Sakala keskuses räägiti mäluhaigustest ja nendega toimetulekust

12.12.2023

5. detsembril toimus Sakala keskuses Viljandi haigla mälukliiniku juhi dr Eleri Luhametsa ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse tudengi Tarmo Salu eestvedamisel konverents „Kaasteelised mäluteekonnal“, mis tõi kokku erinevate ametkondade töötajad, kelle igapäevatöös on mäluhaiguste märkamisel suur roll. Ühiselt räägiti mäluhaiguste ennetamisest, äratundmisest, meditsiinilise abi võimalustest ning teenustest, mis on olemas mäluhaigustega patsientide ja nende lähedaste toetamiseks Viljandimaal.

Viljandi haigla mälukliiniku juhi ja konverentsi korraldaja dr Eleri Luhametsa sõnul oli konverentsi eesmärk suurendada teadlikkust mäluhaigustest, et osata neid paremini ära tunda ja aidata sel teekonnal õiges suunas edasi liikuda.

Üritusel tähistati ühtlasi ka Viljandi haiga mälukliiniku 1. sünnipäeva. Täpselt aasta tagasi, 5. detsembril 2022 sai avatud Viljandi haiga juures mälukliinik, mis on Eestis ainulaadne oma multidistsiplinaarse patsiendikäsitluse poolest. Viljandi haigla mälukliiniku eesmärk on ühendada meditsiiniabi ja sotsiaalvaldkonna teenused mäluhaigusega patsiendi ja tema lähedaste jaoks üheks sujuvaks tervikuks.

„Erinevate abivõimaluste ühendamine on meditsiinis üldisemalt järjest olulisem, samuti on väga tähtis tõsta elanikkonna teadlikkust mäluhaiguste äratundmisel, et inimesed oskaksid üldse nende kaebustega arstile pöörduda,“ sõnas dr Luhamets, „Arvestades suurt huvi konverentsi vastu ja aktiivset osalust, saab tõdeda, et konverents kandis oma eesmärki.”

Konverentsi esimese osa avas ettekandega dr Eleri Luhamets, rääkides dementsuse ennetamise olulisusest. „Ennetus on meditsiinis kõige efektiivsem sekkumise viis. Meditsiiniajakirjas Lancet ilmus 2020. aastal raport, mis räägib dementsuse ennetamise võimalustest ja hindab, et 40% mäluhaigustest oleks võimalik ära hoida,“ rääkis Luhamets, „Seega on lisaks sellele, et me aitame mäluhaigusega inimesi, oluline tegeleda ka ennetustegevustega. Nooremas eas on tähtis õppimine ja hariduse omandamine. Keskeas on kõige suurema efektiga kuulmislanguse ennetus ja ravi, samuti tuleb ohjata kõrgvererõhutõbe, vältida ajutraumasid, liigset alkoholitarbimist ja võidelda rasvumisega. Vanemas eas on aga oluline suitsetamisest loobumine, depressiooni ravi, üksinduse vältimine ja füüsiline aktiivsus.“

Foto (SA Viljandi Haigla): Viljandi haigla mälukliiniku juht dr Eleri Luhamets tegi ettekande dementsuse ennetamise olulisuse teema. 

Seejärel tegid ettekanded Viljandi haigla mälukliiniku sisearst-geriaater dr Tuuli Luud ja Viljandi haigla mälukliiniku neuroloog dr Ave Kivisild, kes on Soome kogemusega spetsialistid ning aidanud kaasa Viljandi haigla mälukliiniku loomisele, mis on samuti Soome mälukliinikute struktuuri baasil üles ehitatud.

Dr Tuuli Luud rääkis mäluhaiguste sümptomitest ja sagedasematest mäluhaigustest eakatel. „Mäluhaigused on 10 sagedasema kroonilise haiguse hulgas 65+ aastastel täiskasvanutel ja vanuse kasvades mäluhaigused sagenevad. Kõige enam esineb Alzheimeri tõbe, seejärel veresoonte lupjumisega seotud vaskulaarset dementsust ja Lewy kehakeste haigust. Erinevate mäluhaiguste sümptomaatika võib olla kattuv ja sagedasti esineb segavorme, kus esineb mitmele mäluhaigusele iseloomulikke sümptomeid. Alzheimeri tõvele on iseloomulik hiljutiste sündmuste meenutamise raskused, aga mäluhaigused võivad esmaselt avalduda ka meeleoluhäirete, isiksusemuutuste või hallutsinatsioonide esinemisega,“ kirjeldas ta.

Foto (kuvatõmmis): Viljandi haigla mälukliiniku sisearst-geriaater dr Tuuli Luud rääkis sagedasematest mäluhaigustest eakatel. 

