Viljandi haiglas lõpetas esimene lend professionaalseid puhastusteenindajaid (fotod)

23.12.2016

Viljandi haigla ja Viljandi kutseõppekeskuse koostöös ellu kutsustud puhastusteenindajate kursus jõudis piduliku lõpuni.

2015. aasta oktoobris töökohapõhist õpet alustanud  perenaised, koristajad ja hooldajad haigla eri üksustest läbisid edukalt õppekava ning pälvisid puhastusteenindajate kutsetunnistused. 

Aasta väldanud õppetöö käigus saadi ülevaade põhilistest koristustöödest, töö planeerimisest, nii töö- kui ka keskkonnakaitsest,  puhastusainetest ning nende omadustest ja kasutamisest, koristusvahenditest ja –masinatest, töömeetoditest, ergonoomiast; kaitsevahenditest, eritöödest, aga ka kutsehaigustest, tööõnnetustest, klienditeenindusest ning paljust muust. 
 
Tegemist oli esimese töökohapõhise õppe alase koostööga Viljandi haigla ja Viljandi kutseõppekeskuse vahel, koostööd plaanitakse jätkata ning uued teemad on juba õhus. 
 
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
Tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee
www.vmh.ee 
 
 

Palume mitte külastada sisekliiniku patsiente

12.12.2016

Noroviiruse puhangu tõttu palume alates 12. detsembrist mitte külastada sisekliiniku (A-korpuse 5. ja 6. ning B-korpuse 5. korrusel) patsiente. 

 
Informatsiooni patsiendi seisundi kohta on võimalik küsida õeposti tel 435 2143 (5A), 435 2153 (6A), 435 2147 (5B).  
 
Vajadusel saab jätta paki (patsiendi ja osakonna nimega) peahoone infolauda. 
 
 
Mõistvale suhtumisele lootes
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
Tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee
www.vmh.ee 
 

Muudatus Viljandi haigla nõukogu koosseisus

07.12.2016

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski otsusega toimus muudatus SA Viljandi Haigla nõukogu koosseisus: nõukogu liikme Peep Aru asemele nimetati neljaks aastaks Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja ja MTÜ Teeme esindaja Sirje Ilver.

Peep Aru kuulus Viljandi haigla nõukogusse 2010. aasta algusest.
 

Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
Tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee
www.vmh.ee 

Vahetus Viljandi haigla nõukogu liige

28.10.2016

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski 26. oktoobri otsusega leidis Viljandi haigla nõukogus aset liikme vahetus – nõukogu praeguse esimehe Liis Rooväli asemel on 1. novembrist nõukogu liige sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja  Agris Koppel. 

Liis Rooväli oli sotsiaalministeeriumi esindajana Viljandi haigla nõukogu liige 3. augustist 2009, mil ta vahetas välja Ivi Normeti.

 
 
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
Tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee
www.vmh.ee 

Viljandi haigla peahoone muutub 1. novembrist tubakavabaks

25.10.2016

SA Viljandi Haigla juhatuse otsusega on 1. novembrist 2016 keelatud tubakatoodete tarvitamine (k.a. e-sigaretid) haigla peahoones ja seda ümbritseval territooriumil 30 meetri raadiuses, välja arvatud selleks ettenähtud paviljonis. Paviljon asub õues, peahoone Paalalinna-poolses küljes. 

Keelu üheks eesmärgiks on säästa mittesuitsetajaid tubakavingust, kuid palju olulisemaks on pöörata tähelepanu tervisekäitumisele.
 
„Haigla peahoone tubakavabaks muutmisega astume esimese sammu tubakavabaks haiglaks saamisel,“ sõnas üks ettevõtmise initsiaatoreid, õendusjuhi kohusetäitja Ülle Kumm. „Seni võimaldasime suitsetada 8. korrusel asuvas suitsuruumis, kuid soovime soodustada olukorda, mis paneks inimesed tubakast loobuma,“ põhjendas ta otsust.
 
„Tervist edendava haiglana pöörame tähelepanu nii töötajate kui ka patsientide tervisekäitumisele. Peahoone algatus aitab kanda sõnumit, et soovime järk-järgult liikuda kogu haigla territooriumil suitsetamise keelustamise poole. Samas olles teadlikud, et see on komplitseeritud Jämejala pargis, arvestades seal osutatavate teenuste keerukust,“ selgitas Ülle Kumm. „Me ei saa tööandjana kohustada inimesi suitsetamisest loobuma, kuid saame keskkonnaga neid sellele suunata. Suitsetamisest loobuda soovijatele pakume tasuta nõustamist ning enne otsuse kehtima hakkamist räägib TÜ kliinikumi kopsuarsti dr Ülle Ani ettekandes Viljandi haigla töötajatele sellest, mil viisil tubaka tarvitamisest loobuda ning kuidas toetada otsuse tegemist ning sellele kindlaks jäämist,“ lisas ta. 
 
Loengule on oodatud ka mitte-haiglatöötajatest huvilised - dr Ülle Ani esineb reedel, 28. oktoobril kell 13.00 haigla peahoone C-korpuse III korruse saalis. Loengu kestus on 1,5 h. 
 
Tubakast loobumise nõustamisele saab registreeruda neljapäeviti 8.00–10.00 telefonil 435 2053, lähem info: http://vmh.ee/tubakast-loobumise-noustamine
 
 
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
Tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee
www.vmh.ee 

Alkoholitarvitamise häirega isikud on oodatud abi saama

26.09.2016

Viljandi haiglas on avatud alkoholitarvitamise häire kabinet,  kus pakutakse abi ja toetust programmi "Kainem ja tervem Eesti" raames.

