Tervis kui heaolu peamine osa

SA Viljandi Haigla missiooniks on pakkuda patsiendikeskset kvaliteetset ravi, tervise maksimaalset taastamist ja oskusi haigusega toimetulekuks.

SA Viljandi Haigla visooniks on olla kõrge mainega üldhaigla ja tagada parim ravi patsientidele.

Kõiki SA Viljandi Haiglas pakutavaid teenuseid osutatakse kõigile Eesti Vabariigi kodanikele ning Eesti Vabariigis viibivatele teistele isikutele seadustes ja lepingutes ettenähtud tingimustel ning ulatuses.