Koduhaigla

Koduhaigla (hospital at home) teenus on aktiivravi osutamine õe ja eriarsti poolt patsiendi kodus, seisundite puhul, mis muidu vajaksid statsionaarset aktiivravi haiglas. 

See on eriarsti juhitud teenus. Teenus sobib inimesele, kes ei saa (haigla või inimese poolsetel põhjustel) või ei taha viibida haiglas. Ravikindlustusega inimesele on teenus tasuta.

Teenusele saab patsiendi suunata:

        1. valvearst EMO-st peale patsiendi arstlikku läbivaatust ja vajalike uuringute tegemist. 
        2. haigla raviarst varajase väljakirjutamise järgselt, kui patsient vajab veel aktiivravi jätkamist ning seda on võimalik teha kodus.
        3. perearst/eriarst peale piisavate uuringute tegemist ja raviplaani koostamist

Koduhaigla teenus on ajaliselt piiratud ja patsiendi seisundi stabiliseerumisel suunatakse patsient perearsti jälgimisele. Seisundi halvenemisel saab koduteenuse arst suunata patsiendi koheseks hospitaliseerimiseks haiglasse.

Koduhaiglasse suunatuid teenindab vastava väljaõppe ja kogemusega koduõde, kes teeb esimese visiidi patsiendi juurde vajadusel juba suunamisele järgneval päeval, teostades saatekirjal kajastatud raviprotseduure.

Arstina jälgib ja konsulteerib patsiente dr Estri Kruus.
Arst suhtleb patsiendiga telesilla abil ning kaugvastuvõtud toimuvad vajaduspõhiselt ca 2-3x nädalas. Vajadusel kaasatakse ka teisi spetsialiste, nt sotsiaaltöötaja.

Informeeritud nõusoleku vorm SIIN.