Ülekutse uurimistöös osalemiseks

03.10.2018

Lugupeetud patsiendi lähedane!

Olete palutud osalema uurimistöös "Iseseisva statsionaarse õendusabi osakonna viibinud patsientide lähedaste hinnangud õendusabi järjepidevusele". Uuringut viiakse läbi Lõuna-Eesti Haigla AS, Põlva Haigla AS, SA Pärnu Haigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi, Valga Haigla AS ja SA Viljandi Haigla iseseisva statsionaarse õendusabi üksustes, perioodil juuli – detsember 2018. Olete palutud osalema uurimistöös, kui Teie lähedane viibib antud perioodil õendusabi osakonnas.
 
Uurimistöös osalemine on vabatahtlik ning anonüümne. Teil on võimalus sellest soovi korral igal hetkel loobuda või katkestada selles osalemine. Saadud andmeid säilitatakse kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas, need on kättesaadavad vaid käesoleva uurimistöö läbiviijale. Kogutud andmeid esitatakse üldistatult ning Teie vastused ei ole seostatavad Teie, patsiendi või haiglaga.
 
Uuringus osalemiseks palutakse Teid täita ankeet, mille väited puudutavad Teie lähedase iseseisva statsionaarse õendusabi osakonnas väljakirjutamist ja sellele järgnenud perioodi. Samuti küsitakse üldiseid demograafilisi andmeid. Ankeedi täitmine võtab aega keskmiselt 20 minutit ning seda saab täita paberil või veebis.
 
Paberkandjal ankeet edastatakse Teile Teie poolt öeldud aadressile ning sellele on lisatud margiga ja tagasisaatmise aadressiga ümbrik. Veebis ankeedi täitmise korral edastatakse ankeedi täitmiseks link Teile Teie poolt öeldud e-posti aadressile, kus saate ankeedi täita ning saata otse uurijale. Mõlemal juhul ankeedi täitmine on anonüümne.
 
Uurimistöö tulemustega saab tutvuda pärast magistritöö valmimist 2019 aastal. Teie soovi korral edastatakse Teile infot magistritöö valmimisest.
 
Uurimistöö läbiviimiseks on olemas luba haiglalt ja Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteelt. Uurimistöö läbiviija on valmis hea meelega vastama kõigile uurimistööd puudutavatele küsimustele.
 
Uurimistöös osalemiseks ja/või küsimuste korral palun võtta ühendust uurimistöö läbiviija Anastassia Org'iga telefonil 513 1520 või e-posti aadressil anastassia.org@gmail.com 
 
Tänan Teid koostöö ja panuse eest!
 

Tähistasime täna rahvusvahelist eakate päeva

01.10.2018

Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust teemadel, mis mõjutavad eakate heaolu, näiteks vananemisega seotud terviseprobleemid ja eakate väärkohtlemine. See on ka päev tunnustamaks vanemate inimeste panust ühiskonda.
 
Rahvusvahelist eakate päeva (International Day of Older Persons) tähistatakse ÜRO Peaassamblee initsatiivil alates 1990. aastast.
 
Täna tähistasime ka meie õendusabi osakonnas oma armsate eakatega ning tegime kõik koos küpsisetorti ja vahvleid. 
 
 
(foto Kadri Oras)

 

PAIK-projekti tunnustati Eesti Disainiauhindadel

21.09.2018

Elumuutva teenuse ning lahendusega tunnustati Viljandi Haigla projekti PAIK ehk Paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise pilootprojekti. Projekt kandideeris Teenusedisain avalikus ja kolmandas sektoris kategoorias. 

Reede õhtul, 14. septembril tunnustati Kadrioru Tennisekeskuses Eesti Disainiauhindade galal viimase kahe aasta disainiparemikku. Auhindu jagati viies kategoorias: BRUNO tootedisainiauhind, graafiline- ja veebidisain, teenusedisain, noored disainerid ning disainiharidus.

