PAIK-teenus

PAIKkondlik tervisetoetuse teenus järjepideva ravi ning parima sotsiaalse toetuse tagamiseks Viljandi maakonnas. 

PAIK oli Viljandi haigla ja Sotsiaalministeeriumi algatatud ning Haigekassa poolt rahastatud pilootprojekt, mis paneb ühe meeskonnana inimeste heaks tööle tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna osapooled: perearsti, pereõe, eriarsti, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ja apteekri, kogukonna ja perekonna. 

Pilootprojekti alguseks saab pidada 16.12.2016, kui Civitta Eesti AS koos kaaspakkuja Velvet DP OÜ-ga võitsid Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud hanke ja alustasid koostöös erinevate osapooltega integreeritud teenuse ehk PAIK mudeli väljatöötamist. 

Projekti II osas alustati mudeli piloteerimisega. Pärast pilootprojekti lõppu, 31. detsembril 2020, jätkub PAIK tüüpi (integreeritud) teenuse osutamine.   

PAIK-projektist saate rohkem lugeda siit: www.paik.vmh.ee

Eesmärgid

- koostöö tõhustamine tervishoiu eri valdkondade ja sotsiaalsüsteemi vahel;  

- patsiendi toetamine krooniliste haigustega toimetulekul; 

- raviprotsessis patsiendikesksuse väärtustamine; 

- tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis dubleerimise vähendamine.

Sihtgrupp on Viljandi paikkonna elanikud, kellel on diagnoositud krooniline haigus ja kes vajavad sotsiaalset toetust. 

 

 

 

Üldaadress: paik[at]vmh.ee

PAIK-teenuse juht on Kadri Oras, e-post  kadri.oras[at]vmh.ee

PAIK-teenuse sotsiaaltöötaja:
tel 6000 152 

PAIK-teenuse õed:
Eneli Tulp, e-post eneli.tulp[at]vmh.ee, tel 6000 151
Merit Tekko, e-post merit.tekko[at]vmh.ee, tel 6000 151

DOKUMENDID:
 
Protsess
Teenuse vajaja leidmine
PAIK_ sأµelumisankeet
Nõusoleku vorm