Pärimusmuusika Aidas toimus 8. veebruaril sundraviteemaline talvekonverents

09.02.2024

Neljapäeval, 8. veebruaril toimus Viljandi Pärimusmuusika aidas sundraviteemaline talvekonverents, mis oli ühtlasi projekti "Krooniliste vaimse tervise probleemidega patsientide hindamise ja käsitlussüsteemi väljaarendamine" projekti lõpuüritus.

Projekti eesmärk oli psühhiaatrilisel sundravil viibivatele krooniliste vaimse tervise probleemidega inimeste hindamis- ja käsitlussüsteemi väljaarendamine - tervikteenuse loomine, mis ühendab ambulatoorse ja statsionaarse sundravi ning kogukonnateenused. Projekti käigus arendati välja standardiseeritud koostöö ja kommunikatsioon hoolekande, tervise ja õigussüsteemi teenuse osutajate vahel. Projektist saab täpsemalt lugeda siit:
https://vmh.ee/muudest-allikatest-rahastatud-projektid/

(Projektimeeskond: vasakult Margus Veem, Ülle Kumm, Aneth Tuurmaa, Madis Parksepp ja Signe Susi. Foto Viljandi haigla)

Avasõnad lausus SA Viljandi Haigla ravijuht Mart Kull.
Psühhiaatriakliiniku juht dr Madis Parksepp andis ülevaate sundravi meditsiinilistest alustest ja psühhiaatriakliiniku arengutest. Sundravi osakonna juhataja Ülle Kumm rääkis statsionaarse sundravi korralduse hetkeseisust ja kitsaskohtadest, lisaks ambulatoorse sundravi arengutest.
Ravi toetavate tegevuste koordinaator Liis Peedosk viis kuulajad kurssi nende võimaluste ja huvitegevustega, mida saame Jämejala vaimse tervise külas meie sundravi patsientidele pakkuda. Kuidas käib patsiendi ohtlikkuse ja riskide hindamine sundravi patsientidel jagas psühholoog Margus Veem.

Lisaks Viljandi haigla inimestele olid konverentsil osalemas ka õigus- ja kohtupsühhiaatria valdkonna spetsialistid ning sundravi teenusega kokkupuutuvad võrgustikuliikmed. 

Prokuröri vaatenurgast rääkis vanemprokurör Toomas Liiva ja Soome kohtupsühhiaater Alo Jüriloo tõi lauale valetamise ja tutvustas ka mõningaid teaduslikke vahendeid, kuidas tunda ära neid, kes simuleerivad tervisehäda karistusest kõrvalehoidmiseks. Oma ettekandes „Libahaiged ja valevorstid“ tõi ta välja, et „Simulant on näitleja, kes kirjeldab haigust nii, kuidas ta seda mõistab (sageli üle mängides)”

Võimalus oli tutvuda mobiilsete teenustega ja muuhulgas piiluda sisse ka ambulatoorset sundraviteenust (sh vaktsineerimist) osutavasse mobiilssesse kabinetti.


Konverentsi toimumist rahastas SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliinik ja Norra toetuste 2014-2021 programmist "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine", mille raames viiakse ellu projekti "Krooniliste vaimse tervise probleemidega patsientide hindamise ja käsitlussüsteemi väljaarendamine" (Sotsiaalministeeriumi ja SA Viljandi Haiglaga kaasrahastamisel).