Elumuutev teenus/lahendus: Äramärkimine tööle PAIK / Viljandi Haigla, agentuur Velvet, autorid Krista Valdvee, Ander Ojandu, Andres Anier, Janno Siimar, Pärtel Vurma

Vaata PAIK-projekti tutvustust: http://defol.io/eda/2018teenus-paik-slash-viljandi-haigla-1


(foto Andres Anier)
 

 

Algas Viljandi uue haigla ja tervisekeskuse arhitektuurivõistlus (fotod)

11.09.2018

Viljandi Haigla koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Riigi Kinnisvara AS-ga kuulutasid välja Viljandi uue haigla ja tervisekeskuse arhitektuurivõistluse, mis viiakse läbi kahes etapis. Rahvusvahelise arhitektuurivõistluse eesmärk on leida ruumiline lahendus Viljandi kesklinna rajatavale 23 000m² innovaatilisele kompleksile ja haljastusele, mis sobituksid ühtlasi kultuuripealinna miljöösse. Võitja selgub tuleva aasta veebruaris. 

 
„Ootused Viljandi uuele haiglale ja tervisekeskusele on kõrged, sellest peab kujunema teeviit kogu Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi tulevikule,“ sõnas Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere. „Soovime rajada hoone, mis nutika sisulahendusega seob juba eos ühtseks meeskonnaks ravi- ja sotsiaalteenuste pika ahela kõik lülid, et inimelude päästmine oleks kiirem ja tõhusam. Samuti tahame, et uue hoone väline ilme ja visuaalne sisekujundus ei peletaks linnaelanikke eemale oma klassikalise haigla-kuvandiga, vaid see peab propageerima positiivset ootust ja tervislikke eluviise. Ka tähtajad on meil ambitsioonikad – uue hoone loodame valmis ehitada juba 2023. aastaks.“
 
„Viljandi maakonna haigla on olulise sotsiaalse ja ruumilise mõjuga objekt. See on võimalus ka Viljandi linnale, sest haigla toob endaga kaasa sidusteenuseid, mis omakorda rikastavad ja elavdavad linnaruumi," sõnas Eesti Arhitektide Liidu asepresident Kalle Komissarov. „On igati kiiduväärt, et Viljandi Haigla on otsustanud oma uue hoone lahenduse leida just läbi avaliku arhitektuurivõistluse.“
 
Teisipäeval, 25. septembril toimub Viljandis Sakala keskuses infopäev. Infopäeval selgitatakse võistlusülesannet, vastatakse arhitektide küsimustele ning tutvustatakse võistlusala.
 
Võistluse esimese etapi tööde esitamise tähtaeg on 1. november 2018 ning teise etapi tähtaeg 28. jaanuar 2019.
Tulemused selguvad tuleva aasta veebruaris, misjärel sõlmitakse võitjatega hoone projekteerimise leping.
 
Võistluse auhinnafondi suurus on 60 000 eurot:
Esimene koht pälvib 20 000 eurot
Teine koht 15 000 eurot
Kolmas koht 10 000 eurot

Ning välja antakse ka kaks ergutuspreemiat summas á 7500 eurot
 
Arhitektuurivõistluse žüriisse kuuluvad:
Priit Tampere, žürii esimees, SA Viljandi Haigla juhatuse esimees
Oliver Alver, arhitekt, Eesti Arhitektide Liit
Sakari Forsman, arhitekt, Soome Arhitektide Liit
Marje Metsur-Benzel, perearst, Viljandi perearstide esindaja
Enno Parker, projektidirektor, Riigi Kinnisvara AS
Olav Remmelkoor, peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja, Viljandi Linnavalitsus
Emil Urbel, arhitekt, Eesti Arhitektide Liit
 
Infopäevale palutakse registreeruda vmh@vmh.ee.
 
