Jämejala pargi rekonstrueerimine käib täie hooga

13.10.2021

Viljandimaa liigirikkama pargi arendustööd Jämejala vaimse tervise külas on käimas. Tegevusjuhendajate eestvedamisel on pargis valmis saanud suurem osa pinke ning jalgradadele laotatud killustik. Kõikide tegevuste elluviimiseks on kaasatud patsiente nii sundravi osakonnast kui ka kliente erihoolekande osakonnast. Dendroloog Tiina Viira aitas välja valida pargi kõige erilisemad puud, kuhu juurde lähevad pingid ja infopostid. Koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitega koostati infomaterjalid puude juurde. 
 
Tööde eestvedajad on Jaak Jaago, Riho Mänd, Liis Peedosk (sundravi osakond) ja Leevi Hiiesalu (hoolekandekeskus). 
 
Suvel õnnestus MTÜ-l Loome Sillad saada rahastus Viljandimaa KOV kevadvoor 2021 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" taotlusvoorust projektile „Viljandimaa liigirohkeima pargi arendustööd Jämejala vaimse tervise külas“. Projekti toetus on 4000€, millest 10% on omafinantseeringu minimaalne määr. 
 
Kindlasti ei piirdu Jämejala pargi arendustööd vaid antud projektiga. Selleks, et muuta park veelgi atraktiivsemaks, tuleks leida täiendavaid ressursse. Näiteks on unistus saada töökorda praegune pargis olev purskkaev, luua kaunis valgustus, mis saadaks pargis jalutajat ning kus oleks väike lõkkease, kus tähtpäevadel vahukomme grillida. 
 
 
Mis on MTÜ Loome Sillad?
MTÜ Loome Sillad põhieesmärgiks on Viljandi Haigla Psühhiaatriakliiniku vaimse tervise häiretega patsientide jätkusuutliku toimetuleku ja sotsiaalsete oskuste parendamine uute võimaluste loomise ja täiendavate teenuste rakendamise kaudu ning Viljandi Haigla poolt pakutavate ravi toetavate teenuste kvaliteedi edendamine. MTÜ Loome Sillad koondab endas SA Viljandi Haigla töötajaid, kes kõik soovivad anda oma panuse meie patsientide veel paremaks teenindamiseks. Lisainformatsioon või liikmeks astumine: loomesillad@gmail.com või tel 5553 3561.