20. mai – rahvusvaheline insuldipäev – insuldiõe iseseisvad vastuvõtud Viljandi haiglas

20.05.2021

Tänasel rahvusvahelisel insuldipäeval on hea meelde tuletada, et Viljandi haiglas on avatud insuldiõe iseseisev vastuvõtt. Vastuvõtule saatmise kriteeriumiks on läbi põetud insult.

Patsiendil ja lähedastel on võimalus saada vastuseid oma küsimustele, mida ei teki haiglas olles. Seisundi hindamine ja nõustamine 90 päeva peale insulti aitab ennetada uue insuldi tekkimist.

Vastuvõtu eesmärk on:
-patsiendi probleemidega tutvumine ja seisundi hindamine,
-ravimite kasutamise järgimise kontroll ning nõustamine,
-hoolduspõetusprobleemide ennetamine ja lahenduste leidmine,
-neelamisfunktsiooni talitluse selgitamine patsiendile, omastele ning lähtuvalt kahjustuse ulatusest dieedi valiku ja söömise õpetamine,
-põiehäirete ja sooletegevushäirete määratlemine ning lahenduste leidmine,
-sooletegevuse ja -häirete põhjuste selgitamine patsiendile ning omastele,
-patsiendi omaste nõustamine koduhoolduse toetamisel,
-ravimite manustamise õpetamine.

Õe vastuvõtule registreerimiseks on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri. Registreerimine ja info vastuvõtuaegade kohta registratuuri telefonil 434 3001 (E-R 8-16.00). Kui patsiendi seisund ei võimalda vastuvõtule tulla, saab nõu küsima tulla ka tema lähedane või hooldaja. Insuldiõdedena teevad vastuvõtte Ulvi Skirta ja Relika Kobin.2019. aasta kevadel algas Haigekassa poolt insuldipatsiendi raviteekonna probleemide kaardistamine. 2020 aastal kaasati nn Tartu projekti ka Viljandi haigla. Paralleelselt Haigekassa projektiga kaardistas Viljandi haigla oma insuldi raviteekonna ja tegi ettevalmistused õe iseseisvaks vastuvõtuks, millega meie haigla alustas 1. märtsil 2021.Relika Kobin
SA Viljandi Haigla
Taastusravikliinik
stats.taastusravi ja õendusabi osakonna juhataja