Rohkem informatsiooni äsja käivitunud võistluse ootuste ja tingimuste kohta leiate kodulehelt: viljandihaiglauushoone.voog.com/
 
Vaata 3D mudelit SIIN
 
Vaata videot SIIN
 
 
 
(fotod Valdo Ots)
 
Lisainfo:
Priit Tampere, SA Viljandi Haigla juhatuse esimees
E-post: vmh@vmh.ee
Tel: 435 2022

Kalle Komissarov, Eesti Arhitektide Liidu asepresident
E-post: kalle.komissarov@gmail.com
Mobiil: 55 40 203
 
Silvia Kübar, Powerhouse kommunikatsioonibüroo
Tel: +372 5626 9336


 

Taastusravikliinik osutab sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuseid

10.09.2018

 SA Viljandi Haigla taastusravikliinik osutab 1. augustist 2018 sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust erivajadusega lastele ja tööalast rehabilitatsiooni.

Info teenuste kohta E-R 8.00-16.00

telefonil 435 2164 (Siret Tamm) või 
e-posti teel reha@vmh.ee

Vaata ka:
Sotsiaalse rehabilitatsiooni hinnakiri (Sotsiaalkaitseministri määrus)
Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri 

 

Taastusravil on oluline osa nii sotsiaalses kui ka tööalases rehabilitatsioonis.  Soovime teenusele saamise inimestele lähemale tuua ja mugavamaks teha. Teenuste korraldamine ühes kliinikus parandab nii teenuse kättesaadavust kui ka kvaliteeti.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud
 erivajadusega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kellel on hinnatud rehabilitatsiooniteenuste vajadus ning kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

Viljandi haigla sotsiaalse rehabilitatsiooni sihtrühmaks on puudega lapsed, kellele koostatakse vajadusel rehabilitatsiooniplaan koos tegevuskavaga, kus on kirjas, milliseid eesmärke soovitakse teenuste kasutamise saavutada.  Sotsiaalse rehabilitatsiooni osutatakse taastusravikliinikus ambulatoorselt. Varasemalt oli võimalus saada ka majutusega statsionaarset rehabilitatsiooniteenust, kuid alates 1. augustist see enam pakutavate teenuste nimekirja ei kuulu.

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele vähenenud töövõimega inimestele ehk inimestele, kellel on puue või tuvastatud osaline töövõime või on inimene tunnistatud töövõimetuks. Tööalase rehabilitatsiooni teenuseid võivad saada 16-aastased kuni vanaduspensioni ealised inimesed ning neid teenuseid vahendab Töötukassa. Teenuste kasutamiseks peab inimene olema töövaldkonnas aktiivne - töötama, tööd otsima (töötuna arvel) või õppima. Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab  töötukassa juhtumikorraldaja ning vajadusel suunatakse inimene rehabilitatsiooniteenusele.

Rehabilitatsiooniprogrammi, tegevuskava või plaani tegemise käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja seda, missugune on tema kõrvalise abi vajadus. Samuti tehakse ettepanekuid kodu, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks ja abivahendite kasutamiseks ning nõustatakse puudega inimest tema edasise sotsiaalse toimetuleku parandamise huvides kõikides vajalikes valdkondades.

Taastusravikliinik asub haigla I korrusel B-korpuses. 

 

Patsientide rahulolu uuring algab 10. septembril

06.09.2018

Lugupeetud patsient!
 
Vastavalt sotsiaalministri 15.12.2004 määrusele nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” viib SA Viljandi Haigla läbi igal aastal patsientide rahulolu uuringu.
 
Sel sügisel viib Viljandi haigla läbi rahulolu-uuringu, mis hõlmab psühhiaatriakliiniku ambulatoorsel vastuvõtul käinud patsiente.
 
Uuring viiakse läbi perioodil 10.09.-30.09.2018
 
Küsitluslehed antakse ambulatoorse vastuvõtu registratuuris ning lastepsühhiaatria osakonnas peale visiiti. 
 