„Kainem ja tervem Eesti“ on programm, mis on ellu kutsutud alkoholitarvitamise häire ravi teenuse osutamiseks. Programmi raames pakutakse alkoholitarvitamise häire ravi teenust viies Eesti haiglas, mille hulka kuulub ka Viljandi haigla.
 
Alkoholitarvitamise häire ravi teenuse eesmärk on aidata inimesi, kes on sattunud alkoholi tõttu raskustesse. Siia alla kuuluvad nii kontrollimatu liigjoomine, joomasööstud, tsüklid ja tugev füüsiline sõltuvus, kui ka igapäevane joomine, mis segab tavapärast elu ja tegevust.
Alkoholitarvitamise häire ravi hõlmab erinevaid tervishoiuteenuseid, mida osutatakse iga patsiendi vajadustest lähtuvalt eraldi või omavahel kombineerituna. Kogu raviprotsess kestab keskmiselt 6-12 kuud. Hoolimata esineda võivatest tagasilangustest tuleks ravi jätkata. 
 
Teenuse osutamisel lähtutakse põhimõttest, et tegemist on mitmetasandilise probleemiga, kus lisaks medikamentoossele ravile on vajalik psühholoogiline ja sotsiaalne sekkumine ning selleks kaasatakse vastavate alade spetsialiste. 
 
Teenuse osutamisel rakendatakse astmelise ravi mudelit, liikudes leebematest sekkumistest intensiivsemate sekkumiste poole vastavalt patsiendi seisundile ja ravitulemustele. 
 
Protsessi eri komponente rakendatakse vastavalt vajadusele. Nende hulka kuuluvad:
 
esmane hindamine
täishindamine
patsiendi seisundi kliiniline jälgimine
patsiendi nõustamine
teenuseid saava patsiendi lähedase nõustamine
lähedase nõustamine, kui alkoholi liigtarvitaja ei ole teenuste saaja
individuaalne psühhoteraapia
psühhoteraapia perele
psühholoogilised sekkumised grupis (grupiteraapia, patsiendiõpetus)
juhtumikorraldus (kõrge tagasilanguse riskiga patsiendile)
ambulatoorne võõrutusravi
statsionaarne ravi 
päevaravi.
 
Alkoholitarvitamise häire raviteenuse vastuvõtule saab registreerida telefonil 5866 5160 (esmaspäevast reedeni 8.00-16.00) või e-postil alko@vmh.ee. Ühendust võtma on oodatud nii alkoholiprobleemiga inimesed kui ka nende lähedased.
 
Vastuvõtule tulekuks ei ole vaja saatekirja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Ravi teenuseid ei osutata joobes inimestele.
 
Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist eesmärgiga parandada alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning pakkuda varajase avastamise ja nõustamise ning raviteenuseid. 
 
Lisainfot programmi „Kainem ja tervem Eesti“ kohta leiab veebilehelt www.tai.ee/kte

Muudatus peahoone kassa lahtioleku ajas

26.09.2016

Seoses töökoormuse vähendamisega on 1. oktoobrist (peahoone C-korpuse II korruse) kassa avatud kella 8-14. 

 
Patsiente teenindab pärast kella 14.00 registratuur (peahoone A-korpuse II korrus).
 
 
Mõistvale suhtumisele lootes
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
Tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee
www.vmh.ee 
 

Viljandi haigla tervishoiutöötajad osalevad üleriigilises hoiatusstreigis

16.09.2016

Teisipäeval, 20.septembril kell 9.00-10.00 osalevad Viljandi haigla tervishoiutöötajad üleriigilises tervishoiutöötajate hoiatusstreigis, mille raames peatuvad üheks tunniks plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud, plaanilised uuringud ja protseduurid ning plaaniline töö statsionaaris.

Töötavad kiirabi, erakorralise meditsiini osakonnad ja patsientidele osutatakse vältimatut arstiabi.
 
Viljandi haigla kutseliidud soovitavad patsientidel, kellel on eriarsti ambulatoorne vastuvõtuaeg kokku lepitud just streigi toimumise ajaks, siiski kohale tulla. Patsiendid soovitakse sama päeva jooksul vastu võtta või leitakse neile uus sobiv vastuvõtuaeg. Arvestada on vaja aga mõningase ooteajaga. 
 
Lähem info:
Tiidrek Koemets
Eesti Arstide Liidu esindaja
tel 435 2119
 
Maire Borgmann
Kutseliidu esindaja
tel 435 2071
 
Ilme Tropp
Eesti Õdede Liidu esindaja
435 2077

Vahetus Viljandi haigla nõukogu liige

27.07.2016

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski nimetas Viljandi haigla nõukogu liikme Ülle Lumi asemel 6. juulist nõukogu uueks liikmeks Viljandi Linnavolikogu liikme Malle Vahtra. 

Ülle Lumi oli haigla nõukogu liige 18. augustist 2014, mil ta vahetas välja Tarvastu vallavanema Alar Karu. 

 
Haigla nõukogu järgmine koosolek toimub plaanide kohaselt 18. augustil.
 
 
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
Tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee

Muudatused taastusravi teenuse korralduses

21.06.2016

1. juulist toimuvad Viljandi haigla taastusravi teenuste korralduses mõned muudatused.
 
Harjumuspärasel viisil osutatakse edasi ambulatoorset taastusravi teenust (mis ei eelda haiglaravi).

Statsionaarse taastusravi teenust osutatakse endiselt perearsti või eriarsti saatekirjaga, kuid nüüdsest järelravi osakonnas - teenuse sisu ei muutu, küll aga nimetus
 
 
 
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
Tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee

Vanemad uudised | Värskemad uudised