Väljakutse: "Kõige suurema sõeluuringute osalemismääraga maakond 2024. a Eestis"

15.02.2024

Lugupeetud Viljandi maakonna elanikud!

Tervisekassa, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu heaolu töörühm ja SA Viljandi Haigla paluvad teid osalema olulises ja elutähtsas üleskutses!

Oleme seadnud maakonnas eesmärgi saavutada 2024. aastal kõige suurem sõeluuringutes osalemise määr Eestis. See tähendab, et nii rinna-, emakakaela-, kui jämesoolevähi sõeluuringutes osaleb Viljandimaalt kõige suurem protsent inimesi! See on ambitsioonikas eesmärk, kuid usume kindlalt, et koos teie panusega on see saavutatav.

Miks see on oluline? Sõeluuringud päästavad elusid! Need aitavad varakult avastada terviseprobleeme, võimaldades õigeaegset ravi. Sõeluuringul käimine on proaktiivne samm, et tunda end hästi veel aastaid.

Meie eesmärk on tagada, et igaüks meie kogukonnas saaks vajaliku teabe ja juurdepääsu nimetatud teenustele.

Mida me teeme:

Teavituskampaaniad: Korraldame teavituskampaaniaid, et suurendada teadlikkust sõeluuringute tähtsusest. Jälgige kindlasti maakonna tervisedenduse kodu- ja FB lehte, kus on leitav vajalik info (https://viljandimaatn.voog.com/et)

Parem juurdepääs: Soovime, et sõeluuringud oleksid kättesaadavad kõigile, sealhulgas kaugemates piirkondades elavatele inimestele.

Koostöö ja toetus: Töötame koos KOV-ide, kohalike tervishoiuasutuste, apteekide,  koolide ja ettevõtetega, et pakkuda parimat võimalikku teavet ja teenuseid.

Kuidas saate aidata:

Osalege sõeluuringutes: Kui kuulute sihtrühma, palume teil kindlasti osaleda!

2024. aastal on kutsutud rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974.

2024. aastal on kutsutud emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994.

2024. aastal on kutsutud jämesoolevähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised ja mehed sünniaastaga 1956, 1958, 1960, 1962, 1964.

Levitage sõna ja pakkuge abi: Rääkige oma sõpradele ja pereliikmetele sõeluuringute tähtsusest, pakkuge vajadusel abi ka tõenduspõhise teabe leidmisel või aidake oma lähedast hoopis transpordiga.

Andke tagasisidet: Kui teil on ideid, ettepanekuid või muresid seoses sõeluuringutega, siis andke palun teada, kirjutades kart dot russak at tervisekassa dot ee

Meie eesmärk on mitte ainult saavutada kõrgeim osalusmäär, vaid ennekõike tõsta teadlikkust ja harida meie kogukonda tervise tähtsusest. Igaüks meist saab anda oma panuse – olgu see siis sõeluuringus osalemine, info levitamine või vabatahtlikuna panustamine.

Usume, et koos suudame luua tervema ja turvalisema kogukonna. See on meie kõigi ühine vastutus ja võimalus näidata, kui palju me hoolime oma maakonna ja selle elanike tervisest.

Mammograafiabussi liikumise info 2024. a :

Jämesoolevähi sõeluuringus osalemiseks:

Vähi sõeluuringute register saadab sihtrühma kuuluvale inimesele nimelise kutse. Aga sõeluuringul saab osaleda ka ilma selleta. Kui kuulud antud aastal sõeluuringu sihtrühma, võid pöörduda otse oma perearsti poole. Sihtrühma kuuluvad inimesed leiavad kutse-saatekirja terviseportaalist http://www.terviseportaal.ee (Vastuvõtud → Saatekirjad) alates sõeluuringuaasta algusest.

Protsess: Perearsti või -õe vastuvõtul saate väljaheiteproovi võtmise komplekti, kus on proovinõu, infomaterjal, ankeet ja makstud vastusega ümbrik, kuhu on peale trükitud labori aadress. Proovi saab võtta kodus ning seejärel tuleb see saata postiga laborisse. Proovi saatmise postikulu on eelnevalt tasutud ja lisakulutusi proovi saatmisega ei kaasne.

Lisainfo: https://www.tervisekassa.ee/inimesele/haiguste-ennetus/jamesoolevahi-soeluuring

Emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks:

Võimalus on valida, kas anda emakakaelavähi sõeluuringuks vajalik inimese papilloomiviiruse (HPV) proov kliinikus või teha ise kodutest HPV määramiseks.

Viljandi maakonnas saavad tasuta kodutesti komplekti sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed tellida tellimiskeskkonnast https://proovivottkodus.synlab.ee/campaign/hpv  või küsida mõnest maakonna apteegist.

Kui kuulud antud aastal sõeluuringu sihtrühma, võid pöörduda otse raviasutusse. 

Sihtrühma kuuluvad naised leiavad kutse-saatekirja terviseportaalist www.terviseportaal.ee (vastuvõtud ja saatekirjad) alates sõeluuringuaasta algusest. 

Kutse sõeluuringule kehtib kalendriaasta lõpuni.

Lisainfo: https://soeluuring.ee/emakakaelavahk või helistades Tervisekassa kliendiinfotelefonile +372 669 6630.