Küsitluslehe palume täita pärast vastuvõttu ning asetada küsitluskasti, mis asuvad psühhiaatriakliiniku ambulatoorses vastuvõtus ja psühhiaatriakliiniku lasteosakonna vastuvõtus.
 
Küsitluslehe täitmine on vabatahtlik ja anonüümne. Teie poolt täidetud ja tagastatud küsitlusleht aitab meil tulevikus veel paremat tervishoiuteenust pakkuda.
 
Täname!
 
 
 
Maike Tšetšin
SA Viljandi Haigla 
kommunikatsioonispetsialist 
maike.tsetsin@vmh.ee

 

Dementsusega tegelevad eksperdid ühendasid oma jõud

06.09.2018

Täna sõlmiti leping dementsuse kompetentsikeskuse loomiseks. Kompetentsikeskuse eesmärk on parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste toimetulekut. Keskuse loomiseks esitasid SA Viljandi Haigla, MTÜ Elu Dementsusega, SA EELK Diakooniahaigla ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool ministeeriumile ühispakkumuse.
 
„Dementsusega inimeste arv lähiaastatel kasvab, mistõttu tuleb selle sihtgrupiga senisest enam terviklikult ja koordineeritult tegeleda“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Tänasest töötavad valdkonna parimad asjatundjad koos selle nimel, et tagada nii abivajajatele kui ka nende lähedastele kvaliteetne tugi ja seeläbi ka parem elukvaliteet.“
 
Keskuse ülesanne on pakkuda nõustamisteenust nii dementsusega inimestele, nende lähedastele kui ka teenuseosutajatele, tõsta sihtgrupiga töötavate spetsialistide pädevust, korraldada teavituskampaaniaid jms. Plaanide kohaselt hakatakse nõustamisteenust pakkuma umbes kahe kuu pärast. Üle-eestilise kompetentsikeskuse tegevus põhineb haridus-, teadus- ja arendusasutuste, tervishoiu-, hoolekande- ning tugiteenust pakkuvate asutuste ja avaliku sektori vahelisel koostööl ning tegeleb terve valdkonna arendamisega.
Minister Iva hinnangul tuleb dementsusega inimeste ja nende lähedaste parema elukvaliteedi tagamiseks parandada info kättesaadavust. „Pered eelistavad hooldada oma pereliikmeid võimalikult kaua kodus, kuid vajavad selleks senisest enam tuge ning kvaliteetseid teenuseid. Lähedastel ei pruugi alati olla piisavalt infot, teadmisi ega professionaalset tuge, et tulla toime lähedase hooldamisega,“ ütles minister Iva. „Dementsusega inimese hooldamine võib olla füüsiliselt, majanduslikult ja vaimselt koormav. Piisava, õigeaegse ja pädeva toe pakkumisel tagame abivajajale turvalise keskkonna ning vähendame sellega ka lähedaste koormust.“
 
Kompetentsikeskus hakkab füüsiliselt tegutsema nii Tartus, Tallinnas kui Viljandis, kuid keskuse tegevus katab kogu Eestit. Sealjuures luuakse maakondlikud koostöövõrgustikud, kuhu kaasatakse kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad ja muud piirkonnas tegutsevad võtmeisikuid. Üle-eestiliselt viiakse läbi kontaktnõustamisi nii dementsusega inimestele ja nende lähedastele kui ka teenuseosutajatele.
 
Sotsiaalministeerium kuulutas mais välja riigihanke dementsuse kompetentsikeskuse loomiseks. Hankes osalejad pidid esmalt esitama kontseptsiooni, kuidas kompetentsikeskuse tegevust korraldada, et see täidaks oma eesmärki ja ülesandeid. Seejärel kohtuti kvalifitseerunud pakkujatega eraldi ning anti võimalus oma esialgset kontseptsiooni veel täiendada. Hanke võitnud SA Viljandi Haigla, MTÜ Elu Dementsusega, SA EELK Diakooniahaigla ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga sõlmiti leping kuni 31.detsembrini 2021. Hanke maksumus on 1 030 083 eurot.
 
