametiajal.

„Haigla juhatuse töö eelnenud aastatel on igati tunnustamist väärt,“ sõnas Viljandi haigla nõukogu esimees Agris Koppel. „Viljandi haigla paistab Eesti tervishoiumaastikul silma nii oma stabiilsuse ja hästi toimetulekuga, aga eriti innovaatilisusega. Nii on juba teise etappi jõudnud patsiendikeskset integreeritud lahendust pakkuv PAIK-teenus, uus haigla ja tervisekeskus Tervikum on kerkimas, juba rohkem kui aasta vuravad mööda Eestit ringi mobiilsed teenused nii vaktsineerimiseks kui vähiennetuseks,“ iseloomustas Koppel ning lisas, et uudsuse juures on tugevat kvaliteeti hoitud ka kompetenstikeskusena nii sõltuvusravis ja -rehabilitatsioonis kui ka sundravis.

„Kõigele eelnevale tuginedes ning nähes, millise entusiasmiga juhatus on valmis haiglat edasi arendama, on nõukogu igati valmis sama koosseisu järgmisel viiel aastal toetama,“ lausus nõukogu esimees. „Kindlustunnet tulevikuks ning visioonide elluviimiseks annab ka teadmine, et haigla meeskond on tugev, teotahteline ja võimeline nii innovatsiooniks kui kvaliteetseks igapäevatööks,“ lisas ta.

Juhatuse liikmete ja nõukogu vahel on käimas lepingu läbirääkimised, juhatuse uus ametiaeg algab 1. augustil.  


(vasakul Priit Tampere, paremal dr Mart Kull)


Krista Valdvee
koostööteenuste juht
SA Viljandi Haigla


Verevõtukabinet avatud 22.06 kell 8-13, 23.06 ja 24.06 suletud

20.06.2022

Seoses lühendatud tööpäevaga kolmapäeval, 22. juunil 2022 on verevõtukabinet haigla 1. korrusel avatud kell 8-13.

23. ja 24. juunil 2022 on kabinet suletud. Samuti on neljapäeval ja reedel suletud covid-testimise kabinet. 

Alates 27. juunist töötavad kabinetid taas tavapärastel aegadel. 
Vabandame ebamugavuse pärast! 

Külastamine pühade ajal

20.06.2022

Külastamine pühade ajal: 

Haigla suures majas:
Külastamiseks saab registreerida sel nädalal telefonil 523 9720 E-T 8-16 ja K 8-13, seoses riigipühadega N-R külastusi registreerida ei saa.
Külastada saab, kui aeg on etteregistreeritud. 
Sünnitusosakonna patsientide külastamine ainult eelneval kokkuleppel raviarstiga tel 435 2114.

*Statsionaarse ravi sektorites 5A ja 5B külastust ei toimu kuni 27.06 (k.a)
 
Suur maja on avatud:
E 20.06 kell 7-19 
T 21.06 kell 7-19
K 22.06 kell 7-19
N 23.06 kell 12-16
R 24.06 kell 12-16 
ja nädalavahetusel kell 12-16.
 
Psühhiaatriakliinikus
Külastamine E-K 16-19, N-P 10-16, vajalik kokkulepe osakonnaga!
Akuutpsühhiaatria osakond (Pargi tee 14) 435 4260
Üldpsühhiaatria osakond (Pargi tee 16) õeposti tel 435 2163
Laste- ja noorukitepsühhiaatria osakond (Pargi tee 8) õeposti tel 435 2183
Tuberkuloosiravi osakond (Pargi tee 14) õeposti tel 435 4257   
Sundravi osakond (Pargi tee 22) I korruse õeposti tel 435 4244,  II korruse õeposti tel 435 4241,  Pargi tee 16, I korrus, A-korpus õeposti tel 435 4267
 
Hooldusosakonna (Pargi tee 8a, ümarmaja) külastamine iga päev kell 13-15, vajalik etteregistreerimine: I korruse õeposti tel 5355 7338, II korruse õeposti tel 5355 1595 või perenaise tel 5336 4847.
Erihoolduse osakond, vajalik etteregistreerimine:
Peahoone 8B õeposti telefonil 435 2162
A-maja, Saariku tee 8, vanemtegevusjuhendaja telefonil 5307 1660             
B-maja, Saariku tee 10, vanemtegevusjuhendaja telefonil 5919 1582
C-maja, Pargi tee 22a, vanemtegevusjuhendaja telefonil 5330 5778       
 
Pakke saab patsientidele ja klientidele tuua Jämejala pargis osakondadesse ning peahoone infolauda E-K 7-19, N-P kell 12-16 . Samuti ööpäevaringselt peahoone pakiautomaati.
 

Meie hea partner Vähiliit tähistab 30. juubelit kontserdiga

20.06.2022

TERVE Eestiga vähi vastu - Eesti Vähiliit tähistab 30. juubelit  4. septembril kell 17 Estonia kontserdisaalis. 

Võimalus soetada pilet siit: https://www.piletimaailm.com/performances/109709?lang=et_EE

Pressiteade: 10aastane sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus pakub terviklahendust

15.06.2022

SA Viljandi Haigla
PRESSITEADE
15.06.2022

 
Pressiteade: 10aastane sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus pakub terviklahendust
 
Viljandis 10 aastat tagasi alustanud sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus pakub sõltuvusest vabaneda soovijale toetust kogu teekonna vältel ning viies Eesti linnas. 16. juunil Jõhvi kontserdimajas toimuval sünnipäevakonverentsil „Meie lugu“ tehakse vahekokkuvõte ning vaadatakse tulevikku. 
 
