Alla 18-aastastelt patsientidelt visiiditasu ei võeta

01.12.2021

Viljandi haigla kaotas visiiditasu alla 18-aastastele patsientidele.

SA Viljandi Haigla nõukogu otsustas loobuda alates tänasest, 1. detsembrist 2021 ambulatoorse eriarstiabi osutamisel visiiditasu võtmisest kõikidelt kuni 18-aastastelt (kaasa arvatud) patsientidelt. 
Seni kehtis vabastus kuni 3-aastastele, erivajadusega lastele ning lastepsühhiaatria vastuvõtus, nüüd kõigil alla 18-aastastel.
 
Visiiditasu (5 eur) võetakse ambulatoorse eriarstiabi osutamisel ja EMOs kõigilt patsientidelt. 
 
Visiiditasu ei võeta järgmistel juhtudel:
 
-alla 18-aastane (kaasa arvatud) patsient;
-rase, soodustust tõendava dokumendi esitamisel;
-patsient, kelle suunab haigla eriarst haigla teise eriarsti juurde; 
-kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult haiglaravile jäämine. NB! Vältimatu eriarstiabi vajadusel antakse patsiendile kõigepealt arstiabi ja seejärel otsustatakse hospitaliseerimise ning visiiditasu küsimus.
-ühiskonnale ohtlike nakkushaiguste korral (aktiivse tuberkuloosi põdejatelt ja tema kontaktsetelt isikutelt ning tuberkuloosi otseselt kontrollitavat ravi saavatelt patsientidelt);
-haiglas pikaajalisel teenusel (sundravil, psühhiaatrilisel pikaravil, tuberkuloosiravil, sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsiooniteenusel, sotsiaalhoolekandeteenusel, iseseiseval statsionaarsel õendusabiteenusel) viibivad patsiendid haigla eriarsti vastuvõtule pöördumisel;
-vältimatu psühhiaatrilise ravi korral;
-ambulatoorse eriarstiabi korduva konsultatsiooni korral (kutsutud tagasi samale ambulatoorsele teenusele). 
-krooniliste haigete puhul võetakse visiiditasu kord 3 kuu jooksul (arvestusperiood algab ravijuhu avamisest).
Visiiditasu ei ole ka ennetuse (näiteks noortekabinet) ja õdede iseseisva vastuvõtu puhul. 
Kui EMO kutsub tagasi, siis visiiditasu ei ole, kui aga inimene ise mingil muul põhjusel lähiajal EMOsse pöördub, siis on see uus visiit koos visiiditasuga.
 
Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla
kommunikatsioonijuht