Viljandi haigla viib läbi ambulatoorsel ravil käinud patsientide hulgas rahulolu uuringu

15.04.2024

Alates tänasest, 15. aprillist on kõigil Viljandi haiglas ambulatoorsel ravil käivatel patsientidel võimalik anda vastuvõtu kohta tagasisidet. Ambulatoorsete patsientide rahulolu uuring kestab 15. aprillist kuni 12. maini.

Viljandi haigla palub uuringus osaleda kõigil ambulatoorsetel patsientidel, kes sellel perioodil haiglat külastavad.

„Patsientidelt tagasiside küsimine on meile vajalik, sest see annab väga väärtuslikku sisendit selle kohta, mis on patsientide hinnangul hästi ja millised on kitsaskohad. Patsientide tagasiside on tervishoiuteenuste kvaliteedi jälgimise ja parandamise oluliseks osas,“ ütles kvaliteediteenistuse juht Kätlin Venderström lisades, et uuringus osalemine on patsientidele anonüümne ja vabatahtlik.

Tagasiside andmiseks tuleb patsientidel täita küsimustik. Küsimused puudutavad vastuvõtule registreerimist, personali tegevust, suhtumist ja suhtlemist, aga ka kaasa saadud edasisi suuniseid ning soovitusindeksit. Sel korral saadab Viljandi haigla küsitluse ankeedi patsientidele e-posti teel, soovi korral on võimalik täita ka paberankeet haiglas kohapeal. Rahulolu uuringu tulemused avaldatakse haigla kodulehel pärast uuringu läbiviimist ja analüüsimist.

„Kui see uuring on suunatud ambulatoorsel ravil käivatelt patsientidele, siis tegelikult on kõikidel patsientidel võimalik igal ajal tagasisidet anda, ükskõik millise teenuse või kogemuse kohta. Väärtustame väga seda, kui patsiendid jagavad meiega oma kogemust, olgu see siis konstruktiivne kriitika või tänusõnad,“ lausus Venderström. Enda tagasiside saab jätta haiglasse murela-rõõmula postkastidesse või saata elektrooniliselt meiliaadressile vmh at vmh dot ee.

Ambulatoorsete patsientide rahulolu uuring viiakse aprillikuus läbi Eesti erinevates haiglates. Ambulatoorsete ja statsionaarsete patsientide rahulolu uuritakse vaheldumisi üle aasta.

Eelmisel aastal viidi Viljandi haiglas läbi statsionaarsete patsientide rahulolu uuring, millest selgus, et patsiendid on enim rahul õdede ja arstide suhtumisega, usaldusväärsuse ja oskustega, õdede viisakusega, arstide selgitustega ja vastuvõtu privaatsusega. Samuti ollakse rahul ruumide puhtuse ja korrashoiuga.

Patsiendid soovisid aga rohkem saada teavet ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta ning erinevate raviviiside ja -võimaluste kohta, samuti saada rohkem aru vajalikest uuringutest ja protseduuridest. „Teadmine, et seda on ebapiisavalt on meile oluliseks sisendiks. Teabe arusaadavuse ja piisavuse parandamisega tegeleme igapäevaselt: teeme arutelusid juhtumite põhiselt ning uuendame infomaterjale, mida patsient saab haiglast lahkudes endaga kaasa võtta,“ selgitas kvaliteediteenistuse juht.

Lisaks statsionaarsete patsientide küsitlusele viis Viljandi haigla 2023. aastal läbi rahulolu uuringud ambulatoorsete raviteenuste, katarakti, õendusabi ning koduõendusteenuse kohta. Nende ja varasemate uuringute tulemusi näeb Viljandi haigla kodulehelt: http://vmh.ee/rahulolu-uuringud/

Rahulolu uuringuga seotud küsimuste korral palume pöörduda kvaliteediteenistuse juhi Kätlin Venderströmi (435 2027, katlin.venderstrom@vmh.ee) või koostööteenuste juhi Krista Valdvee (5349 5332, krista.valdvee@vmh.ee) poole.