Pabersaatekirjad asenduvad digisaatekirjadega

https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/digisaatekiri