Integreeritud inimkesksete tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajad vahetasid kogemusi ning tegid plaane (fotod)

22.08.2022

17. augustil kohtusid Valga haiglas integreeritud inimkesksete teenuste osutajad, et kuulda üksteise tegemistest ning arutada ühiseid teemasid. Krooniliste haiguste, sotsiaalprobleemide ning suurenenud hooldusvajadusega inimeste ning nende lähedaste abistamiseks ning toetamiseks loodud teenuste piloteerimisest rääkisid hoolduskoordinatsiooni teenuse osutajad Valgast, Kuressaarest, Tõrvast ja Elvast ning PAIK-teenuste meeskonnad Viljandist, Kuressaarest ja Valgast. 

Ühises vestlusringis tõdeti, et teenuseid inimeste toetamiseks enda elu ja tervisega ning lähedaste hooldamisega paremaks hakkamasaamiseks ning eri valdkondades sobiva teenuse leidmiseks, on vaja luua ning arendada. Kõige suurema kitsaskohana toodi välja, et tervise- ja sotsiaalvaldkonna infosüsteemide ühenduste puudumine muudab eri osapoolte suhtlemise keerukas ning tekitab palju lisatööd. Kõige suuremaks rõõmuks olid aga nende inimeste lugusid, keda teenusteüleses koostöös on aidatud ning kelle nimel teenuseid arendatakse. 
 
Kokkuvõte: Krista Valdvee
Fotod: Kristina Mätlik