Dr Ave Kivisild tutvustas nooremate inimeste kognitiivseid häireid, nende eripärasid ja sagedasemaid põhjuseid. „Mälukliinikusse on pöördunud noori inimesi, kellel esineb mingit sorti mäluhäire, mitte aga mäluhaigus. Sellised kognitiivsed ehk vaimse võimekuse häired on enamasti seotud depressiooni, läbipõlemissündroomi, unehäirete, kroonilise valu, sõltuvuse või mõne muu kehalise haigusega. Mäluhaiguseid esineb nooremas eas harva ja need on enamasti tugeva geneetilise eelsoodumusega,“ rääkis dr Kivisild.

Viljandi haigla mälukliiniku õde Janika Pael andis konverentsil ülevaate mäluhaigusega inimese raviteekonnast ja jagas infot selle kohta, kuidas Viljandi haigla mälukliinikusse pöörduda. Mäluhaiguse sümptomeid tuleb esmalt märgata, tavaliselt kas lähedaste või perearsti poolt. Kui perearstil on välistatud muud sagedasemad mäluhäireid põhjustavad haigused, siis teeb perearst e-konsultatsiooni mälukliinikusse, mille alusel kutsutakse patsient koos lähedasega mälukliiniku vastuvõtule. „Mäluteekonnal, kui mäluhaigus on juba diagnoositud ja raviplaan tehtud, kaasame vajadusel erinevaid spetsialiste, näiteks kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaid, Dementsuse Kompetentsikeskuse nõustajaid või hingehoidjat. Tihti soovitame me perekonnale dementsusega inimeste lähedastele mõeldud tugigrupis osalemist. Tugigrupivõrgustik katab terve Eesti ja ka Viljandis on tugigrupp tegutsemas,“ selgitas Pael.

Foto (SA Viljandi Haigla): Viljandi haigla mälukliiniku õde Janika Pael andis ülevaate mäluhaigusega inimese raviteekonnast ja Viljandi haigla mälukliinikust.

Tugigruppidest rääkis lähemalt Dementsuse Kompetentsikeskuse juht Piret Purdelo-Tomingas, kes tegi ettekande sellest, kuidas Dementsuse Kompetentsikeskus saab inimesi mäluteekonnal toetada. “Üheks oluliseks toetuse võimaluseks ongi tugigrupis osalemine. Tugigruppe on meil Eestis umbes 30 ja nende juhid on sagedasti ka ise oma lähedasega mäluteekonna läbi käinud inimesed. Me näeme tugigruppidel suurt positiivset mõju, kus lähedased saavad rääkida ning saavad ka praktilist nõu,“ selgitas ta, “Samuti on olemas veebi teel toimuv tugigrupp ning laienevad keelelised võimalused. Olemas on nii eesti, vene kui ka inglise keeles toimuvad tugigrupid. Täpsemat infot tugigruppide toimumise aegade kohta saab Dementsuse Kompetentsikeskuse kodulehelt.”

Piret Purdelo-Tomingas tutvustas ka teisi Dementsuse Kompetentsikeskuse teenuseid nagu personaalnõustamine, kogemusnõustamine, juriidiline nõustamine, hingehoid ja leinanõustamine. „Kõik nõustamisteenused on inimese jaoks tasuta. Dementsuse Kompetentsikeskuse nõustajad abistavad vajadusel ka erinevate asutuste töötajaid, kui on praktilist nõu vaja hooldekodudel, sotsiaaltöötajatel või teistel asutustel ja ametnikel dementsusega inimeste paremaks aitamiseks. Samuti on võimalik helistada tööpäeviti dementsuse infoliinile,“ kirjeldas ta.

Lisaks annab Dementsuse Kompetentsikeskus üldhooldusteenust pakkuvatele asutustele välja dementsusesõbraliku asutuse märgist. „Mujal maailmas jagatakse sellist märgist ühiskondlikele asutustele - firmadele, raamatukogudele, kohvikutele ja poodidele. Täna peame meie siin Eestist tõstma baastaseme dementsusesõbralikkust, kuid tulevikus võiks dementsusesõbralik suund olla erinevatel asutustel sama nagu mujal maailmas,“ ütles Purdelo-Tomingas.

Foto (kuvatõmmis): Dementsuse Kompetentsikeskuse juht Piret Purdelo-Tomingas tegi ettekande Dementsuse Kompetentsikeskuse pakutavatest võimalustest.

