Haigla koridorid said elustamisplakatid ja elustamisaparaadi

24.09.2021

Plakatite eesmärk on kinnistada oma töötajate teadmisi elustamisest ning harida ka kogukonda. Polikliiniku ees liftihallis asub nüüdsest ka defibrillaator (elustamisaparaat), mida saavad kasutada isegi need, kellel meditsiinilist väljaõpet ei ole, sest aparaat ise juhendab abiandjat häälkäsklustega.
 
„Tänu  kiirele reageerimisele ja esmaabile võime oluliselt parandada patsiendi väljavaadet elule või vähendada hilisemaid tüsistusi. Koolituskeskus seisab hea selle eest, et vähemalt elustamise algõpetuse oleks läbinud kõik meie töötajad, mitte ainult meedikud. Samas loodab haigla tõsta ka kogukonna teadmisi elustamisest ja esmaabist,“ ütles Viljandi haigla kvaliteediõde Helina Randma. 
 
Elustamisõpetust jagavad plakatid on paigutatud üle terve haigla ja igale neist on märgitud number, kuhu abi saamiseks helistada ehk kus abi kõige lähemal. Näiteks neil korrustel, kus esmaseks reageerijaks on määratud anestesioloogid, on ka plakatil anestesioloogide number esimene ja teine number juhatab EMOsse, kes reageerib juhul, kui anestesioloog on hõivatud. Haigla peahoone polikliiniku korrusel ja uuringukabinettide juures on esmaseks reageerijaks EMO. Jämejalas on kontaktnumbriks 112, sest kohapeal elustamismeeskonda ei ole. 
 
„Nende plakatite eesmärgiks on esmalt meie oma töötajate teadlikkuse tõstmine selles osas, kust saab abi ja soov anda esmased juhtnöörid, kuidas inimest aidata professionaalse abi saabumiseni. Plakatid on strateegiliselt paigaldatud sellistesse kohtadesse, kus liigub kõige rohkem inimesi ja kus nad kõige enam tähelepanu tõmbavad. Kui inimene ootab arsti vastuvõttu peatub ta silm ehk sellel plakatil ja hädaolukorda sattudes oskab abi andes seda teadmist rakendada,“ selgitas Helina Randma. „Loodame tulevikus meie haigla territooriumil rohkem ka elustamisaparaate kohata“.
 
Elustamisplakatite algversioonid on pärit European Resuscitation Councili kodulehelt https://www.erc.edu/, Viljandi haigla jaoks on need eestindanud dr Triinu Russki ja dr Mart Kull. Kujundusliku poole vormistas korrektseks Tõnno Habicht. 
 
 
Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla
kommunikatsioonijuht