Oluline teada!

Kõiki teenuseid on võimalik ise osta või tulla perearsti või eriarsti saatekirjaga!

Tasulise teenuse eest palume maksta klienditeenindajale vahetult enne protseduuri (kui ei ole kokku lepitud teisiti). 
Toimingu ladusamaks sujumiseks palume kohale tulla hiljemalt 10 minutit enne protseduuri algust.
Vesiravi protseduuride puhul palume tulla kohale 15 minutit varem ning kindlasti pesta end korralikult enne basseini minekut.

Kui jätate mittetulemisest teatamata, tühistatakse kõik teile broneeritud taastusravi protseduuride ajad.

Palume tasuda visiidi- ja voodipäevatasu, taastusravi, õendusabi, hoolekande jt teenuste eest tähtaegselt.

Arve tähtaegselt tasumata jätmise korral edastame võlanõude koostööpartnerile Julianus Inkasso OÜ. Inkassoettevõtte menetlemisega lisanduvad võlanõudele sissenõudmisega seonduvad kulud.

Tasumata arvete teemaliste küsimustega olete oodatud pöörduma Viljandi haigla finantsteenistuse poole e-posti aadressil arved[at]vmh.ee.

Võlanõuete kohta annab infot Julianus Inkasso OÜ, tel 681 4400, e-post: inkasso[at]julianus.ee

Täname Teid tähtaegselt tasutud arve eest!