Voodipäevatasu

SA Viljandi Haiglas on voodipäevatasu 2,50 eurot iga haiglas oleku ajal alanud kalendripäeva eest. Tasu tuleb maksta maksimaalselt kümne haiglaravil oldud päeva eest, seega kokku mitte rohkem kui 25,00 eurot ühe haigusjuhtumi kohta.

Viljandi haigla aktiivravist õendusabiteenusele suunatud patsientide puhul liidetakse aktiivravil ja õendusabiteenusel viibitud päevad ning voodipäevatasu arvestatakse summeeritult.

Informatsiooni voodipäevatasu maksmise võimaluste ja muude küsimuste korral saate raviarstilt või õelt.

Voodipäevatasu ei võeta:

- alaealiselt (st alla 18-aastaselt patsiendilt);
- raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamise eest;
- intensiivravi osutamise aja eest;
- ravil viibiva kuni 9-aastase (k.a) lapse hooldajalt (nt ema või isa vm)
- tuberkuloosiravi osakonna patsientidelt;
- tahtest olenematu psühhiaatrilise ravi patsientidelt.