Viljandi haigla avab osteoporoosiõe vastuõtu

10.11.2021

Novembrist alustas Eestis eriõdede pilootprojekt, millesse Haigekassa kaasas ka Viljandi haigla. See tähendab, et meie maakonnas on nii perearstidel kui eriarstidel võimalus saata vastavate krooniliste haigustega patsiente otse kopsuõe, reumaõe ja diabeediõe vastuvõttudele.
 
Eriõe visiidil teostatakse haigusest või pöördumise probleemist lähtuvalt seisundi hindamisi, võetakse konkreetse kroonilise haiguse jälgimiseks vajalikke analüüse ning tehakse nõustamisi. Eriõdede vastuvõttude käivitamise tulemusena on võimalik tagada patsiendile kiirem jõudmine vajaliku eriarstiabini ning see tagab ühtlasi sujuvamad raviteekonnad.
 
Viljandi haigla eriõdede kabinetid töötavad vastava eriala arsti meeskonna osana ja teevad koostööd ka teiste tervishoiu sidus-spetsialistidega (vaimse tervise õed, füsioterapeudid, sotsiaaltöötajad). Sarnaselt arsti vastuvõttudega hakkavad eriõdede koostatud epikriisid jõudma ka digilukku. Haigekassa eriõenduse pilootprojekt kestab Viljandis 6 kuud. 
 
17. novembrist lisandub juba varem käivitatud reumaõe iseseisvale vastuvõtule ka osteoporoosiõe vastuvõtt. Eriõdede kaudu toimiv teekond algab kahest kontaktvisiidist. „Esimesel visiidil hinnatakse patsiendi üldiseid riskifaktoreid ja sellest tingitud luumurru riski, teostatakse vajadusel täpsustavad laboratoorsed uuringud, et välistada teised haigused osteoporoosi võimaliku põhjustajana ja tehakse kindlaks, milliseid ravimid võiksid olla vastunäidustatud ja millised luuhõrenemise korral ohutud kasutada,“ selgitas reumaõde Ülle Older. „Kui inimesel on olnud pikema aja vältel ka seljavalusid, teeme lisaks luutiheduse uuringule ka röntgenuuringu seljast. Teine visiit on uuringutulemuste hindamiseks ja selgub vajadus ravi rakendamiseks. Kui eriõe poolne käsitlus on toimunud, saab otsustada, kas patsient peaks minema ravi määramiseks ka reumatoloogi vastuvõtule“. Ravi vajajad jäävad peale selle määramist jälle osteoporoosiõe vaatevälja ravisoostumuse ja raviefekti jälgimiseks ja tagamaks, et raviteekond enneaegselt ei katkeks.  
 
Eriõe vastuvõtule saab perearsti saatekirjaga. Osteoporoosiõe esimene vastuvõtt on 17.11.
 
Eriõe roll: 
- patsientide ja nende lähedaste nõustamine ning toetamine haigusega seotud raviteekonnal
- patsiendi terviseseisundi jälgimine ja hindamine ning ja vajadusel koos raviarstiga ravi korrigeerimine 
- raviga seonduva tegevuse ja koostöö(võrgustiku) tegevuse koordineerimine 
- arsti poolt määratud ravijuhiste järgmise juhtimine, mõju tervisetulemitele jälgimine ja preventiivsete tegevuste juhtimine. 
 
Viljandi haigla ravijuht Mart Kull: "Meil on äärmiselt hea meel Haigekassa eriõe pilootprojekti käivitumise üle. Oleme tervishoiu süsteemina jõudnud punkti, kus demograafilistest muutustest tingitud erinevate krooniliste haiguste raviks vaja minev ressurss ületab oluliselt arstide järelkasvu potentsiaali. Peame leidma Eestis viise liikumaks kiiresti uute teenuseosutamise mudelite suunas. Mudelite suunas, kus arst ei oleks enam keskne ressurss teenuse osutamises. Esmatasand on siin meist (eriarstiabi valdkonnast) võibolla juba natuke ees. Näeme Viljandis ühe lahendusena just agressiivset eriõenduse arendamist ja meeskonna-võrgustikutöö põhimõtete rakendamist haiguste ravis. Meie sotsiaal- ja tervishoiu süsteemi integratsiooniprojektist PAIK on välja kasvanud maakonna raviteekondade projekt. Koostöös haigla eriarstide, õdede ning maakonna perearstidega kaardistamegi hetkel diabeedi ja kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse patsienditeekondi, et meie inimeste kulgemine nende konkreetsete diagnoosidega oleks arstiabi eri tasandite vahel maakonnas sujuvam ning ravi järjepidevus tagatud. 
Uusim liige meie raviteekondade projektis ongi osteoporoosi ja haprusmurdude ennetamise patsienditeekond. Haigekassa on andnud meie haiglale võimaluse seda teekonda piloteerida ja esmase kontaktina kasutada eriõde. 
Probleemiks ei olegi niivõrd teekonna kaardistamine ja kirjeldamine – selleks on üle võetavat rahvusvahelist kogemust piisavalt. Raviteekondade toimimise raskuskese asub koostöö ja vastutuste kokku leppimises eri tasandite vahel, info liikumise parandamises ja ühise meeskonnana patsiendi eesmärkide taha joondumises. Tänane tervishoiu rahastusmudel spontaanselt sellise nihke toimumist veel ei toeta. Teiseks on vaja ka muudatust meie inimeste peades. Nii patsientidel valmisolekuga võtta vastu eriarstiabi teenust vaid õdedelt või arsti assistentidelt, mis aga veel olulisem, muutust ka arstide endi peas - valmisolekut delegeerida paljud vastuvõtukabinetis aset leidvad tegevused oma meeskonnas olevatele õdedele. Konservatiivse sektorina ei juhtu see kindlasti üleöö ja vajab süstemaatiliselt selle poole liikumist. Mul on hea meel, et oleme Viljandis võtnud sellele suuna ning et meie partner Haigekassa seda nüüd reaalsete sammudega toetab". 
 
 
Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla
kommunikatsioonijuht