Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtib 
Vabariigi Valitsuse otsusega haiglates ja sotsiaalhoolekandeasutustes KÜLASTUSKEELD

Eriarstide vastuvõtud toimuvad kaugvastuvõttudena telefoni teel.
Teile helistatakse!

Infoliin eriolukorra aegse töökorralduse kohta:
433 2322,
infoliin at vmh dot ee

Registratuurid
E-R 8-16

Üldregistratuur eriarsti vastuvõtule,
funktsionaaldiagnostilistele uuringutele,
günekoloogilisse sonograafiasse, noortenõustamisele,
perekooli, noorsportlaste terviseuuringutele,
õe iseseisvale vastuvõtule (pulmonoloogia/endokrinoloogia/uneravi) 

434 3001

Registreerimine ambulatoorsele taastusravile 435 2136
Registreerimine röntgenisse
(etteregistreerimine on vajalik ainult kontrastainega uuringutele) 
435 2096
Registreerimine psühhiaatrilisele vastuvõtule 435 4248

Registreerimine lastepsühhiaatri vastuvõtule,
õe iseseisvale vastuvõtule vaimse tervise erialal

Üleriigiline digiregistratuur: www.digilugu.ee

435 4248

     2. aprillil sündis haigla sünnitusosakonnas 2 tüdrukut ja 2 poissi