Muudatus Covid-19 testide tellimisel

 Covid-19 testimine elanikkonnale:

Võimalus on teha tasuline test. Valikus on kolm testi, sõltuvalt testimise eesmärgist:

- SARS koroonaviirus 2 antigeeni analüüs 8,00 € (vastus kantakse digilukku) 

- SARS koroonaviirus 2 antigeeni analüüs 35,00 € (vastus kantakse digilukku ning väljastatakse inglisekeelne sertifikaat);

- SARS koroonaviirus 2 RNA analüüs 45,00 € (vastus kantakse digilukku ning väljastatakse inglisekeelne sertifikaat)

Tasuta testimisele saab suunata perearst kõik ülemiste hingamisteede viirushaiguste sümptomitega patsiendid, samuti kõik riskirühma patsiendid (patsiendid alates 60 eluaastast või kui patsiendil on üks või mitu allolevat haigusseisundit*) olenemata sümptomite olemasolust või nende raskusest.

Suunava perearsti nimi, samuti haigussümptomid või riskirühma kuulumise alus kirjeldatakse patsiendi testile registreerimisel.

Covid-19 testimine toimub etteregistreerimisel (tel 5886 3313, E-R 08.00-16.00). Aja võib broneerida patsient, kellelt küsitakse perearsti poolse soovituse ning haigussümptomite kohta.

Testi andmine toimub haiglahoone Paalalinna-poolses otsas 0-korrusel (alkoholitarvitamise häirete ravi teenistuse juures asuvast trepist alla).

Kui test tehakse tööpäeval enne kella 11, saab vastuse kella 15ks digilukku ning sertifikaadi 15.30ks kas e-posti aadressile või paberil haigla infolauast.

Covid-19 riskirühmad:

● organtransplanteeritud patsiendid;
● luuüdi transplanteeritud patsiendid, mis on teostatud kuni 2 aastat tagasi (alates 2019st aastast);
● raske immuunsüsteemi häire (pärilik immuunpuudulikkus, väikese rakkude arvuga HIV viiruse põdejad, põrnata patsiendid);
● lümfoid- ja vereloomekoe pahaloomulised kasvajad, mis on diagnoositud kuni 5 aastat tagasi (alates 2017st aastast);
● aktiivse vähiravi patsient;
● muud pahaloomulised kasvajad, mis on diagnoositud kuni 1 aasta tagasi (alates 2020st aastast);
● tsüstiline fibroos;
● neerupuudulikkus;

● kesknärvisüsteemi demüeliniseerivad haigused;
● meuroloogiline haigus või seisund, mis mõjutab hingamist (nagu näiteks insult, hulgiskleroos, Parkinsoni tõbi, tserebraalparalüüs);
● dementsus;
● parkinsoni tõbi;
● polüskleroos;
● amüotroofiline lateraalskleroos;
● psühhoos;
● insult viimase aasta jooksul;
● insuldi jääknähud;
● hematoloogilised, reumatoloogilised, gastroenteroloogilised, neuroloogilised haiged, kes on saanud viimase 5 aasta jooksul immuunsupresseerivat ravi;
● raske krooniline maksahaigus;
● diabeet;
● krooniline bronhiit, KOK, emfüseem;
● püsiravi vajav astma;
● raske astma (suukaudne kortikosteroidravi viimase viie aasta jooksul, bioloogiline ravi, anamneesis astmaatiline seisund);
● raske krooniline kopsuhaigus;
● rasvumus;
● bronhiektaasiatõbi;
● kardioloogilised haigused, raske südamehaigus (nagu näiteks südamepuudulikkus, koronaarhaigus);
● neerupealiste puudulikkus;
● downi sündroom;● uneapnoe.

