Haiglas töötab rohkem kui 780 inimest – arstid, õed ja hooldajad ning tugipersonal.

Meditsiinistruktuuri moodustavad kliinikud, haiglaapteek ning sotsiaalhoolekande ja rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvad keskused. Kliinikuid juhivad ülemarstid ning keskusi keskuste juhid.

Tugistruktuuri moodustavad kuus teenistust, mille tööd korraldavad teenistuste juhid. Haldusteenistuse koosseisu kuuluvad osakonnad: majandus-, tehnika- ning transpordi- ja varustusosakond. Tugistruktuuri koosseisu kuuluvad veel: raamatupidamis-, personali-, infotehnoloogiateenistus ning kantselei.

Kõikide üksuste töö on korraldatud vastavalt põhimäärusele.

 

Haigla struktuur