Erihoolekande majad ligi sajale patsiendile jõudsid Jämejalal sarikapeoni

29.05.2020

 
Traditsioonide kohaselt asetavad töömehed sarikatele pärja, tähistamaks ühe ehitusfaasi lõppu. Sarikapeo eesmärgiks on töömeestele tehtud töö eest tänu avaldada. Kui töömehed pakutavaga rahul on, lubatakse tellijal pärg maha võtta ja töö jätkub. Kui ei, siis tõmmatakse rahvatraditsioonide kohaselt katusele vanad püksid…
 
„Ma loodan, et tänu ja meelespidamise tõttu antakse meile luba see pärg traditsiooniliselt ka maha võtta ning koostöö kolmel ehitusobjektil lõpule viia. Nüüd on selle suve suuremad mürad möödas ning sügisel ootab ees esimese maja valmimine. Jämejala pargi arendus aga sellega veel ei lõpe, ettevalmistamisel on juba uued tegevused,“ ütles SA Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere. 
 
SA Viljandi Haigla ehituse projektijuht Erki Maasing sai ehitajalt kingiks tähtpäevaks graveeritud sae ja võttis pärja maha. Kahel hoonel on katused valmis ja kolmandal käivad katusetööd. Tehakse fassaadi soojustust, krohvimist ning torutöid, käimas on siseviimistlus. Hoonete valmimise lõpptähtajaks on veebruar 2021. Hooned ehitab OÜ KRC Ehitus, projekteerimistööde ning ehitustööde perioodil teostab autorijärelevalvet AS Resand ja omanikujärelevalvet OÜ P.P. Ehitusjärelevalve.
 
„Psüühilise erivajadusega isikutele saame uutes hoonetes osutada erihoolekandeteenust neile sobivates perelaadsetes tingimustes,“ ütles hoolekandekeskuse juht Kaja Koger. „Tänu uute majade valmimisele paranevad oluliselt  nii erihooldekodu elanike elu- ja puhketingimused kui ka meie tegevusjuhendajate töötingimused“.
 
Uute peretüüpi kodude rajamist toetakse läbi kahe projekti, milleks on „Viljandi haigla erihoolekandetaristu reorganiseerimine“ ja „Kohtumäärusega ööpäevaringse erihooldusteenuse kohtade loomine“. Projekte rahastatakse  meetmest  2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“. Rahastus saadakse 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 15% ulatuses riigieelarvelisest toetusest.
 
Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla
kommunikatsioonijuht