 

Pabersaatekirjad asenduvad digisaatekirjadega

https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/digisaatekiri

Ehhokardiograafilise leiu interpretatsioon

http://vmh.ee/public/EhhoKG_leiu_interpretatsioon.pdf

Aprillist muutub Viljandi haigla labori Mycoplasma pneumoniae antikehade testimise metoodika

 Alates 20. märtsist pakub Viljandi haigla labor võimalust tellida Mycoplasma pneumoniae vastaseid IgM, IgA ja IgG antikehasid eraldi, uuring tehakse ELISA meetodil.

 
Seni kasutatud komplemendi sadestusmeetodit M. pneumoniae  antikehadele (lühend S-aMypn) alates aprillist enam tellida ei saa (reagendi varasema lõppemise korral teavitame ootel olevate proovide tellijaid).
Metoodika muutuse põhjustab vajadus paremini interpreteeritava testi järele ning soov muuta testitulemused võrreldavaks teiste laborite omadega.
 
Seni kasutusel olnud komplemendi sadestusmeetodil antikehade tiitri moodustab kõigi M. pneumoniae vastaste antikehade summa, mis võib olla mõnikord diagnoosi kinnitamiseks ebapiisava täpsusega. Samuti on olnud juhuseid, kus patsiendi veres leiduvad autoantikehad (ANA jt.) põhjustavad mittespetsiifilise kõrge tiitri ja seeläbi valepositiivse uuringutulemuse. Sadestusmeetod sobibki eelkõige laste ning noorte täiskasvanute esmase ägeda infektsiooni korral, reinfektsioonide kahtluse puhul mitte.
 
Sarnaselt Chlamydia pneumoniae antikehade uuringule hakkame tegema Mycoplasma pneumoniae antikehade uuringuid 1 kuni 2 korda nädalas.
Analüüsimetoodika ja testsüsteem on samad kui Tartu ühendlaboril.

Mpneumoniae Ab_EIA
 
Lisainfo:
Ruth Männik, laboriarst
tel 435 2092
ruth.mannik[at]vmh.ee
 
 

Uuendused allergiapaneelide testimisel ja vastamisel

 Viljandi haigla labor annab teada, et seoses tootjapoolse allergiapaneelide testi arendusega on tõusnud selle tundlikkus. 


Hea uudisega kaasneb aga see, et väga madalat IgE antikehade taset (ühikut/ml) näeme nüüd sajandik või tuhandik-kohtadena nulli järel, millel pole diagnostilist väärtust. 

Et tellijat mitte tarbetult koormata, kirjutatakse labori infosüsteemi edaspidi tulemus väljendatuna ainult RAST- klassides 0-6 (mis varem asus vastuses võrdusmärgi järel). Kaasa saab paberil väljatrüki analüsaatorist.
 
Testi tegemine käib endiselt immunoblot meetodil.
 
Interpretatsiooni tabel ja paneelide koosseis.
 
Küsimuste korral helistage palun mikrobioloogia laborisse tel 435 2094.

Veebruarist muutub C.pneumoniae antikehade test

Viljandi haigla laboris vahetub veebruaris Chlamydophila pneumoniae (varasemas klassifikatsioonis Chlamydia pneumoniae) antikehade ELISA-testi tootja firma.
 
Testi asendamise põhjuseks on vajadus suurendada testi spetsiifilisust ning vähendada piirväärtuse piirkonda jäävate IgA testide tulemuste hulka.
 
Kasutusele tulev test on alates 2012. a septembrist töös Tartu ülikooli kliinikumi ühendlaboris. Seega muutuvad omavahel võrreldavamaks Viljandi haigla labori ja Tartu eriarstide poolt tellitud testide tulemused, väljendatuna samades ühikutes ja samade interpretatsiooni soovitustega.
 
Tellija jaoks on oluline muudatus  ainult interpretatsiooni soovitustes. 
C.pneumoniae vastaste antikehade uuringuid on endiselt võimalik tellida MEDIPOSTI kaudu elektroonselt.
 
