Viljandi haigla läheb üle uuele haigla infosüsteemile

17.05.2021

PRESSITEADE
17.05.2021

Viljandi haigla läheb käesoleva aasta lõpus üle uuele haigla infosüsteemile eHL, mis lihtsustab oluliselt arstide igapäevatööd ja parandab info liikumist Lõuna-Eesti regiooni haiglate vahel, eesmärgiga pakkuda patsientidele veelgi paremat ravi.

Süsteem on loodud rahvusvahelise tarkvara ja ärikonsultatsioonide ettevõtte Nortali poolt ning see on kasutusel ligi 30 haiglas üle Euroopa. Eestis kasutavad teiste hulgas seda nii Tartu Ülikooli Kliinikumi haiglad kui ka Ida-Tallinna Keskhaigla.
 

eHL on keskne haigla süsteem, mis toetab arsti nii efektiivse töö tegemisel kui ka kliiniliste otsuste vastuvõtmisel, et arst saaks keskenduda ravile ja patsiendile. eHLis on erinevate haigla osakondade ja labori töö jaoks vajalikud moodulid, arveldamine Haigekassaga, liidestused ja andmevahetus riiklike süsteemidega nagu Digilugu, Digiregistratuur, Digiretsept, Haigekassa ja Nakkusregister.
 

Üleminek uuele haigla infosüsteemile toob kaasa mitmeid olulisi muudatusi. Näiteks e-konsultatsioonid patsientidega ja teleradioloogia eriarstide vahel, samuti kõnetuvastus radioloogias, ravimite koostoimete kontroll ning sajad patsiendi seisundi hindamist võimaldavad küsimustikud ja skaalad, nagu Apgar hinne. Samuti on ühise haigusloo infosüsteemi kaudu Viljandi haigla tervishoiutöötajatel edaspidi võimalik näha oma patsientide ravi ajalugu Tartu Ülikooli Kliinikumis, mis tagab parema info liikumise haiglate vahel.
 

SA Viljandi Haigla juhatuse esimehe Priit Tampere sõnul soovib haigla võtta kasutusele uue tarkvara, mille standardfunktsionaalsus vastab haigla tänastele vajadusetele ja mida arendatakse edasi vastavalt üleriigiliste nõuete muutumisele kui ka patsientide tuleviku vajadusi silmas pidades. Oluline on ka Tampere sõnul, et haigla saab tellida tulevikus hõlpsasti juurde täiendavaid funktsionaalsusi uute innovaatiliste lahenduste loomiseks.

„Meie jaoks on oluline ka selle süsteemi abil soodustada erinevate teenuseosutajate infovahetust ja koostööd. Seda just veelgi paremaks patsiendi probleemide lahendamiseks. Uue infosüsteemi kasutuselevõtt toetab ka haigla ühe olulise strateegilise eesmärgi  - patsientide, perearstide ja sotsiaalteenuste integreerimise – saavutamist,” ütles SA Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere.
 

Nortali e-tervise lahenduste arendusüksuse juhi Kalle Kuusiku sõnul on eHL keskse haigla infosüsteemina justkui haigla IT-süda, mis on ehitatud patsiendi vajadustest lähtuvalt ning koondab kokku või seob endaga kõik olulised teenused nii patsientide kui ka arstide jaoks. „eHL-i teeb turul eriliseks, et kõik arstile vajalik on koondatud ühte süsteemi ning mitmed protsesside osad on automatiseeritud, muutes arsti töö lihtsamaks,“ lisas Kuusik.
 

Tartu Ülikooli Kliinikumis on olnud elektroonilise haigusloo infosüsteem eHL kasutusel alates 2006. aastast ning tänaseks on sellega liitunud ka teised Tartu Ülikooli Kliinikumi kontserni haiglad. „Meil on olnud hea meel olla juhtivaks partneriks Nortalile, et elektrooniline haiguslugu vastaks tervishoiutöötajate ootustele ja riigi vajadustele. Ühise infosüsteemi kasutamine aitab oluliselt kaasa patsiendikesksele lähenemisele ning tagab ühtlase kvaliteediga tervishoiuteenuse korraldamise ja dokumenteerimise,“ ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi infotehnoloogiajuht Kati Korm.

Uuele süsteemile ülemineku ettevalmistustööde peale kulub Viljandi haiglas kogu suvi. Praeguse plaani kohaselt on Viljandi haigla töötajate koolitused kavas oktoobris ja seejärel võetakse uus infosüsteem täielikult kasutusse.
 

Lisainfo:
Priit Tampere
SA Viljandi Haigla juhatuse esimees
Priit.tampere@vmh.ee

Kristiina Pauskar-Tamla
Nortali turundus-ja kommunikatsioonijuht
Kristiina.pauskar@nortal.com

Helen Kaju
Tartu Ülikooli Kliinikumi kommunikatsioonijuht
Helen.kaju@kliinikum.ee