Viljandi haigla õendus-hoolduskeskusele omistati EQUASS Assurance'i sertifikaat

17.11.2015

Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi European Quality in Social Services (EQUASS) Eesti esindus andis teada, et SA Viljandi Haigla  õendus-hoolduskeskus on hinnatud vastavaks EQUASS Assurance põhimõtetele ja keskusele omistati EQUASS Assurance sertifikaat. 

 
Õendus-hoolduskeskuse tegevusaladeks on iseseisva ambulatoorse (koduõendus) ja statsionaarse (endine hooldusravi) õendusabi ning sotsiaalhoolekandeteenuste (sh rehabilitatsioon, erihooldus, hooldusteenus) osutamine.
 
Kaks aastat tagasi pälvis sertifikaadi Viljandi haigla õendus-hoolduskeskuse rehabilitatsiooniteenus, sel aastal hinnati sertifikaadi vääriliseks kogu keskus.
 
Sertifikaat kehtib kaks aastat, misjärel on sertifikaadi kehtivuse kestmiseks uuesti tarvis läbida lõppaudit.
 
EQUASS Assurance on sertifitseerimissüsteem, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes. Süsteem võimaldab sotsiaalteenuseid osutavatel organisatsioonidel osa võtta sertifitseerimise protsessist Euroopa tasandil, tagades sellega teenuse kasutajatele/ klientidele ja teistele huvirühmadele oma teenuste hea kvaliteet.
 
Hetkel on EQUASS ainus hinnatud sotsiaalvadkonna eripärasid ja paindlikkust arvestav kvaliteedi hindamise metoodika sotsiaalasutustele, mis on kasutusel mitmes Euroopa riigis (sh Portugal, Norra, Iirimaa, Saksamaa, Sloveenia, Holland, Leedu jne).
 
Lähemalt: http://www.equass.ee/equass-eesti
 
 
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
Tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee
www.vmh.ee