Mälukliinik - kellele ja milleks?

Mälukliiniku eesmärk on parandada mäluhaigustega patsientide varajast diagnostikat ja raviteekonda, millesse on kaasatud elukohalähedane abiteenuste võrgustik.

Viljandi haigla mälukliiniku infovoldik (pdf)

Viljandi haigla koostööpartneriks mälukliiniku toetavate teenuste pakkujana on Dementsuse Kompetentsikeskus.