Viljandi haigla AASTA TEGU on Tervikumi projekt

28.05.2021

Kolmapäeval, 26. mail kuulutas Viljandi haigla välja oma Aasta teod ja Aasta kaastöötajad.

Aasta tegu 2020 nominendid: opioid-sõltlaste asendusravi teenuse avamine Narvas, Covid-osakonna loomine, registratuuri ja verevõtutoa kolimine peahoone esimesele korrusele, TERVIKUMi projekt, Koduhaigla loomine, akuut- ja pikaravi osakonna ühinemine, Covid- 19 testimisvõimaluse loomine, erihoolekande majade avamine, Jämejala kompleksi laiendamine/ehitamine, Jämejala pargi hooldus, koroonakriisiga hakkamasaamine, mammograafia teenuse käivitamine, pakiautomaadi kasutuselevõtt, sundravi remont, terviseedendus, uus siseveeb, HIV-positiivsete ravi alustamine ja infektsioonhaiguste eriala loa saamine, insuldiprojekti käivitamine, jõulupreemia, kliiniliste assistentide ametikoha loomine, lastehoiuteenuse ellu kutsumine kriisi ajal, lõunasöögi tellimine Jämejalga, maksa-elastograafiauuringutega alustamine, PAIK-projekt, panustamine koroona ajal, patsientide nõukoja loomine, sõidukompensatsioon pangaarvele, sünnitusosakonna maalingud, vaktsineerimine, valikaine "Aken tervishoidu" Viljandi gümnaasiumis, visiiri meisterdamine, ämmaemanda sünnitusjärgne koduvisiit.

Aasta tegu 2020 on - TERVIKUMI projekt! Tervikumi meeskonna endised ja praegused liikmed on: Erki Maasing, Krista Valdvee, Triinu Russki, Rein Telling, Andres Anier, Kersti Rekor, Toivo Tago, Mart Kull, Priit Tampere, Andrus Aavik. Selle aastatepikkuse projekti juures on abiks olnud kõikide kliinikute ja keskuste inimesed, kes uude majja kolivad. Suur tänu kõigile selle panuse eest!

Aasta teo eripreemiad neile tegudele, mis iseloomustavad meie väärtusi kõige rohkem:

Hoolimine on meie olemise viis. Hoolimise eripreemia - lastehoiuteenuse ellu kutsumine kevadise koroonakriisi ajal.
Koostöö – igaühe panus on oluline. Koostöö eripreemia - Covid osakonna loomine.

Kolmas Viljandi haigla väärtus on areng – oleme uuele avatud ja väljakutseteks valmis. Arengu eripreemia - mammograafiateenuse käivitamine.

Aasta kaastöötaja 2020 laureaadid:

Ambulatoorse ravi kliinik - kliiniku juht dr Kadri Kõivumägi.

Diagnostika kliinik - bioanalüütik Airi Kukk.

EMSIK - kliiniku õendusjuht Ulvi Skirta, õde Terje Tuul.

Hoolekandekeskus - õde Elvi Link, perenaine Pille Anijärv.

Tugiteenistused - koostööteenuste juht Krista Valdvee, vanemspetsialist Anders Kivitar, kliiniline assistent Eelika Kuusk.

Kirurgiakliinik - dr Maret Metsmaa, ämmaemand Marge Varik.

Taastusravikliinik - hooldaja Eve Vainurm, hooldaja Anne-Ly Kaljula.

Psühhiaatriakliinik - õde Thea Tobro, sundravi osakonna juhataja Ülle Kumm, vanemõde Kristina Muri, koordinaator Raili Aavik, õde Marge Arus, hooldaja Arno Rull.

Sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus - koordinaator Natalja Muravljova, psühholoog Raine Schvarts.

Tegude tegu 2020 - koroonakriisiga hakkamasaamine. Sel puhul saavad kõik töötajad haigla kujundusega šokolaadi „Aitäh!“

 

Ene Veiksaar

SA Viljnadi Haigla

kommunikatsioonijuht