Ettepanekute ja kaebuste esitamine haiglas

SA Viljandi Haigla tegevust puudutavad tänusõnad, ettepanekud ja kaebused palume esitada kirjalikult koos esitaja kontaktandmetega (nimi, telefon, aadress, kuhu soovite vastust) Rõõmula ja Murela postkastidesse, mis asuvad peahoones igal korrusel liftihallis ning Jämejala üksuste osakondades. Kaebuste lahendamine toimub vastavalt kaebuste lahendamise korrale.

Oma tänusõnad, ettepaneku või kaebuse võite esitada ka otse haigla sekretärile (haigla peahoone II korrusel C-korpuses), saata e-postiga vmh@vmh.ee või postiga aadressile:

SA Viljandi Haigla
Pärna tee 3
Jämejala küla
Viljandi vald
71024 Viljandimaa