Viljandi haiglas lõpetas esimene lend tervisejuhte

15.12.2022

Viljandi haiglas lõpetas esimene lend tervisejuhte

Sel sügisel alustas Viljandi haiglas koolitusteed esimene lend tervisejuhte. Tervisejuht on õe või sotsiaaltöötaja kvalifikatsiooniga spetsialist, kes on integreeritud raviteekonnal toeks ja nõustajaks patsiendile ja tema tugivõrgustikule.

Esimeste tervisejuhtide rollid kujundati välja Viljandi haigla PAIK-teenuse meeskonnas ning tervisejuhid on oma tööd lihvinud juba paar aastat. Nende kogemus võimaldas PAIK-meeskonna ja koolituskeskuse koostöös luua uue õppekava ning koolitada välja esimese lennu uudseid spetsialiste. Tervisejuhtide koolituse vajaduse tingis PAIK integreeritud teenuse laienemine nii Valga kui Kuressaare haiglatesse. Esimese omavalitsusena on tervisejuhi ametikoha loonud Viljandi linn.

Esimese lennu lõpetas kümme tervisejuhti, neist kolm Saaremaalt, kolm Valgast, kaks Viljandi haiglast ja kaks Viljandi linna sotsiaalametist.

Koolituskava ellukutsujad olid Signe Susi ja Kadri Oras. Viljandi haigla PAIK-teenuse juht Kadri Oras, kes oli ka üks õppejõududest, tundis värskete tervisjuhtide üle suurt rõõmu: „Hea meel on meie tublide lõpetajate üle, kellel on selja taga 9 teemapõhist moodulit, 10 õppepäeva ja 32 tundi iseseisevat õpet, 1 töövarju päev õdedel sotsiaaltööd varjutamas ja sotsiaaltöötajatel õdede tööd. Neist kujunes hea dünaamikaga grupp – omavaheline suhtlus ja tugi on selles töös väga oluline. Tervisejuhid on ju nii tervishoiu kui sotsiaalvaldkonnast ning mõlema poole koostöö on meie teenuse juures ülioluline.“ Kõige keerulisemaks osutus Orase sõnul koolitust krooninud iseseisev töö - patsiendi käsitlus läbi PAIK-teekonna, selle dokumenteerimine ning eneseanalüüs. „Õppurid läbisid selle teekonna esimest korda ning konkreetse patsiendi näitel. See avas ning aitas kinnistada kursuse jooksul õpitut ning tõi ka välja suurimad keerukused,“ kirjeldas PAIKteenuse juht.

Tervisejuhtide koolituskava lähtus nii maailma kui PAIK tervisejuhtide kogemusest. Praktilise suunitlusega koolitus koosnes üheksast teemapõhisest moodulist ja iseseisvatest töödest. Koolitajad olid nii Viljandi haiglast kui teistest Eesti haiglatest, Tartu ülikoolist ning Viljandimaa omavalitsustest. Kadri Orase sõnul võetakse kaasa esimese lennu kogemus ning vaadatakse õppekava üle, valmistudes uue õppegrupi vastuvõtmiseks. „PAIK-teenus laieneb ning tervisejuhi oskusi läheb vaja ka teistel sotsiaal- ning tervishoiuteenuste kokkupuute alal ning võrgustikutööd koordineerivatel spetsialistidel,“ selgitas Oras ning kirjeldas lühidalt tervisejuhtimise tööd: „Tervisejuht hindab soovitatud multimorbiidseid ja sotsiaalsete abivajadustega patsiente, koostab neile koos teiste spetsialistidega (perearst, eriarst jne) terviseplaani, moodustab patsiendiga koos talle võrgustiku ning abistab patsienti terviseplaanis sätestatud tegevuste elluviimisel. Seda kõik selleks, et krooniliste haigustega inimene saaks kauem ja kvaliteetsemalt kodus elada.“

PAIK-teenusest ning õppekavast leiate lähemat infot: https://paik.vmh.ee/