Alates 6. novembrist saab Viljandi haigla suures majas patsiente külastada vaid kokkuleppel raviarstiga. Muudatus ei puuduta psühhiaatriakliinikut ja hoolekandekeskust. Rohkem infot SIIT

 

Registratuurid
E-R 8-16

Üldregistratuur eriarsti vastuvõtule, 
funktsionaaldiagnostilistele uuringutele, 
günekoloogilisse sonograafiasse,
noorte nõustamisele,
perekooli, noorsportlaste terviseuuringutele,
õe iseseisvale vastuvõtule,
Covid-19 vaktsineerimisele 

4343001
Registreerimine ambulatoorsele taastusravile
4352136

Registreerimine radioloogilisele uuringule
(etteregistreerimine on vajalik ainult kontrastainega uuringutele) 
Röntgenis teenindame elavas järjekorras (vajalik saatekiri)

4352096
Registreerimine mammograafiasse
6003155

Registreerimine psühhiaatrilisele, sh vaimse tervise õe vastuvõtule

4354248

Registreerimine Covid-19 testile (E-R 8.00-16.00)   

58863313
  

Üleriigiline digiregistratuur: https://digiregistratuur.ee/login
(vajuta "Sisene")

 
Tervisealane info Ukraina sõjapõgenikele  4343001
- Контроль стану здоров'я і вакцинація українських військових біженців

- Проверка состояния здоровья и вакцинация украинских военных беженцев

https://vmh.ee/ukraina-sojapogenike-tervisekontroll-ja-vaktsineerimine/

 

 

   18. aprillil ei sündinud haigla sünnitusosakonnas ühtegi last. 

 Tuginedes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprill 2016 määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus)", isikuandmete kaitse seadusele ning klientide/patsientide eraelu puutumatuse kaitse ja parima ravikvaliteedi  tagamiseks on

Viljandi Haigla siseruumides ja territooriumil keelatud ilma vastava kooskõlastuseta pildistada ja filmida. Keelu eiramine ning fotode/vidode jagamine võib kaasa tuua karistuse isikuandmete kaitse seaduses ja karistusseadustikus ettenähtud korras.