Virtuaalsed tugigrupid ja infoliin dementsusega inimestele ning nende lähedastele

29.04.2020

Eriolukord räsib inimeste vaimset tervist ja murepilvi on pea kohal rohkem kui tavaliselt. Dementsusega inimestes tekitab see veelgi suuremat segadust ning raskusi olukorraga toimetulekul. Riskigruppi kuulumise tõttu on paljud pidanud loobuma kohtumistest lähedastega, mis tavapäraselt nende elu-olu leevendada aitas. Ärevatel aegadel vajavad erilist tuge ka dementsusega inimeste lähedased, sest ka neile on see emotsionaalselt raske.  
 
Enne eriolukorra välja kuulutamist kogunesid dementsusega inimeste lähedased 22-s eri paigus kord kuus üle Eesti. „Viljandis käivad tugigrupid tavaolukorras koos Viljandi Päevakeskuse ruumides ja regulaarselt on osalejaid 4-5 inimest. Tagasiside on kõigil sarnane – nii hea, et kokku saime – sai oma muret teistega jagada, vahetada kogemusi ja nippe, kuulata, kuidas teised hakkama saavad, toetada ja saada ise tuge ning tunda, et sa ei ole oma murega üksi,“ ütles Viljandi haigla kogukonnateenuste juht Triinu Rõigas. „Eriolukorra arenedes hakkas üha enam tulema infoliinile küsimusi tugigruppide toimumisest ja anti märku nende vajalikkusest, seetõttu hakati korraldama virtuaalseid tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele. Virtuaalses tugigrupis saab osaleda ükskõik millisest Eestimaa paigast. Tugigruppi on oodatud ka need omaste hooldajad, kelle lähedasi enam meie seas ei ole. Nende panus oma kogemuste jagamisel on hindamatu väärtusega. Oma soovist tugigrupiga ühineda tuleb lähedastel kirjutada info@eludementsusega.ee või helistada info- ja usaldusliinile 644 6440“.
 
Virtuaalses tugigrupis osalemiseks peab olema internetiühendus, kuid nõu ja tuge saavad kõik tasuta! Info- ja usaldusliinile saab helistada ka murede-rõõmude jagamiseks ja lihtsalt suhtlemiseks, et vältida isolatsioonis tekkivat üksindust, ärevust ja depressiooni. Helistada võivad nii dementsusega inimesed, nende lähedased, aga ka tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande spetsialistid või kogukonna liikmed, kui neil on mure dementsusega inimese käekäigu pärast. Kui helistaja ei soovi ennast tutvustada, siis võib ta oma küsimused või mure esitada ka anonüümselt. Infoliin on avatud esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kell 12.00 – 16.00 ning kolmapäeviti kell 16.00 – 20.00.
 
2018. a. septembris sõlmis Sotsiaalministeerium lepingu MTÜ Elu Dementsusega, Viljandi Haigla, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja SA EELK Tallinna Diakooniahaiglaga Dementsuse Kompetentsikeskuse loomiseks. Dementsuse Kompetentsikeskuse eesmärgiks on tagada dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele inimväärne elu Eestis. 
 
 
 
Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla
Kommunikatsioonijuht
Tel. 4352 025
Mobiil 5301 6518