Tervikumi ehituse projekt saab toetust uuest fondist

17.07.2023

Viljandi haigla sõlmis Sotsiaalministeeriumiga lepingu, mille järgi rahastatakse Viljandi maakonna haigla ja tervisekeskuse Tervikumi projekti nüüdsest Euroopa Liidu Eesti taaste- ja vastupidavuskavast.  

Käesoleva aasta 16. juunil muutis Euroopa Liidu Nõukogu rakendusotsust, millega sai võimalikuks Eesti taaste- ja vastupidavuskavasse lisada projektina „TERVIKUMi rajamine“.

Nüüd sõlmiti ka leping rahastusfondi vahetamiseks. SA Viljandi Haigla juhatuse esimehe Priit Tampere sõnul tehti seda põhjusel, et Tervikumi ehituse valmimine lükkus edasi. „Siiani saime Euroopa Liidult toetust Regionaalarengu Fondist, kuid sealt rahaliste vahendite saamise tingimus oli, et esitatud projektid valmivad käesolevaks aastaks. Kahjuks aga lükkus Tervikumi valmimine edasi, mistõttu tuli leida lahendus, kuidas ikkagi Euroopa Liidu toetusraha kasutada saaks. Selleks sobis meile meetmete ümbertõstmine ning seetõttu saame nüüdsest toetust taaste- ja vastupidavusrahastust,“ selgitas ta.

Tervikumi projekti kogumaksumus on eeldatavasti 104 miljonit eurot, millest moodustab Euroopa Liidu toetus taastekavast 72 miljonit eurot. 32 miljonit jaguneb haigla omafinantseeringu ja muude toetuste vahel.

Varemalt toetati Tervikumi ehitust Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Sotsiaalministeeriumi poolt läbi Tervisekeskuste kaasajastamise meetme, uue otsusega tõsteti kogu varasem projekt üle taastekava rahastusele.

Viljandi haigla- ja tervisekeskusega ehitatakse ümber kogu maakonna tervise- ja sotsiaalsüsteem, mis on ainulaadne projekt kogu Baltikumi regioonis ning mille eesmärk on tuua sümbioosina ühte hoonesse kokku kogu ravi- ja sotsiaalteenuste pika ahela kõik lülid ning panna nad kiiresti ja paindlikult ühtse meeskonnana koos tööle. Tervikumis saavad uued töötingimused Viljandi linna perearstid ja -õed ning haigla töötajad, suurusjärgus ca 500 inimest. Tervikumis saavad olema nii perearstid, erinevate uuringute võimalused, eriarstid ja erakorraline meditsiin ning taastusravi – kõik vajalik Viljandi maakonna inimesele mugavalt ühe katuse all, kus eri valdkondade spetsialistide omavaheline suhtlus oluliselt paraneb.