Viljandi haigla töökorraldusest eriolukorras

15.03.2020

SA Viljandi Haigla kriisikomisjon otsustas täna, 15. märtsil, et  arvestades koroonaviiruse laialdasemat siseriiklikku levikut, rakendame Viljandi haiglas täiendavaid meetmeid, et kaitsta oma patsiente ja töötajaid. Praeguses olukorras on oluline säilitada Viljandi haigla erakorralise arstiabi osutamise võimekus ning olla vajadusel valmis vältimatu abi osutamise mahtu oluliselt kasvatama.  

Sisenemine ja liikumine haigla hoonetes
Viljandi haigla hoonetesse sissepääs on piiratud ning vajaduse põhine. Külastajaid vastu ei võeta, koolitusi ning väliste osapooltega koosolekuid ei toimu. 
 
Viljandi haigla peahoones (Pärna tee 3) on avatud ainult peasissepääs ning 16. märtsist kontrollitakse kõiki hoonesse sisenejaid - nii sisenemise vajaduse möödapääsmatust kui inimese tervislikku seisukorda. Kõikidel sisenejatel tuleb täita lühike tervisedeklaratsioon ning neil mõõdetakse kehatemperatuuri. 
 
Ambulatoorne töö
Viljandi haigla peatab esmaspäeva, 16. märtsi jooksul teadmata ajaks osa plaanilistest ambulatoorsetest vastuvõttudest, nii eriarstiabis (sh psühhiaatria), ambulatoorses taastusravis kui ka uuringute puhul ning läheb võimaluste piires ajutiselt üle kaugvastuvõttudele.
Palun tulge eriarsti vastuvõtule ainult siis, kui vajate kiiret abi ning kui teil ei ole viirushaiguse tunnuseid (nohu, köha, kurguvalu, palavik jm). Kui te ei tule eriarsti vastuvõtule,  andke sellest teada registratuuri telefonil 43 43 001 (E-R 8-16) või registratuur@vmh.ee. 
 
Kõikide patsientidega võetakse eriolukorra edasistest arengutest ja haigla võimekusest lähtudes ühendust ning lepitakse praeguse järjekorra alusel kokku uus vastuvõtuaeg. Lähinädalateks uusi vastuvõtuaegu kokku ei lepita.
 
Kui patsient siiski tunneb, et vajab oma tervisest lähtuvalt kiiremat eriarstiabi, on vastuvõtule pöördumine lubatud. Sellisel juhul palub haigla tulla võimalusel ilma saatjateta ning olla valmis töökorraldusest tingitud ebamugavusteks: haigla peahoonesse pääseb ainult läbi peasissepääsu ning fuajees mõõdetakse kehatemperatuuri ning palutakse täita tervisedeklaratsioon. Kui teil on olemas isiklikud kaitsevahendid (steriilne mask, desinfektsioonivahendid), siis palume need kaasa võtta ja kogu haigla territooriumil viibimise jooksul kasutada. Juhul, kui teil tuvastatakse viirushaiguse nähud ning tegemist ei ole vältimatut arstiabi vajava terviseprobleemiga, tuleb külastus edasi lükata ning leppida võimalusel kokku vastuvõtt läbi haigla poolt algaval nädalal käivitatavate kaugteenuse kanalite (Skype, telefonivisiit jms) kaudu.
 
Alates esmaspäevast, 16. märtsist võetakse eriarstide ambulatoorsetele vastuvõttudele registreeritud patsientidega ühendust ning selgitatakse nende vastuvõtu vältimatus ning kaugvastuvõtu võimalikkus. Haigla eesmärgiks on säilitada ambulatoorse arstiabi osutamine maksimaalses võimalikus mahus. 
 
Päevakirurgia ja plaaniline statsionaarne töö
Kriisisituatsiooni lahenemiseni peatatakse kogu plaaniline päevakirurgiline ning plaaniline
statsionaarne ravitöö. Patsientidega võetakse ühendust ning erialaspetsialisti poolt selgitatakse abi osutamise vältimatus. Edasilükkamist võimaldavate sekkumiste puhul pakutaks patsiendile uus aeg esimesel võimalusel pärast eriolukorra lõppemist.
 
Sünnitusabi
Sünnitajate sisenemine osakonda toimub jätkuvalt läbi eraldi sissepääsu haigla peahoone A-tiiva otsauksest. Minimeerimaks sünnitusabi ja günekoloogia osakonda sisenevate ja osakonnas viibivate inimeste arvu, palume sünnitajatel võimalusel tulla sünnitama tugiisikuta. Sünnitaja tugiisik lubatakse sünnituse juurde ainult pärast tervisedeklaratsiooni täitmist ning tingimusel, et tugiisik on sünnitajaga samast leibkonnast. Tugiisik ei saa väljuda osakonnast (toitlustamine toimub haigla poolt) ja peab haiglas viibimisel olema nõus kandma isikukaitsevahendeid. Osakonnast või haiglast väljumisel ei ole tugiisikul lubatud enam osakonda siseneda. Lillede ja pakkide vastuvõtmine palatitesse on keelatud. 
Ambulatoorsel jälgimisel olevate rasedatega võtavad haigla ämmaemandad telefonitsi ühendust ja edasine jälgimine lepitakse kokku. Igal võimalusel eelistame rakendada teenuste osutamiseks kaugteenuse kanaleid.
 
Erakorraline meditsiiniabi 
Kui te kahtlustate nakatumist koroonaviirusega (teil on infektsiooni tunnused, olete viibinud viimase kahe nädala jooksul riskipiirkonnas või puutunud kokku nakkuse kandjaga), siis mitte pöörduda haigla erakorralise meditsiini osakonda (EMO), vaid helistada häirekeskuse numbril 112 või oma perearstile. Kergete kuni mõõdukate haigusnähtude puhul järgida terviseameti soovitusi ning jääda kodusele ravile. 
 
Kui teil on oma kroonilisest haigusest tingitud või muid erakorralisi eluohtlikke terviseprobleeme, siis teenindab Viljandi haigla erakorralise meditsiini osakond teid tavapäevases korras. 
 
Külastamine
Vabariigi Valitsuse otsusega kehtib haiglates ja sotsiaalhoolekandeasutustes külastuskeeld.
Informatsiooni patsiendi seisundi kohta on võimalik küsida raviarstilt, vanemõelt või üksuse juhilt. Vajadusel saab jätta paki (patsiendi ja osakonna nimega) peahoone infolauda või Jämejala korpuses psühhiaatriakliiniku osakonda. Seoses koroonaviiruse tõsidusega just eakamatele inimestele, ei võeta vastu pakke tasulise hoolduse klientidele.
Suletuks jäävad haigla peahoones asuvad prilli- ja lillepood; jaeapteek ning söökla on avatud ainult haigla töötajatele.
 
Infovahetus
Info täieneb vastavalt olukorra ja töökorralduse muutumisele. Jagame infot Viljandi haigla kodulehe www.vmh.ee, Facebooki lehe ning maakonnaleht Sakala kaudu.
 
Avame 16. märtsi jooksul infotelefoni 433 2322, millel E-R 8-16 vastatakse Viljandi haigla eriolukorra aegset töökorraldust puudutavatele küsimustele.
 
Palume kannatlikkust ja mõistvat suhtumist!
 
 
 
Dr Mart Kull
SA Viljandi Haigla ravijuht