Päeva teistest pooles toimusid kaks paneeldiskussiooni. Esimeses arutleti selle üle, kuidas mäluhaigused mõjutavad sõiduki juhtimist ning kuidas hinnata inimeste vaimset võimekust. Lähedane ja MTÜ Elu Dementsusega esindaja Chris Ellervee alustas paneeldiskussiooni oma ema looga: „Ema elas üksi ja kippus pikkadel jalutuskäikudel käima. Seetõttu oli mul harjumus sõita tema majast mööda ja vaadata, kas tema ja ta auto on kohal. Ühel korral autot ei olnud. Üks tema lemmikkoht jalutuskäikudeks oli Hiiu staadion, kus FC Nõmme Kalju mängis, ta oli jalgpallihuviline. Sõitsin sealt mööda ja nägin, et ema auto on väga veidra koha peale pargitud, metsa alla, kergliiklusraja peale. Mõtlesin, et vähemalt on auto kindlas kohas ja ema siinkandis jalutamas. Läksin koju ja mõne aja pärast helistas mu vend, kes ütles, et ema auto on ära varastatud. Rääkisin talle, kus auto on. Kohale oli kutsutud juba politsei ja mindi koos vaatama. Kurb oli see, et kõigepealt ema ei tunnistanud autot üldse omaks, politsei abil sai see kindlaks tehtud ja siis tundis ema oma auto ära. Seejärel arvas ta, et kuna tema seda autot sinna kindlasti ei parkinud, siis pidid “pätid” olema selle sinna veeretanud ja politsei jäi seda juttu uskuma. See oli hetk, mis andis meile vennaga tõsise signaali, et ema mäluga ei ole enam ilmselt kõik korras. Tagantjärele mõeldes oli ka sellele juhtumile eelnevalt ema mitmetesse avariidesse sattunud ja autojuhtimine oli tegelikult muutunud juba ebaturvaliseks. “

Jurist Tiina Mölder rääkis, et liiklusseaduse järgi peab terviseseisund vastama määruse alusel kehtestatud nõuetele. Kui terviseseisund nõuetele vastab, siis väljastatakse sõidukijuhile tervisetõend, mis on eelduseks juhtimisõigusele. „Üle 65-aastane isik peab tervisekontrolli läbima iga 5 aasta tagant. Sagedamini on kohustatud tervisekontrolli läbima isik sel juhul, kui tal on tuvastatud liiklusohtlik terviseseisund ja teda on selle seisundi tõttu politsei poolt sõiduki juhtimiselt kõrvaldatud või arsti korraldusel sellisel juhul, kui arstliku läbivaatluse käigus selgub, et terviseseisund tegelikult kehtestatud nõuetele ei vasta,“ kirjeldas ta.

Peremeditsiini resident Kadri-Ann Prass andis seejärel ülevaate sellest, mida perearst tervisekontrollis hindab „Me hindame patsiendi üldist terviseseisundit, kuid kognitiivset ehk vaimset võimekust me tegelikult kohustuslikult hindama ei pea, hindame seda nii palju, kui vastuvõtt võimaldab. Kognitsiooni võiks muidugi peremeditsiini tasandil hinnata ja natuke me seda ka teeme. Keeruliseks teeb lühikese vastuvõtu jooksul hindamise see, et inimesed suudavad end vastuvõtu ajaks väga hästi vormi ajada. Olen näinud korduvalt vastuvõtul seda, et lähedased tulevad patsiendiga selle pärast kohale, et tal on mäluhäire, aga mina seda vastuvõtu jooksul ei näe. Tal on väga rasked kognitsiooni probleemida, aga vastuvõtuks, selleks 25-30 minutiks suudab ta ennast väga hästi kokku võtta,“ kirjeldas Prass lisades, et väga oluline oleks kognitiivset võimekust hinnata, kuid selleks oleks tarvis ka häid skriiningteste ning õpet pereõdedele. 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla tegevusterapeut Heili Piilberg rääkis, et mäluhaigustega patsientide puhul ei ole küsimus selles, kas sõidukijuhi tervisetõend lõpetada, vaid küsimus on millal, kuna tegemist on ajas süvenevate haigustega. “Mootorsõiduki juhtimine on privileeg, kuid selle äravõtmisega võib kaasneda oluline elukvaliteedi ja iseseisvuse langus, nii et samaaegselt liiklusohutuse tagamisega tuleb meil aidata lahendada inimeste igapäevaelu probleemid,” nentis ta.

