Viljandimaa insuldi tugigrupi esimese kohtumise kokkuvõte

10.06.2022

Kolmapäeval, 8. juunil leidis Sakala keskuses Viljandi haigla insuldiõdede ja neid toetava meeskonna eestvedamisel aset esimene kohtumine insuldi läbipõdenud inimeste ja nende lähedastega, et panna alus insuldi tugigrupile.

Kohtumisel tutvustas haigla ambulatoorse taastusravi osakonna juhataja Erli Lond insuldijärgsele taastumisele kaasa aitava abi võimalusi.  Patsientide ja lähedastega vestlesid insuldiõed Ulvi Skirta ja Relika Kobin ning insuldikoordinaator Eneli Tulp.
 
„Insuldi tugigrupi esimene kohtumine läks väga hästi, kohale tuli kümme teemaga seotud inimest,“ tundis ambulatoorse taastusravi osakonna juhataja Erli Lond rõõmu. „Inimesed andsid aktiivselt tagasisidet, küsisid, oli ka natuke pisaraid ja emotsioone. Jagati omavahel kogemusi, mis kedagi on aidanud. Inimesed on olnud üksi paljude muredega ja mõned ka loobunud abi palumast, eriti need, kellel on insult olnud juba aastaid tagasi või kelle lähedased on insuldi läbi põdenud,“ rõhutas ta kokkusaamiste vajadust.
 
Tugigrupi kohtumised on plaanis kord kvartalis. Järgmine kogunemine leiab aset 18. oktoobril kell 14, taas Sakala keskuse sammassaalis.
Lepiti kokku, et edaspidistele kohtumistele kutsutakse rääkima vaimse tervise spetsialist, logopeed, jalaraviõde, omavalitsuse sotsiaaltöötaja tutvustama abisaamise võimalusi, füsioterapeut ja tegevusterapeut. Plaani võetakse ka kohtumine töötukassaga.
 
Insuldi tugigrupp on üks osa Viljandi haigla insuldipatsiendi raviteekonda koordineerivast teenusest, mille eesmärk on, et insuldi järgselt saaks patsient kõik vajaminevad teenused võimalikult kiireks ning sujuvaks taastumiseks. Insuldipatsiente toetavad tema taastumise teekonnal insuldiõed, kelle vastuvõtul räägitakse läbi kõik patsiendile olulised tervist, raviprotsessi ning ravimeid puudutavad teemad ning patsiendil ning lähedastel on võimalik küsida üle kõik, mis seni vastuseta või segaseks jäänud.
 
Insuldiõe vastuvõtule suunab haiglaravi järgselt raviarst, kui ravi ei toimunud Viljandi haiglas, siis saab aidata perearst.

Registreerimine ja info vastuvõtuaegade kohta registratuuri telefonil 434 3001 (E-R 8-16.00).
 
Kui patsiendi seisund ei võimalda vastuvõtule tulla, saab nõu küsima tulla ka tema lähedane või hooldaja.