2012. aastal loodi Viljandi Haigla ja Tervise Arengu Instituudi koostöös Eestis ainulaadne, teaduspõhine sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsiooniteenus. „Alustasime teenust Jämejala pargis 10 kliendiga ning oleme kasvanud 65 ravikohani, neist umbes pooled Sillamäel,“ rääkis Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse juht Rita Kerdmann. „Ühtegi valmis mudelit meil kasutada ei olnud, tuginesime psühhiaatriakliiniku ning alustava meeskonna varasematele kogemustele ning õppisime Norra praktikatest,“ meenutas ta teenuse sündi. 
 
Kümne aasta jooksul on välja kujunenud kliendi vajadusi arvestav eri valdkondi integreeriv tervikteenus nii naistele kui meestele, mis katab kogu sõltlase kaineks saamise teekonda. 
Teekond hõlmab inimese leidmist ja temaga kontakti saamist, et pakkuda kahjude vähendamise teenuseid, motiveerimist, et ta sooviks asuda võõrutusravi- ja rehabilitatsiooniteenusele ning tema toetamist järeteenusel.
 
„Ravi- ja rehabilitatsiooniprotsess meie keskuses vältab kuni 9 kuud,“ selgitas Kerdmann ja lisas: „õige pea oli selge, et kui sõltlane on meie keskuses programmi lõpetanud ja suundub tagasi oma tavapärasesse keskkonda, on tagasilangus kerge tulema. Seetõttu avasime peagi ka järelteenuse Tallinnas ja Jõhvis, et olla oma klientidele toeks uue elu alustamisel. Praeguseks on järelteenus laienenud ka Narva.“  
 
Sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsiooniteenused on vabatahtlikud ning mõeldud inimesele, kes on selgusele jõudnud, et soovib oma elus uue lehekülje keerata. Neile, kes seda otsust veel teinud ei ole, on abiks kahjude vähendamise teenused – süstlavahetuspunkt ja opioidsõltuvuse asendusravi Narvas ning mobiilne üksus, mis liigub ringi erinevates Ida-Virumaa linnades ja pakub lisaks süstalde vahetamisele ka nõustamisteenuseid. 
 
„Üle kogu Euroopa on aru saadud, et pääsetee ei ole sõltlase karistamine, vaid talle võimaluse andmine ning toetamine tavaellu tagasi pöördumisel. Jõhvis toimuval sünnipäevakonverentsil annavad ülevaate tehtust nii meie töötajad ja partnerid kui ka endised kliendid, kellest mitmed on meie keskuses ametis,“ tundis keskuse juht heameelt. „Meil on suur rõõm, et konverentsi üks esinejatest on Tervise Arengu Instituudi narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juht Aljona Kurbatova, kellega me oleme kõik need aastad rõõme ja muresid jaganud.“
 
Kogu teenus on algusaastatest toimunud lisaks eesti keelele vene keeles, seetõttu on ka töötajate leidmine olnud omaette väljakutseks. „Eestis ei õpetata sõltlaste rehabiliteerimise eriala, seega oleme kõik oma töötajad koostöös Tervise Arengu Instituudiga ise välja koolitanud,“ tutvustas Rita Kerdmann veel üht väljakutset.  „Seda enam võime rõõmustada, et kui 2012. aastal alustas 5 töötajat Viljandis, siis nüüd on meil Viljandis, Sillamäel, Jõhvis, Narvas ja Tallinnas ning Ida-Virumaa mobiilses üksuses kokku 107 töötajat. Uhked oleme selle üle, et meie meeskonnast arvastatav osa on endisi kliente, kes pärast teenuse läbimist on omandanud vajaliku kvalifikatsiooni ning saanud asendamatuteks spetsialistideks,“ avaldas Kerdmann heameelt.
 
2019. aastal pälvis keskus esimesena Eestis Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu sotsiaaltöö preemia. Uhkust tunda võib selle üle, et 10 aasta jooksul on avatud 1699 haiguslugu, kogu rehabilitatsiooniprogrammi on läbinud ehk ühiskonnale tagasi toodud 296 kodanikku. Suur osa nendest koguneb igal aastal keskuse sünnipäeva tähistama ning osaleb ja esineb ka konverentsil “Meie lugu” 16. juunil Jõhvi kontserdimajas. 
 
Konverentsi modereerib Nikolai Bentsler, tervitussõnad ütlevad Jevgeni Ossinovski, tervise- ja tööminister aastatel 2015-2018; Aljona Kurbatova, Tervise Arengu Instituudi narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juht ning Priit Tampere, SA Viljandi Haigla juhatuse esimees.
Sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse kujunemise loost räägib keskuse juht Rita Kerdmann.
Oma lugudele vaatavad tagasi keskuse kogemusnõustajad Oleg Kapov-Kagan, Jekaterina Treškova ja Pavel Drobot. Töötubades arutatakse psühhiaatri rolli üle sõltuvusravis, interaktiivsete tegevuste kasutamine psühholoogilises töös ning elust pärast rehabilitatsiooniteenust. Päeva lõpetab paneeldiskussioon teenuste juhtimise eripäradest. 
 
Lisatud fotol on nn kainuse rivi, mida endised sõltlased keskuse sünnipäevadel moodustavad. Rivi eesotsas olijate „kainuse staaž“ on kõige pikem, ulatudes juba üle kümne aasta.
 
 
(Foto: Viljandi haigla)
 
 
Krista Valdvee
koostööteenuste juht
SA Viljandi Haigla
5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee
 

Vanemad uudised