Koostöökonverents "Kuidas läheb, Marta?"

08.09.2021

 
Viljandis räägitakse uutest suundadest Eesti tervishoius ja sotsiaalalal
 
Neljapäeval, 9. septembril kogunevad Viljandisse tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna eksperdid, et tutvustada uueneva tervishoiusüsteemi parimaid praktikaid nii Eestis kui mujal maailmas. Rahvusvahelise koostöökonverentsi „Kuidas läheb, Marta?“ korraldajaks on SA Viljandi Haigla.
 
Arutluse alla tuleb inimesekesksus ja selleni jõudmise võimalused ning patsiendikesksete raviteekondade tulevik Eestis. Oma kogemusi jagavad lisaks Viljandi haigla PAIK projekti meeskonnale ka insuldiprojekti eestvedajad, riskipõhise ravijuhtimise projekti läbiviijad, inimesekeskse hoolekande ja tervishoiusüsteemi mudeli loojad, perearstid ja sotsiaaltöötajad. Rahvusvahelisi praktikaid tutvustavad välisesinejad.
 
Konverentsi pealkiri „Kuidas läheb, Marta?“ illustreerib Viljandi haigla ja Sotsiaalministeeriumi algatatud ning Haigekassa rahastatud PAIK projekti, mis paneb ühe meeskonnana inimeste heaks tööle tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna osapooled: perearsti, pereõe, eriarsti, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ja apteekri, kogukonna ja perekonna.
 
Eestis seni ainulaadne pilootprojekt PAIK on Viljandi haiglas edukalt lõpule jõudnud ja ootab nüüd kasutusele võtmist ka teistes maakondades. See on suur samm patsiendikesksema lähenemise suunas.
 
SA Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere: „Pilootprojekti eesmärk oli Viljandi maakonna näitel luua paikkondlik esmatasandi-, eriarstiabi- ja sotsiaalteenuste integratsioonimudel, mis seab esikohale patsiendi ja tema lähedaste vajadused ning aitab ära hoida krooniliste haigustega inimeste tervise seisundi halvenemist ja läbi selle vähendab haiglaravile sattumise riski. Viljandi haigla näitel saame rääkida sellest, mida teha, et patsient ei „kukuks“ mitme süsteemi vahele“.
 
Konverentsi lõpetab laiapõhjaline paneeldiskussioon sotsiaalministeeriumi, perearstide, tervisekassa ja haiglate esindajate osavõtul, kus räägitakse uutest suundadest Eesti tervishoius.
 
Koostöökonverents toimub neljapäeval, 9. septembril algusega kell 8.30 Viljandis, Pärimusmuusika aidas Eesti Haiglate Liidu sügiskonverentsi teise päevana.