Tervis kui heaolu peamine osa

Meie missioon on olla oma patsientidele ja klientidele tervishoiuga seotud terviklahenduste ja kindlustunde pakkuja. 

Visioon on olla aastal 2023 patsientidele, klientidele ja partneritele eelistatuim tervishoiuga seotud terviklahenduste pakkuja.

Kõiki SA Viljandi Haiglas pakutavaid teenuseid osutatakse kõigile Eesti Vabariigi kodanikele ning Eesti Vabariigis viibivatele teistele isikutele seadustes ja lepingutes ettenähtud tingimustel ning ulatuses.