Paneeldiskussioonis osales veel Viljandi haigla mälukliiniku neuropsühholoog Rene Randver, kes kirjeldas, milliseid vaimseid võimeid me kasutame mootorssõiduki juhtimisel ja kuidas see on üks keerulisemaid igapäevaelu ülesandeid. Piirkonnapolitseinik Ande Saar jagas aga kogemusi, milline osa on liikluspolitseil ohtliku olukorra äratundmisel ja kuidas siis käituda, samuti rõhutas ta piirkonnapolitseiniku olulist rolli patsiendi ja tema lähedaste nõustamisel ning suunamisel vajadusel perearsti või sotsiaaltöötaja juurde.

Foto (SA Viljandi Haigla): Fotol vasakult Viljandi haigla mälukliiniku neuropsühholoog Rene Randver, jurist Tiina Mölder, peremeditsiini resident Kadri-Ann Prass, Põhja-Eesti Regionaalhaigla tegevusterapeut Heili Piilberg, piirkonnapolitseinik Ande Saar, Lähedane ja MTÜ Elu Dementsusega esindaja Chris Ellervee ja Viljandi mälukliiniku juht dr Eleri Luhamets.

Teises paneeldiskussioonis arutleti selle üle, kuidas toetada mäluhaigusega inimesi ja nende lähedasi, et teha õigel ajal õiged valikud - nii mäluhaigusega inimese kui tema lähedaste jaoks. Viljandi haigla koduteenuste juht Kadri Oras rääkis, et mitmed haigla koduteenused on oma ülesehituselt sobivad mäluhaigustega patsientide toetamiseks, näiteks koduhaigla teenus, kus inimest ei pea viima võõrasse haiglakeskkonda, kus tal kergesti võib tekkida segassusseisund, vaid saab pakkuda haiglaravi kodus. Viljandi haigla hoolekandekeskuse juht Kairi Nool rääkis hooldekodutööst ja kuidas toimub kohanemine uue koduga nii patsiendil kui lähedastel. Saalist tuli kommentaar, et meil tuleb parandada suhtumist hooldekodudesse terves ühiskonnas, et me väärtustaksime seda olulist tööd, mida tehakse, ja annaksime uue sisu sõnale hooldekodu, et see on tõepoolest kodu.

Lähedane Liia Võsu rääkis kogemusest oma vanemate hooldamisel, samal ajal ise tööl käies, kus isa oli voodihaige ja ema mäluhaigusega. „Stress oli suur, sest kunagi ei teadnud, millise koduse kriisiga tuleb keset tööpäeva tegeleda, rääkimata kaotatud unetundidest, et kogu koduse majapidamisega palgatöö kõrvalt hakkama saada. Kui lõpuks sai vastu võetud otsus hooldekodu kasuks, siis paranes kõigi olukord ja ka mäluhaigusega ema enda elurõõm taastus,“ ütles ta. 

Dementsuse Kompetentsikeskuse nõustaja Hanna-Stiina Heinmets rääkis sellest, kui oluline on lähedaste toetamine ja võimestamine, mis on ka tugigruppide peamine ülesanne, et lähedased nii vaimselt kui ka füüsiliselt vastu peaksid. Samuti tuli juttu elu lõpuaastate plaanide tegemisest, mis tuleb perekonnal omavahel võimalikult vara läbi rääkida, sest mäluhaiguse süvenedes võib juba hilja olla.

Firma Estkeer klinediteeninduse juht Triin Lomp rääkis, et nende ettevõtte koduteenused on üles ehitatud nn ühe akna süsteemina, et kogu dementsusega inimese igapäevaelu oleks korraldatud ja toetatud, alates olmeprobleemide lahendamisest kuni meditsiinisüsteemiga suhtlemiseni.

Lõpetuseks rääkis jurist Tiina Mölder volitustega asjaajamise ja eestkoste teemadel, nii et lähedastel oleks lihtsam ametlikke asju ajada, kui mäluhaiguse süvenedes inimene ise enam otsuseid teha ei suuda. Samuti julgustas ta, et kui teovõimetu inimene teeb ebasobiva tehingu, siis on seda võimalik tagantjärele tühistada, vajaliku nõu saamiseks on mõistlik pöörduda juristi poole.

Foto (SA Viljandi Haigla): Fotol vasakult Viljandi haigla koduteenuste osakonna juhataja Kadri Oras, Viljandi haigla hoolekandekeskuse juht Kairi Nool, lähedane Liia Võsu, Dementsuse Kompetentsikeskuse nõustaja Hanna-Stiina Heinmets, firma Estkeer klinediteeninduse juht Triin Lomp ja Dementsuse Kompetentsikeskuse juht Piret Purdelo-Tomingas.

Konverentsi salvestati, seega on kõigil huvilistel võimalik eelpool toodud teemadest rohkem teada saada.

Konverentsi veebisalvestuse leiab SIIT
SALVESTUS ON JÄRELEVAADATAV KUU AEGA!