Viljandi haiglas on väga heal tasemel radioloogilised (CT, MRT, ultraheli, röntgen jt), kardioloogilised (EhhoKG, KoormusEKG, Holter-monitooring jt), pulmonoloogilised (spirograafia, bronhodilataatortest),  laboratoorsed (mikrobioloogia, hematoloogia, kliiniline keemia, immunoloogia, molekulaardiagnostika jt)  ning tsütoloogilised (PAP-test, erinevad kehavedelikud) uuringud.  Kõiki neid uuringuid võib tellida ka perearst.

 Uuringule suunamiseks on vajalik korrektne saatekiri, millel peale patsiendi andmete ka suunava arsti (sh raviarsti kontakttelefon ja e-posti aadress) ja raviasutuse (uuringu eest maksja) andmed. 

Samuti on vajalik etteregistreerimine (välja arvatud labor, tavaröntgen ja EKG, kus on elav järjekord) Viljandi haigla polikliiniku registratuuris tel 434 3001 – südame ja hingamisuuringud – ning radioloogia registratuuris tel 435 2096 – radioloogilised (CT, MRT, ultraheli) uuringud. 

Haiglas sisestatakse kõik uuringute vastused elektroonilisse andmebaasi ESTER ja iga selleks õigust omav arst saab neid sealt vaadata (kui õigusi ei ole, saab neid taotleda haigla IT-teenistuselt).
Radioloogilised uuringud salvestatakse üleriigilisse andmebaasi ja vastus jõuab raviarstile reeglina läbi PACS-i. 

Laboris teostatavate uuringute nimekiri (alates 01.04.24)

SA Viljandi Haigla laboris tehtava antibiogrammi tulemuste vastamine ja tõlgendamine