Eriarsti vastuvõtt

Eriarsti vastuvõtule registreerimiseks on vajalik perearsti saatekiri. Saatekirja olemasolu ei ole vajalik pöördumisel järgnevate eriarstide poole: psühhiaater, günekoloog, nahaarst, silmaarst, trauma korral traumatoloog või kirurg.

Vastuvõtule on võimalik pöörduda järgmiste eriarstide juurde: sisearst, närviarst, südamearst, nina-kõrva-kurguarst, reumaarst, kirurg, uroloog, silmaarst, mao-sooltearst, naha-suguhaigustearst, naistearst, kopsuarst, lastearst, psühhiaater, endokrinoloog, töötervishoiuarst ja logopeed.

Vastuvõtuajad

 

Visiiditasu

SA Viljandi Haiglas kehtib ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu 5 eurot, lastel kuni 18-aastaseks saamiseni ja pensionäridel  2,5 eurot.

Visiiditasu ei võeta:
- alla 3-aastastelt lastelt;

- rasedatelt;

- korduvvastuvõtul, st sama ravijuhu piirides teist korda visiiditasu ei võeta;
krooniliste haigete puhul võetakse visiiditasu kord kvartalis;

- Viljandi haigla teise eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt;

- teise raviasutuse sama eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt sama ravijuhu piires;

- kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarne ravi;  

- aktiivset tuberkuloosi põdevatelt patsientidelt ja nende kontaktsetelt isikutelt kopsuarsti vastuvõtul;

- tahtest olenematu vältimatu psühhiaatrilise ravi korral;

- tasuliste tervishoiuteenuste osutamisel, mille puhul visiiditasu on arvestatud visiidi hinna sisse (nt sõidukijuhtide komisjon, relvaloa väljastamine jt tasulise hinnakirja teenused).

Lisainformatsiooni küsige raviarstilt või õelt.