PAIK-teenus

PAIKkondlik tervisetoetuse teenus järjepideva ravi ning parima sotsiaalse toetuse tagamiseks Viljandi maakonnas. 

PAIK oli Viljandi haigla ja Sotsiaalministeeriumi algatatud ning Haigekassa poolt rahastatud pilootprojekt, mis paneb ühe meeskonnana inimeste heaks tööle tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna osapooled: perearsti, pereõe, eriarsti, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ja apteekri, kogukonna ja perekonna. 

Pilootprojekti alguseks saab pidada 16.12.2016, kui Civitta Eesti AS koos kaaspakkuja Velvet DP OÜ-ga võitsid Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud hanke ja alustasid koostöös erinevate osapooltega integreeritud teenuse ehk PAIK mudeli väljatöötamist. 

SA Viljandi Haigla, Sotsiaalministeeriumi, Civitta ja Velveti poolt kokku pandud kontseptsioonidokument ehk kokkuvõttev ülevaade PAIK-projekti tulemustest on leitav SIIT.  

Projekti II osas alustati mudeli piloteerimisega. Pärast pilootprojekti lõppu, 31.detsembril 2020, jätkub PAIK tüüpi (integreeritud) teenuse osutamine.   

Eesmärgid

- koostöö tõhustamine tervishoiu eri valdkondade ja sotsiaalsüsteemi vahel;  

- patsiendi toetamine krooniliste haigustega toimetulekul; 

- raviprotsessis patsiendikesksuse väärtustamine; 

- tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis dubleerimise vähendamine.

Sihtgrupp on Viljandi paikkonna elanikud, kellel on diagnoositud krooniline haigus ja kes vajavad sotsiaalset toetust. 

 

Vaata ka selgitavat VIDEOT!

PAIK koduleht asub siin: paik.vmh.ee

 

Kontaktid: 

Üldmeil: paik@vmh.ee

PAIK-projekti sotsiaaltöötajad: 

Leivi Onga-Lebedeva leivi.onga-lebedeva@vmh.ee Tel. 6000 152  

Anu Välis anu.valis@vmh.ee Tel. 6000 152 

PAIK-projekti õed

Eneli Tulp eneli.tulp@vmh.ee Tel. 6000 151 

Merit Tekko merit.tekko@vmh.ee Tel. 6000 151

PAIK-projekti juhid:

Kadri Oras PAIK-projekti somaatilise teenuse juht kadri.oras@vmh.ee

Svea Seidla PAIK-projekti koordinaator svea.seidla@vmh.ee (kuni dets.2020)

Mart Kull PAIK-projektijuht, haigla ravijuht mart.kull@vmh.ee

 

DOKUMENDID:
 
Protsess
Teenuse vajaja leidmine
PAIK_ sأµelumisankeet
Informeeritud nأµusoleku vorm