Psühholoogiateenistus

Psühholoogiateenistus on psühhiaatriakliiniku allüksus, mille tegevuse üheks eesmärgiks on psühhiaatriakliiniku patsientide kvaliteetne erialane teenindamine, samuti psühhiaatriakliiniku teiste struktuuriüksuste arstide (vajadusel teiste spetsialistide) erialane nõustamine ning koostöös koolituskeskusega haigla töötajatele sisekoolituste läbiviimine psühholoogia valdkondades (nt stressijuhtimine, vaimse tervise probleemid – ärevus, depressioon jm). Uue suunana oleme alates 2019.aastast koostööpartnerid Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi ja Tallinna Ülikooliga pakkudes väljaõppe ja praktikabaasi noortele kolleegidele.

Psühholoogiateenistus osutab teenuseid psühhiaatriakliiniku nii ambulatoorse kui statsionaarse psühhiaatria patsientidele, nii lastele- ja noorukitele kui täiskasvanutele. Psühholoogi teenus on osa ravimeeskonna teenusest. Psühholoogi vastuvõtule suunab psühhiaater saatekirjaga.

Psühholoog on akadeemilise kõrgharidusega tippspetsialist, kes on läbimas kliinilise psühholoogia praktikat atesteeritud kliinilise psühholoogi juhendamisel. Kliiniline psühholoog on akadeemilise kõrgharidusega tippspetsialist, kellel on kliinilise psühholoogi kutsetunnistus (kutsekoda.ee). Kliinilise psühholoogi töö on psüühilise distressi, psüühika- ja käitumishäirete, puuete ja riskikäitumise hindamine, leevendamine, ravimine ja ennetamine. Kliiniline psühholoog valdab erinevaid uuringu- ja psühhoteraapia meetodeid ning rakendab neid vastavalt oma väljaõppele, spetsialiseerumisele. Kliinilise psühholoogi töö sisu on inimese isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside ja probleemide hindamine ja mõõtmine kehaliste ja psüühiliste haiguste ning inimese psühhosotsiaalse funktsioneerimise raskendatuse puhul, psüühika- ja käitumishäirete psühholoogiline diagnostika, toetav psühhoteraapia, nõustamine.

Vaata psühholoogilise abi võimalusi Viljandi haigla psühhiaatriakliinikus SIIT.

Vastuvõtud toimuvad vastavalt graafikule, eelneval kokkuleppel.

Kontaktid: (uuendatud 28.09.2022)

Thea Marran

juhtivpsühholoog,

teenistuse juhataja kt;

kliiniline psühholoog (tase 7);

kliiniline lapsepsühholoog (tase 7)

kliiniline psühholoog-psühhoterapeut (tase 7)

thea dot marran at vmh dot ee

671 2736;

518 1445

Karmen Vool

teenistuse juhataja;

kliiniline psühholoog (tase 7) (lapsehoolduspuhkusel)

karmen dot vool at vmh dot ee

viibib eemal

Eliina Targijainen

psühholoog

eliina dot targijainen at vmh dot ee

435 2176

Elis Haan

kliiniline psühholoog (tase 7), kliiniline lapsepsühholoog (tase 7),

kliiniline psühholoog-psühhoterapeut (tase 7)

helis dot haan at vmh dot ee

671 2736

Grete Miškinyte

kliiniline psühholoog (tase 7)

grete dot miskinyte at vmh dot ee

671 2739

Heddi-Liis Laurits

psühholoog (kliinilise psühholoogia kutseaasta praktikant)

heddiliis dot laurits at vmh dot ee

435 2194

Maarja Mõttus

kliiniline psühholoog (tase 7)

maarja dot mottus at vmh dot ee

435 2176

Margit Saks

psühholoog

margit dot saks at vmh dot ee

435 2177

Rael Helen Ventsel

psühholoog

raelhelen dot vetnsel at vmh dot ee

434 2223

Sheryl Võsu

kliiniline psühholoog (tase 7)

sheryl dot vosu at vmh dot ee

671 2745

Teele Valdma

kliiniline psühholoog (tase 7)

teele dot valdma at vmh dot ee

671 2738

Triin Kiisa

psühholoog (kliinilise psühholoogia kutseaasta praktikant)

triin dot kiisa at vmh dot ee

671 2744

Triin Tuisk

psühholoog (kliinilise psühholoogia kutseaasta praktikant)

triin.tuisk@vmh.ee

435 2156