Sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus (rehabilitatsioonikeskus narkosõltlastele)

Rehabilitatsioonikeskus narkosõltlasteleРеабилитационный центр для людей с наркозависимостью

Pargi tee 16                                                           Pargi tee 16
Jämejala küla         Jämejala küla
Viljandi vald                 Viljandi vald
71024 Viljandimaa         71024 Viljandimaa
Info tel: +372 524 4024,                 Инфо-телефон: +372 524 4024,
               
+ 372 434 2293                                                                    + 372 434 2293

Meie keskuses on          В нашем центре:
10 kohta naistele        10 мест для женщин.
10 kohta meestele        10 мест для мужчин.

Üldinfo

Sõltuvusrehabilitatsiooni eesmärgiks on lisaks uimastitarvitamisest loobumisele ja integreerumisele igapäevaellu, ka püsivate psüühikamuutuste saavutamine ja uute käitumismustrite kujundamine, eneseefektiivsuse tõstmine riskisituatsioonidega toimetulekuks läbi erinevate teraapiliste võtete ja erialaspetsialistide nõustamise. 

Keskuse sihtrühmaks on  uimastisõltuvusega täisealised inimesed, kes vajavad professionaalset abi psüühika- ja käitumismuutuse saavutamiseks ning sotsiaalsete toimetulekuoskuste parandamiseks. Teenusele tulek ja teenusel viibimine on vabatahtlik ning põhineb inimese enda motivatsioonil. 

Rehabilitatsiooni kestus on 24 kuud: statsionaarne teenus kestusega 9–11 kuud toimub Viljandis; järelteenus (ambulatoorne) kestusega 13-15 kuud  toimub Tallinnas (tel 5304 6435) ja Jõhvis (tel (5302 2097).

Programmi kestus ja raskusastmed on erinevad, arvestades isiku seisundit ja õppimisvõimet. 

 Meil töötavad spetsialistid

Rehabilitatsioon ja õppepraktika

Järelteenus

Общие данные

Одной из целей программ реабилитации для людей с зависимостью является не только прекращение употребления наркотических веществ, но и формирование новых привычек, не связанных с зависимостью.

Учестие в реабилитации является добровольным и основывается на мотивации клиента.

Для избавления от психологической зависимости в центре пациент проходит психотерапию в форме индивидуальной и групповой психокоррекции.

Реабилитация клиента длится 24 месяца: в стационарных условиях - от 9 до 11 месяцев; амбулаторная – от 13 до 15 месяцев.

 В нашем коллективе работают следующие специалисты следующих направлений 

 Цели работы на различных этапах

Программа

Обучающая практика

Направление

 

 
Teenust rahastab Tervise Arengu Instituut.