Viljandi haigla alustas tervisejuhi baaskoolitusega

19.09.2022

Tervisejuht on õe või sotsiaaltöötaja kvalifikatsiooniga spetsialist, kelle ülesandeks on PAIK sihtrühma patsientide ravi koordineerimine, patsiendi ja ta pere nõustamine ning koostöö tegemine inimese tugivõrgustikuga.
 
Tervisejuhtide koolitusvajadus tuleneb plaanist laiendada PAIK teenust, osutades seda ka Valga haigla ning Kuressaare haigla eestvedamisel veel kahes maakonnas ning mõõta ka seal teenuse mõju.
 
Koolituskeskuse ja koduteenuste osakonna juhi koostöös kokku pandud koolituskava lähtub muu maailma ja meie oma tervisejuhtide töökogemusest. Koolituse ülesehitus on praktilise suunitlusega ja arvestab täiskasvanud õppija eripärasid. Koolitus koosneb 9 teemapõhisest moodulist ja iseseisvatest töödest. Kokku 104 akadeemilist tundi.
Koolitus lõppeb iseseisev tööga – patsiendi käsitlus läbi PAIK teekonna ja selle dokumenteerimine vastavalt täienduskoolitusel õpitule ning eneseanalüüs.
 
Koolitajad:
Kadri Oras, Viljandi haigla koduteenuste osakonna juhataja, PAIK projekt
Ilja Tretjakov, Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku õendusjuht
Thea Marran, Viljandi haigla kliiniline psühholoog
Triinu Rõigas, Viljandi haigla töötervishoiu õde, Dementsuse kompetentsikeskus
Aleksei Gaidajenko, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Õendusvaldkonna kvaliteedijuht
Livia Kask, Viljandi linna sotsiaalameti juhataja
Triinu Russki, TÜ Kliinikumi arst-õppejõud erakorralise meditsiini erialal
Kai Saks, TÜ Kliinikumi Sisekliiniku arst-õppejõud, TÜ geriaatria emeriitdotsent
Julia Laanemets, psühholoognõustaja, tase 7 (2021-2028); koolipsühholoog, tase 7
Annika Kadak, Põhja-Sakala valla lastekaitsespetsialist
 
Tervisejuhi baaskoolituse läbinu:
– rakendab teadmisi ja hoiakuid inimkeskses teenuse osutamises;
– rakendab integreeritud teenuse toimimise ja koostöö põhimõtteid
– oskab hinnata patsienti terviklikult ja seada temaga koos tervise eesmärke
– omab baasteadmisi Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi toimimisest;
– omab tervishoiu- ja sotsiaaltöö alaseid baasteadmisi;
– oskab ära tunda levinud vaimse tervise probleeme ja teab sekkumise võimalusi;
– tunneb inimkeskseid nõustamistehnikaid ja oskab neid tavapärases töösituatsioonis kasutada.
 
Fotol koolitatavad koos meie haigla PAIK tiimiga, kellest saavad neile koolituse ajaks mentorid