Registratuurid*

Üldregistratuur eriarsti vastuvõtule
 funktsionaaldiagnostilistele uuringutele
günekoloogilisse sonograafiasse, noortenõustamisele ja perekooli

43 43 001

  
 Registreerimine ambulatoorsele taastusravile 435 2136
Registreerimine röntgenisse
(etteregistreerimine on vajalik ainult kontrastainega uuringutele)
 
435 2096
Registreerimine psühhiaatrilisele vastuvõtule435 4248
Registreerimine lastepsühhiaatri vastuvõtule435 2178

 
*Registreerimine toimub tööpäeviti kella 8-16