Testi tootja soovitab tulemusi interpreteerida järgnevalt: 
 
C. pneumoniae vastased antikehad

IgMIgAIgG
semikvantitatiivnesemikvantitatiivnekvantitatiivne
Suhtarv <0,8 negatiivneSuhtarv <0,8 negatiivne<16 RU/ml negatiivne
Suhtarv 0,8...1,1 piirväärtusSuhtarv 0,8...1,1 piirväärtus≥16...<22 RU/ml piirväärtus
Suhtarv ≥1,1 positiivneSuhtarv ≥1,1 positiivne≥22 RU/ml positivne

Chlamydophila_pneumoniae_vastased_antikehad 

Lisainfo:
laboriarst/mikrobioloog Ruth Männik, tel 435 2092

Vereäige mikroskoopilisel uuringul võeti kasutusele uus lühend

Viljandi haigla labor annab teada, et alates 28. jaanuarist on vereäige mikroskoopilise uuringu (endine B-Hemo) uus lühend B-Smear-m.

Lisainfo:
laboriarst Anne Lemmik, tel 435 2091, 435 2090

Viljandi haigla labor määrab hinnangulise glomerulaarfiltratsiooni kiirust (eGRF) uue valemi abil

Alates 28. jaanuarist hakkab SA Viljandi Haigla labor väljastama hinnangulise glomerulaarfiltratsiooni kiiruse (eGRF) - varasem nimetus endogeenne kreatiniini kliirens -  tulemusi, mis on arvutatud MDRD valemi abil.

MDRD valemit soovitatakse  kasutada Cockroft-Gaulti valemi asemel. MDRD valemit kasutades pole vajalik arvestada patsiendi kaalu, piisab ainult vanusest.
MDRD valem töötati välja 1628 patsiendil MDRD uuringust (Modification of Diet in Renal Disease,1999).
GFR (ml/min/1,73m2) =175 x [seerumi/plasma kreatiniin (µmol/L) x 0,011312] -1,154
x[vanus] -0,203 x [0,742 kui patsient on naine]

MDRD valem on valideeritud suurel populatsioonil, mis hõlmas erinevate rasside esindajaid. Ei vaja arvutamiseks kehakaalu.
Viimasel kümnendil on maailmapraktikas rutiinne eGFR väljastamine koos iga seerumi/plasma kreatiniini määramisega. Täiskasvanutel eGFR MDRD- valemi järgi arvutatuna on saanud kuldseks standardiks.
MDRD valem töötati välja krooniliste neeruhaigete grupil ning seetõttu alahindab süstemaatiliselt GFR-i kõrgete väärtuste puhul.
Soovitav on interpreteerida eGFR väärtusi ≥60ml/min/1,73m2 ettevaatusega,
arvestades, et eGFR muutub ebatäpsemaks tõelise GFR suurenedes

Soovitada patsientidel mitte süüa liha 12 tundi enne proovi andmist eGFR määramiseks..
 Proov ei tohi olla hemolüütiline. Analüüs tuleks teostada 12 tunni jooksul alates proovivõtust.

Referentsväärtused
≥ 18 a ≥ 90mL/min/1,73m2 
Valemit ei saa kasutada laste GFR-i arvutamisel.

Staadium kirjeldus (GFR ml/min/1,73m2)
1 Neerukahjustus normaalse GFR-ga ≥ 90
2 Neerukahjustus kergelt vähenenud GFR-ga 60–89
3 Moodukalt vähenenud GFR 30–59
4 Tunduvalt vähenenud GFR 15–29
5 Neerupuudulikkus < 15

eGFR tulemus <60ml/min/1,73m2 patsiendil, kellel pole varem eGFR
määratud, tuleb kinnitada korduva testiga kahe nädala jooksul, et välistada ägedad GFR muutuse põhjused.
Kroonilise neeruhaiguse progressiooniks võib lugeda eGFR vähenemist
      >5 ml/min/1,73m2 võrra ühe aasta jooksul või >10 ml/min/1,73m2 võrra viie aasta jooksul
 

Lisainfo:
laboriarst Anne Lemmik, tel 435 2091, 435 2090