 
Oskar Lepik
Kommunikatsiooninõunik
Sotsiaalministeerium
+372 626 9321 / + 372 5333 7341
press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium

Reipalt koolipinki koos gümnasistidega (fotod)

03.09.2018

Täna, 3. septembril toimus taaskord  "Reipalt koolipinki" päev gümnasistidele.

Päev oli täis erinevaid tegevusi ja ülesandeid, mis suveunest üles äratasid ning nagu nimigi ütleb, reipalt ja rõõmsalt kooli lainele tagasi juhatasid.

Viljandi haigla viis läbi kahte ülesannet. Esimeses punktis oli tarvis teha ühtses meeskonnas jõu ja ilu numbreid vastavalt etteantud kombinatsioonidele, näiteks maas võib olla 2 jalga ja 6 kätt, või 3 jalga ja 2 kätt. 

Teine ülesanne nõudis teadmisi inimese siseorganitest, mille asukohad tuli sõbrale külge kleepida. 

Ilm oli suurepärane ja üritus meeleolukas, vaata pilte: 


 

Maike Tšetšin
SA Viljandi Haigla
kommunikatsioonispetsialist
e-post maike.tsetsin@vmh.ee
 

 

Haigla somaatilise valdkonna ravijuhiks kinnitati dr Mart Kull

28.08.2018

Hea meel on teatada, et Viljandi haigla nõukogu kinnitas täna haigla juhatuse liikmeks somaatilise ravi valdkonnas dr Mart Kulli.

Mart Kull on lõpetanud Tartu Ülikooli ravi eriala ja omandanud reumatoloogi kutse. Filosoofiadoktori kraadi kaitses Mart Kull Tartu Ülikoolis uurides D-vitamiini ja hüpolaktaasia mõju kroonilistele luuhaigustele.  

Varasemalt on Mart Kull töötanud reumatoloogina Tartu ülikooli kliinikumis ning jätkuvalt teaduri ja õppejõuna Tartu Ülikoolis. Teadustöö huvideks on erinevate krooniliste haiguste tervisetulemit mõjutavate faktorite uurimine, samuti kroonilise valuga seisundite diagnoosimine ja hindamine ning ta omab pikaajalist kogemust kliiniliste teadusuuringute valdkonnas.

Dr Mart Kull alustab somaatilist ravi koordineeriva juhatuse liikme tööd 3. septembril.
 

 

Krista Valdvee
koostööteenuste juht
SA Viljandi Haigla
tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee

Olete oodatud arutelule Linna Mõtestajatega 30. augustil algusega kell 17.00 Sakala keskuses (pilt)

28.08.2018

Olete oodatud vaatama, kuulama, sõna sekka ütlema!
 
Neljapäeval, 30. augustil kell 17-19 leiab Sakala keskuse saalis aset järjekordne Linna Mõtestajate poolt juhitud arutelu Viljandi kesklinna arengute üle:
 
kerge pilk suvistele arengutele - missuguseid muutusi toob kaasa PKT rahastuse saamine; süveneme detailplaneeringu sisusse, räägime lahti tuleviku võimalused ja heidame põgusa pilgu ka peatsele arhitektuurivõistlusele.
 
Linna Mõtestajate aruteluõhtute sari on sündinud kodanikualgatusest. Eesmärk on ühiselt mõtestada ja mõtiskleda päevakajaliste näidete abil linnaruumi üle. 
 
Kohtumise käigus tekkinud ettepanekud esitame Viljandi linnavalitsusele. 
 
Aruteluõhtuid veavad arhitekt Piret Anier ning huvikooli loodusringi juhendaja ja jätkusuutliku arengu hariduse spetsialist Peep Tobreluts.
 
 
Krista Valdvee
koostööteenuste juht
SA Viljandi Haigla
tel 435 2025, 5349 5332
krista dot valdvee at vmh dot ee

 


Vanemad uudised | Värskemad uudised