Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtib 
Vabariigi Valitsuse otsusega haiglates ja sotsiaalhoolekandeasutustes KÜLASTUSKEELD

Eriarstide vastuvõtud jätkuvad kaugvastuvõttudena telefoni teel.
Järk-järgult avame ka füüsilisi vastuvõtte. 
Teile helistatakse!
Võimalusel palume enne vastuvõtule tulekut täita ja välja printida tervisedeklaratsioon, mille leiate
 siit!

Registratuurid
E-R 8-16

Üldregistratuur eriarsti vastuvõtule,
funktsionaaldiagnostilistele uuringutele,
günekoloogilisse sonograafiasse, noortenõustamisele,
perekooli, noorsportlaste terviseuuringutele,
õe iseseisvale vastuvõtule (pulmonoloogia/endokrinoloogia/uneravi) 

434 3001

Registreerimine ambulatoorsele taastusravile 435 2136
Registreerimine röntgenisse
(etteregistreerimine on vajalik ainult kontrastainega uuringutele) 
435 2096
Registreerimine psühhiaatrilisele vastuvõtule 435 4248

Registreerimine lastepsühhiaatri vastuvõtule,
õe iseseisvale vastuvõtule vaimse tervise erialal

Üleriigiline digiregistratuur: www.digilugu.ee

435 4248

     26. mail sündis haigla sünnitusosakonnas 1 poiss