Mänguteraapiatuba sai motoorikaseinad

14.01.2022

HEATEGU: Sundravi osakonna tegevusjuhendajad Jaak ja Liia valmistasid koos patsientidega laste- ja noorukitepsühhiaatria osakonna mänguteraapia tuppa kaks motoorikaseina. Seinad valmisid käsitööna ning hoolikalt said läbi mõeldud kõik seinal olevad detailid ja nende paiknevus. 

Motoorikaseinad pakuvad avastusrõõmu erinevas vanuses lastele. Motoorikaseinte kaudu arendavad lapsed käelist osavust, peenmotoorikat, silma-käe koordinatsiooni ja motoorseid oskusi. Lapsed saavad õppida ka värve ja kujundeid ning õpivad lahendama probleeme. Tulemuste saavutamine aitab parandada lapse enesekindlust ja enesehinnagut. 
 
Laste – ja noorukitepsühhiaatria osakond pakub nii ambulatoorset, kui statsionaarset psühhiaatrilist teenust alaealistele vanuses 4-17. eluaastat.
 
Kõik lasteaia- ja kooliprobleemidega lapsed peavad esmalt pöörduma hindamiseks Rajaleidja keskusesse (https://rajaleidja.innove.ee/)
 
Ravimeeskonda kuuluvad:
• laste – ja noorukite psühhiaater
• psühholoogid
• õed
• tegevusjuhendajad
• sotsiaaltöötaja
• eripedagoog
 
Näidustused haiglaraviks:
• meeleoluhäired
• ärevus, erinevad hirmud
• suhtlemisraskused
• igapäevast toimetulekut pärssiv sotsiaalne isoleerumine
• autismihäirega kaasnevad kohanemisraskused ja käitumisprobleemid
• suitsiidoht, ennast ja/või teisi kahjustav käitumine
• psühhootilised sümptomid
• kui senine ambulatoorne ravi osutub ebapiisavaks või ebaefektiivseks
Haiglaravi vajaduse hindab psühhiaater.
 
Aitäh juhendajatele ja meisterdajatele!